Bestuur

Het bestuur van het zwembad bestaat uit:

Imko van der Meulen - voorzitter
Jetty de jong – secretaris
Jaap Bosma - penningmeester
Andries de Haan
Marjan Elverdink
Martinus Haarsma
Grietsje Herder

 

Donateur worden

Nog geen donateur? Neem contact op met Jaap Bosma (mail: zwembadgarijp@gmail.com).
 

Huishoudelijk reglement

Elke bezoeker van het zwembad is verplicht om een entreekaartje te kopen.

Abonnementhouders moeten bij een bezoek aan het zwembad hun zwempas meennemen en deze
tonen aan de toezichthouder voordat men gebruik gaat maken van de faciliteiten van het zwembad.
Bij verlies van de zwempas heeft de abonnementhouder recht op 1 gratis vervangende pas.
Eventuele volgende vervangende passen kosten € 5,00 per pas.

  • Zwemmen is een plezierige bezigheid. Het plezier dat je eraan beleeft moet je ook een ander gunnen.
  • Kinderen zonder diploma mogen alleen onder begeleiding in het ondiepe gedeelte van het grote bad. De peuterbaden zijn bedoeld voor kinderen onder de 6 jaar.
  • Kleedhokjes zijn uitsluitend bestemd voor het omkleden.
  • Tijdens het zwemmen is alleen speelgoed toegestaan dat door de toezichthouder is goedgekeurd.
  • Klachten over hinderlijk gedrag van personen op de speelweide worden niet door de toezichthouder afgehandeld. Hij/zij is uitsluitend verantwoordelijk voor het zwembad terrein.
  • Het zwembadbestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van goederen op of bij het zwembadterrein. Afgeven van goederen is en blijft een zaak voor eigen risico.
    Eveneens is het bestuur niet aansprakelijk voor verwondingen en/of kwetsuren tijdens of bij het zwemmen opgelopen.
  • Gedrag wat niet is toegestaan, zoals duiken wordt bestraft met verwijdering van het zwembadterrein en eventueel gevolgd door een tijdelijk toegangsverbod tot het zwembad. Een en ander ter beoordeling aan de toezichthouder. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
  • Bij ernstige misdragingen wordt het kind 1x gewaarschuwd en de toezichthouder stuurt het kind naar huis. De ouders worden door het bestuur geïnformeerd. De toegang wordt in eerste instantie voor een bepaalde periode ontzegd en komt het weer voor dan kan het abonnement worden beëindigd. Er wordt een melding gedaan bij de politie. Er is geen recht op restitutie van het abonnement of entreegelden.

Er is een toezichthouder aanwezig die er op let dat alles in en rondom het zwembad ordelijk verloopt. Wij willen u er wel op wijzen dat u als ouders uw kinderen op eigen verantwoording naar het zwembad laat gaan.

 

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 22e jaargang nr.1 van 14 december 2018 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 15 februari 2019.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 8 februari 2019 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2019

28-01 t/m 03-02 Hersenstichting
04-03 t/m 10-03 Jantje Beton