Openingstijden zwembad

Zwembad juni 2017 Opening seizoen 2018

Op maandag 30 april a.s. opent het zwembad ‘It Baeijersplak’ om 13:30 uur weer haar deuren.

De voorverkoop van de abonnementen gaat net als voorgaande jaren via de school.
U kunt het Inschrijfformulier HIER downloaden
Ook zijn er inschrijfformulieren voor de voorverkoop bij de Spar verkrijgbaar.

Tenslotte kan op maandag 30 april a.s. vanaf 13:30 uur tot 17:30 uur bij het zwembad nog van de voorverkoop gebruik worden gemaakt. Door de besparing op de energiekosten kunnen ook voor dit jaar de tarieven van voorgaande jaren worden gehandhaafd. De openingstijden zijn dit jaar aangepast aan de lestijden van de basisschool.

 

Voorverkoop abonnementen

Op maandag 30 april - Zwembad 'It Baeijersplak'
Voorverkoop abonnementen van 13.30 tot 17.30 u. bij het zwembad.

Abonnement
Los: Voorverkoop € 35,- (daarna € 40,-)
Gezin € 80,- (daarna € 85,-).

Hier het INSCHRIJFFORMULIER:

Bijlagen:
Bewaar het bestand Abonnement 2018 school.docInschrijfformulier


Tarieven seizoen 2018

Los abonnement: voorverkoop € 35,00 normaal € 40,00
Gezinsabonnement: voorverkoop € 80,00 normaal € 85,00
Kaarten losse verkoop: € 3,00 per persoon (alle leeftijden)
Dagkaart (voor de middag en avond)  € 4.00 per persoon (alle leeftijden)

 

Openingstijden Zwembad 2018

maandag 14.00 uur-17.30 uur en 18.30 uur-20.30 uur
dinsdag 09.30 uur-11.30 uur   seniorenzwemmen
dinsdag 14.00 uur-17.30 uur en 18.30 uur-20.30 uur
woensdag 14.00 uur-17.30 uur en 18.30 uur-20.30 uur
donderdag 14.00 uur-17.30 uur en 18.30 uur-20.30 uur
vrijdag 14.00 uur-17.30 uur en 18.30 uur-20.30 uur
zaterdag 13.30 uur-17.30 uur    
zondag 13.30 uur-17.30 uur (alleen geopend bij mooi weer)

 

Tijdens schoolvakanties van de Basisschool

maandag t/m vrijdag 13.30 uur-17.30 uur en 18.30 uur-20.30 uur
zaterdag 13.30 uur-17.30 uur    
zondag 13.30 uur-17.30 uur (alleen geopend bij mooi weer)

Bestuur

Het bestuur van het zwembad bestaat uit:

Imko van der Meulen - voorzitter
Jetty de jong – secretaris
Jaap Bosma - penningmeester
Andries de Haan
Marjan Elverdink
Martinus Haarsma
Grietsje Herder

 

Donateur worden

Nog geen donateur? Neem contact op met Jaap Bosma (mail: zwembadgarijp@gmail.com).
 

Huishoudelijk reglement

Elke bezoeker van het zwembad is verplicht om een entreekaartje te kopen.

Abonnementhouders moeten bij een bezoek aan het zwembad hun zwempas meennemen en deze
tonen aan de toezichthouder voordat men gebruik gaat maken van de faciliteiten van het zwembad.
Bij verlies van de zwempas heeft de abonnementhouder recht op 1 gratis vervangende pas.
Eventuele volgende vervangende passen kosten € 5,00 per pas.

  • Zwemmen is een plezierige bezigheid. Het plezier dat je eraan beleeft moet je ook een ander gunnen.
  • Kinderen zonder diploma mogen alleen onder begeleiding in het ondiepe gedeelte van het grote bad. De peuterbaden zijn bedoeld voor kinderen onder de 6 jaar.
  • Kleedhokjes zijn uitsluitend bestemd voor het omkleden.
  • Tijdens het zwemmen is alleen speelgoed toegestaan dat door de toezichthouder is goedgekeurd.
  • Klachten over hinderlijk gedrag van personen op de speelweide worden niet door de toezichthouder afgehandeld. Hij/zij is uitsluitend verantwoordelijk voor het zwembad terrein.
  • Het zwembadbestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van goederen op of bij het zwembadterrein. Afgeven van goederen is en blijft een zaak voor eigen risico.
    Eveneens is het bestuur niet aansprakelijk voor verwondingen en/of kwetsuren tijdens of bij het zwemmen opgelopen.
  • Gedrag wat niet is toegestaan, zoals duiken wordt bestraft met verwijdering van het zwembadterrein en eventueel gevolgd door een tijdelijk toegangsverbod tot het zwembad. Een en ander ter beoordeling aan de toezichthouder. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
  • Bij ernstige misdragingen wordt het kind 1x gewaarschuwd en de toezichthouder stuurt het kind naar huis. De ouders worden door het bestuur geïnformeerd. De toegang wordt in eerste instantie voor een bepaalde periode ontzegd en komt het weer voor dan kan het abonnement worden beëindigd. Er wordt een melding gedaan bij de politie. Er is geen recht op restitutie van het abonnement of entreegelden.

Er is een toezichthouder aanwezig die er op let dat alles in en rondom het zwembad ordelijk verloopt. Wij willen u er wel op wijzen dat u als ouders uw kinderen op eigen verantwoording naar het zwembad laat gaan.

 

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 22e jaargang nr.1 van 28 septemberi 2018 is uit.

De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 14 december 2018.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 7 december 2018 om 19.00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mail adres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com


Degenen die daar prijs op stellen kunnen via bovenstaand e-mailadres een digitale versie van de Rabbelskûte aanvragen.

Collecterooster 2019

28-01 t/m 03-02 Hersenstichting
04-03 t/m 10-03 Jantje Beton