Opening seizoen 2019

Zwembad juni 2017Naar alle verwachting opent op maandag 29 april a.s. het zwembad ‘It Baeijersplak’ om 13:30 uur weer haar deuren.
De voorverkoop van de abonnementen gaat net als voorgaande jaren via de school.
Ook zijn er inschrijfformulieren voor de voorverkoop bij de Spar verkrijgbaar of te downloaden via deze site.
Tenslotte kan op maandag 29 april a.s. vanaf 13:30 uur tot 17:30 uur bij het zwembad nog van de voorverkoop gebruik worden gemaakt.
De openingstijden zijn aangepast aan de lestijden van de basisschool.

Tarieven seizoen 2019

Los abonnement: voorverkoop € 37,50 normaal € 42,50
Gezinsabonnement: voorverkoop € 85,00 normaal € 92,50
Kaarten losse verkoop: € 3,50 per persoon (alle leeftijden)
Dagkaart (voor de middag en avond) € 4.00 per persoon (alle leeftijden)

Openingstijden Zwembad 2019

maandag 14.00 uur-17.30 uur en 18.30 uur-20.30 uur
dinsdag 09.30 uur-11.30 uur   seniorenzwemmen
dinsdag 14.00 uur-17.30 uur en 18.30 uur-20.30 uur
woensdag 14.00 uur-17.30 uur en 18.30 uur-20.30 uur
donderdag 14.00 uur-17.30 uur en 18.30 uur-20.30 uur
vrijdag 14.00 uur-17.30 uur en 18.30 uur-20.30 uur
zaterdag 13.30 uur-17.30 uur    
zondag 13.30 uur-17.30 uur (alleen geopend bij mooi weer)

Tijdens schoolvakanties van de Basisschool

maandag t/m vrijdag 13.30 uur-17.30 uur en 18.30 uur-20.30 uur
zaterdag 13.30 uur-17.30 uur    
zondag 13.30 uur-17.30 uur (alleen geopend bij mooi weer)

 

Bestuur

Het bestuur van het zwembad bestaat uit:

Imko van der Meulen - voorzitter
Jetty de jong – secretaris
Jaap Bosma - penningmeester
Andries de Haan
Marjan Elverdink
Martinus Haarsma
Grietsje Herder

Donateur worden

Nog geen donateur? Neem contact op met Jaap Bosma (mail: zwembadgarijp@gemail.com)


 

Huishoudelijk reglement

Elke bezoeker van het zwembad is verplicht om een entree kaartje te kopen.
Abonnementhouders moeten bij een bezoek aan het zwembad hun zwempas meenemen en deze tonen aan de toezichthouder voordat men gebruik gaat maken van de faciliteiten van het zwembad.
Bij verlies van de zwempas heeft de abonnementhouder recht op 1 gratis vervangende pas.
Eventuele volgende vervangende passen kosten € 5,00 per pas.

Toegangsprijzen: Los kaartje € 3,50 per persoon (alle leeftijden)
Dagkaart € 4,00 per persoon (alle leeftijden)
Abonnement voor 1 persoon € 42,50
Gezinsabonnement €  92,50

Openingstijden:

Buiten schoolvakanties van de Basisschool

Maandag t/m Vrijdag   14.00 uur tot 17.30 uur en van 18.30 uur tot 20.30 uur
Zaterdag                      13.30 uur tot 17.30 uur
Zondag                         13.30 uur tot 17.30 uur (alleen geopend bij mooi weer)

Tijdens schoolvakanties van de Basisschool Maandag t/m Vrijdag   13.30 uur tot 17.30 uur en van 18.30 uur tot 20.30 uur
Zaterdag                      13.30 uur tot 17.30 uur
Zondag                        13.30 uur tot 17.30 uur (alleen geopend bij mooi weer)

Huishoudelijk reglement

 • Zwemmen is een plezierige bezigheid. Het plezier dat je eraan beleeft moet je ook een ander gunnen.
 • Kinderen zonder diploma mogen alleen onder begeleiding in het ondiepe gedeelte van het grote bad. De peuterbaden zijn bedoeld voor kinderen onder de 6 jaar.
 • Binnen de omheining van de peuterbaden zijn de ouders / begeleiders zelf verantwoordelijk voor het toezicht houden op de kinderen.
 • Kleedhokjes zijn uitsluitend bestemd voor het omkleden.
 • Tijdens het zwemmen is alleen speelgoed toegestaan dat door de toezichthouder is goedgekeurd.
 • Klachten over hinderlijk gedrag van personen op de speelweide worden niet door de toezichthouder afgehandeld. Hij/zij is uitsluitend verantwoordelijk voor het zwembad terrein.
 • Het zwembadbestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van goederen op of bij het zwembadterrein. Afgeven van goederen is en blijft een zaak voor eigen risico.
  Eveneens is het bestuur niet aansprakelijk voor verwondingen en/of kwetsuren tijdens of bij het zwemmen opgelopen.
 • Gedrag wat niet is toegestaan, zoals duiken wordt bestraft met verwijdering van het zwembadterrein en eventueel gevolgd door een tijdelijk toegangsverbod tot het zwembad. Een en ander ter beoordeling aan de toezichthouder. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
 • Bij ernstige misdragingen wordt het kind 1x  gewaarschuwd en de toezichthouder stuurt het kind naar huis. De ouders worden door het bestuur geïnformeerd. De toegang wordt in eerste instantie voor een bepaalde periode ontzegd en komt het weer voor dan kan het abonnement worden beëindigd. Er wordt een melding gedaan bij de politie. Er is geen recht op restitutie van het abonnement of entreegelden.

Er is een toezichthouder aanwezig die er op let dat alles in en rondom het zwembad ordelijk verloopt. Wij willen u er wel op wijzen dat u als ouders uw kinderen op eigen verantwoording naar het zwembad laat gaan.

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.4 van 3 april 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 5 juni 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 29 mei 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2020

 • 05-04 t/m 11-04 Hartstichting
 • 10-05 t/m 16-05 Longfonds
 • 24-05 t/m 30-05 Prins Bernhard Cultuurfonds 31-05 t/m 06-06 Epilepsiefonds
 • 07-06 t/m 13-06 Natuurmonumenten