Vorderingen zwembad

Maart 2015 - Enkele ingezonden foto's met tekst van de vorderingen bij de renovatie van het zwembad.
(klik op de foto voor vergrotingen)

Uitbouw technische ruimte Schakelkast Filter onder dak

De ôfrûne moannen hawwe wy net stil sitten. Der is ûnderwilens al in soad bard.
It terrein rûnom it swimbad is feroare yn ien grut bouterrein
- De machinekeamer is útbouwd
- It nije sânfilter is pleatst en is oan de binnenkant op 'e nij yn de ferve setten.
- Oansluting fan gas, elektrisch en wetter binne op 'e nij oanbrocht.
- Besteande bestrjitting is fuorthelle.
- De pjutterbadjes binne fuorthelle.
- Leidingen rûnom it swimbad binne fuorthelle.
- Der is begûn mei oanlizzen fan de besinkbak.

Bestrating verwijderd-1 bezinkbak-1 Leidingwerk rondom zwembad-1 Peuterbadjes-1 Verlichting machinekamer-1

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk