Skip to main content

Opening seizoen 2024

Zwembad juni 2017

Zoals het er nu naar uitziet zal vanaf zaterdag 27 april a.s. het zwembad  “it Baeijersplak” onder voorbehoud haar deuren weer openen. Ook dit jaar verwachten we natuurlijk zoveel mogelijk bezoekers, dus geef je op voor 23 april a.s. voor een jaarabonnement via het aanmeldingsformulier. Ook de ochtend zwemmers kunnen vanaf deze datum weer los.

De verkoop van de abonnementen gaat net als voorgaande jaren via de school (verstuurd via Parro). Ook zijn de inschrijfformulieren te downloaden via deze site en liggen er gedurende de voorverkoopperiode formulieren bij Spar Bijlsma.

De aanmeldingsformulieren kunnen ingeleverd worden bij de Spar of via de mail worden gestuurd naar zwembadgarijp@gmail.com.

Maak voor 23 april a.s. het abonnementsgeld over naar rekeningnummer NL83RABO0320964868 van Ver. Recreatieve voorzieningen Garijp, o.v.v. abonnement, achternaam en adres.  Vervolgens kunt u vanaf zaterdag 27 april uw lidmaatschapspassen afhalen bij het zwembad.

Tarieven 2024

  • Abonnement voor 1 persoon: € 50,00 (na 23 april €  55,00)
  • Abonnement voor een gezin: € 95,00 (na 23 april € 100,00)
  • Abonnement voor ochtendzwemmen: € 70,00 (na 23 april €  75,00)
  • Dagkaart: € 4,50 (hele dag)

Openingstijden Zwembad 2024

maandag   14.00 uur-17.30 uur   en 18.30 uur-20.30 uur
dinsdag   09.30 uur-11.30 uur     seniorenzwemmen
dinsdag   14.00 uur-17.30 uur   en 18.30 uur-20.30 uur
woensdag   14.00 uur-17.30 uur   en 18.30 uur-20.30 uur
donderdag   14.00 uur-17.30 uur   en 18.30 uur-20.30 uur
vrijdag   14.00 uur-17.30 uur   en 18.30 uur-20.30 uur
zaterdag   13.30 uur-17.30 uur      
zondag   13.30 uur-17.30 uur (alleen geopend bij mooi weer)   

Tijdens schoolvakanties van de Basisschool

maandag t/m vrijdag   13.30 uur-17.30 uur   en 18.30 uur-20.30 uur
zaterdag   13.30 uur-17.30 uur      
zondag   13.30 uur-17.30 uur    (alleen geopend bij mooi weer)

Bestuur

Het bestuur van het zwembad bestaat uit:

  • Jeltje Visser  - voorzitter
  • Wieke Jansma - secretaris
  • Leo Hoekstra - penningmeester
  • Hendrik Wieringa
  • Marijke Ketellapper

Aanspreekpersoon ochtendzwemmers

  • Nelie Visser

Donateur worden

Nog geen donateur? Neem contact op met Leo Hoekstra (mail: zwembadgarijp@gmail.com)

Huishoudelijk reglement 2024