Help het zwembad verzuipt

zwembaddonateur1Ons mooie zwembad wat opgebouwd is door onze dorpsgenoten bestaat sinds 1977. Het zwembad biedt voor jong en oud al vele jaren veel plezier.

Ook de installatie is al ruim 35 jaar oud. Naast het gegeven dat de tand des tijds invloed heeft op de gehele installatie waardoor steeds meer onderhoud nodig is, voldoet deze ook niet meer aan de door de overheid gestelde eisen. Hierbij gaat het dan onder andere om de filtercapaciteit die nodig is om het water te zuiveren. Als er nu niets gebeurd zal ons zwembad in de toekomst de hekken moeten sluiten.

Als bestuur vinden we het heel jammer wanneer dit zou gebeuren. Vanuit het dorp krijgen we vaak te horen hoe prachtig en uniek het is dat een dorp als Garyp nog een eigen zwembad heeft. Maar om ook in de toekomst te beschikken over een geweldig zwembad hebben we uw hulp nodig!!
Hierbij kunt u denken aan financiële steun, het opzetten van acties en helpen met de verbouwwerkzaamheden.

Naast een grote hoeveelheid werk, heeft dit ook de nodige financiële consequenties. Om u een indruk te geven, de opgevraagde offertes voor het vervangen van alleen de installatie zelf bedroegen al meer dan € 200.000, -. Inmiddels hebben wij door een hoop werkzaamheden zelf uit te voeren het benodigde bedrag terug weten te brengen tot € 100.000, -.

In het voorjaar van 2014 verwachten we een goed beeld te hebben van de financiële situatie en dan zal er een besluit worden genomen of het renoveren van het zwembad wel of niet haalbaar is. Als projectgroep blijven we positief over de plannen maar wanneer het financieel niet haalbaar is dan kan het betekenen dat het zwembad de hekken zal moeten sluiten!

Met vriendelijke groet,

Projectgroep Fondsenwerving Zwembad

Imko van der Meulen
Jaap Bosma
Renske Kloetstra
Lourens Hengst
Wim Doppenberg
Sietze Algra

 

 

Vorderingen zwembad

Mei de help fan gâns frijwilligers wurdt der in hiel soad wurk ferset. Benammen it opsikjen, fuorthelje en lizze fan nije leidingen koste in soad tiid en is aanst net mear te sjen.

 (klik op de miniaturen voor een vergroting)

Bezinkbak En Zwembadterrein
Catering
Diepe Kant Zwembad
Een Grote Bouwput
Gaten Maken Voor Skimmers
Graafwerkzaamheden Minikraan Voor Leidingen
Leggen Leidingen
Leggen Leidingen 2
Leidingwerk Rondom Zwembad
Nieuwe Leidingen Machinekamer
Opgraven Oude Leidingen
Oude Zandfilter
Restant Bestrating
Schema Leidingen
Skimmers
Snoeiwerk 1
Snoeiwerk 2
Snoeiwerk 3

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk