Opening seizoen 2021

Zwembad juni 2017Zoals het er nu naar uitziet kan vanaf dinsdag 11 mei a.s. het zwembad  “it Baeijersplak” weer open. Ook dit jaar moeten we nog steeds rekening houden met de Corona richtlijnen van het RIVM.  Het Corona protocol is ook nu weer afgestemd met de gemeente. Om de toezichthouders hun werkzaamheden goed te kunnen laten uitvoeren is besloten om in eerste instantie alleen abonnementen te verkopen aan kinderen/jeugd tot en met 17 jaar en in het bezit van een zwemdiploma.  Voor deze groep geldt de onderlinge afstand van 1.5 meter niet.  Als bestuur begrijpen we dat dit zeer vervelend is voor ouders met kinderen zonder een diploma. Voor de toezichthouder is het anders geen doen om binnen de hekwerken de 1.5 meter aan te houden.  Ook de ochtend zwemmers kunnen vanaf deze datum weer los.

De verkoop van de abonnementen gaat net als voorgaande jaren via de school (verstuurd via Parro).  Ook zijn de inschrijfformulieren te downloaden via deze site en liggen er gedurende de voorverkoopperiode formulieren bij Spar Bijlsma.

De aanmeldingsformulieren kunnen ingeleverd worden bij de Spar of via de mail worden gestuurd naar zwembadgarijp@gmail.com.

Maak voor 8 mei a.s. het abonnementsgeld over naar rekeningnummer NL83RABO0320964868 van Ver. Recreatieve voorzieningen Garijp, o.v.v. abonnement, achternaam en adres.  Vervolgens kunt u vanaf 10 mei  uw lidmaatschapspassen afhalen bij het zwembad.    

Heb je klachten die passen bij corona? Blijf thuis en laat u testen.

Tarieven seizoen 2021

Abonnementen:

 • Abonnement  1e  gezinslid  € 37,50  (t/m 17 jaar en in bezit van zwemdiploma).
  Na 10 mei € 42,50  
 • Abonnement  2e gezinslid   € 37,50  (t/m 17 jaar en in bezit van zwemdiploma).
  Na 10 mei € 42,50                                               
 • Bij 3 of meer abonnementen binnen het gezin bedraagt het abonnement tarief maximaal € 85,00 (tarief gezinsabonnement).
  Na 10 mei € 92,50.

Losse kaartverkoop:

 • kaartje € 3,50  (alleen voor kinderen/jeugd tot en met 17 jaar en in het bezit van een zwemdiploma).

 Als de regels van het RIVM verder worden versoepeld en het weer mogelijk wordt om ook ouders met kinderen zonder diploma welkom te heten dan kunnen reeds eerder gekochte abonnement(en) worden geplust naar een gezinsabonnement.

Openingstijden Zwembad 2021

maandag   14.00 uur-17.30 uur   en   18.30 uur-20.30 uur
dinsdag   09.30 uur-11.30 uur   seniorenzwemmen
dinsdag   14.00 uur-17.30 uur   en   18.30 uur-20.30 uur
woensdag   14.00 uur-17.30 uur   en   18.30 uur-20.30 uur
donderdag   14.00 uur-17.30 uur   en   18.30 uur-20.30 uur
vrijdag   14.00 uur-17.30 uur   en   18.30 uur-20.30 uur
zaterdag   13.30 uur-17.30 uur    
zondag   13.30 uur-17.30 uur (alleen geopend bij mooi weer)

Tijdens schoolvakanties van de Basisschool

maandag t/m vrijdag   13.30 uur-17.30 uur   en   18.30 uur-20.30 uur
zaterdag   13.30 uur-17.30 uur    
zondag   13.30 uur-17.30 uur (alleen geopend bij mooi weer)

Bestuur

Het bestuur van het zwembad bestaat uit:

Tjerk Bouma  - voorzitter
Jetty de jong - secretaris
Jaap Bosma - penningmeester
Andries de Haan
Marjan Elverdink
Martinus Haarsma
Jeltje Visser

Donateur worden

Nog geen donateur? Neem contact op met Jaap Bosma (mail: zwembadgarijp@gmail.com)

Downloads:

 

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.2 van 26 november 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 21 januari 2022.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 14 januari 2022 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

 • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving
 • 30-01 t/m 05-02 Hersenstichting

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk