Skip to main content

Nieuws van zwembad “It Baeijersplak” (juni 2022)

Het zwembad “It Baeijersplak” is inmiddels weer geopend voor de zwemmers van ons dorp en er wordt al met veel plezier gezwommen! We zijn als bestuur erg verheugd dat dit weer mogelijk is.

De geraniumactie in mei was dit jaar een groot succes en wat fijn dat we weer als vanouds bij u aan de deur konden komen voor de verkoop. Alle vrijwilligers willen we hierbij nogmaals bedanken voor alle hulp, want zonder jullie konden we dit niet realiseren. Met de opbrengst van de geraniumactie kunnen we het onderhoud van het zwembad financieren.zwembad 2022

In het bestuur hebben er ook wisselingen plaats gevonden. We nemen afscheid van Imko van der Meulen en Jaap Bosma, die zich vele jaren hebben ingezet voor het zwembad. Ook Tjerk Bouma heeft afscheid genomen. We willen hen bedanken voor hun tomeloze inzet. Gelukkig mogen we Marijke Visser en Leo Hoekstra als nieuwe bestuursleden welkom heten!

Namens de technische commissie, de toezichthouders en het bestuur hopen we dat er dit zwemseizoen door jong én oud veel zal worden gezwommen in ons prachtige zwembad.

Het bestuur van zwembad “It Baeijersplak”

Mail: zwembadgaryp@gmail.com


Gebruik de navigatie hieronder om naar de andere artikelen van het zwembad te gaan