Vorderingen zwembad

Mei de help fan gâns frijwilligers wurdt der in hiel soad wurk ferset. Benammen it opsikjen, fuorthelje en lizze fan nije leidingen koste in soad tiid en is aanst net mear te sjen.

 (klik op de miniaturen voor een vergroting)

Bezinkbak En Zwembadterrein
Catering
Diepe Kant Zwembad
Een Grote Bouwput
Gaten Maken Voor Skimmers
Graafwerkzaamheden Minikraan Voor Leidingen
Leggen Leidingen
Leggen Leidingen 2
Leidingwerk Rondom Zwembad
Nieuwe Leidingen Machinekamer
Opgraven Oude Leidingen
Oude Zandfilter
Restant Bestrating
Schema Leidingen
Skimmers
Snoeiwerk 1
Snoeiwerk 2
Snoeiwerk 3

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk