Skip to main content

Nieuws van zwembad “It Baeijersplak” (juni 2022)

Nieuws van zwembad “It Baeijersplak” (juni 2022)

Het zwembad “It Baeijersplak” is inmiddels weer geopend voor de zwemmers van ons dorp en er wordt al met veel plezier gezwommen! We zijn als bestuur erg verheugd dat dit weer mogelijk is.

De geraniumactie in mei was dit jaar een groot succes en wat fijn dat we weer als vanouds bij u aan de deur konden komen voor de verkoop. Alle vrijwilligers willen we hierbij nogmaals bedanken voor alle hulp, want zonder jullie konden we dit niet realiseren. Met de opbrengst van de geraniumactie kunnen we het onderhoud van het zwembad financieren.zwembad 2022

In het bestuur hebben er ook wisselingen plaats gevonden. We nemen afscheid van Imko van der Meulen en Jaap Bosma, die zich vele jaren hebben ingezet voor het zwembad. Ook Tjerk Bouma heeft afscheid genomen. We willen hen bedanken voor hun tomeloze inzet. Gelukkig mogen we Marijke Visser en Leo Hoekstra als nieuwe bestuursleden welkom heten!

Namens de technische commissie, de toezichthouders en het bestuur hopen we dat er dit zwemseizoen door jong én oud veel zal worden gezwommen in ons prachtige zwembad.

Het bestuur van zwembad “It Baeijersplak”

Mail: zwembadgaryp@gmail.comHieronder enkele oudere items


Gebruik de navigatie hieronder om naar de andere artikelen van het zwembad te gaan


Lees meer …Nieuws van zwembad “It Baeijersplak” (juni 2022)

Nieuws van zwembad “It Baeijersplak” (maart 2016)

Nieuws van zwembad “It Baeijersplak” (maart 2016)

Na de donkere winterperiode staat de zomer al weer bijna voor de deur en daarmee dus ook de start van het nieuwe zwemseizoen. De afgelopen winter hebben wij als bestuur en vrijwilligers echter niet stil gezeten en is er weer een volop gewerkt bij het zwembad. Hierbij willen wij als bestuur de vrijwilligers dan ook alvast bedanken: zonder deze  vrijwilligers zou het absoluut niet mogelijk zijn geweest dit project te realiseren.

jong geleerd isZoals in een eerdere editie van de Rabbelskûte al stond vermeld is vrijwel direct na de sluiting van het zwembad in september 2015 gestart met de tweede fase van de verbouw. In deze tweede fase is het hekwerk verplaatst waardoor de zonneweide rondom het zwembad groter is geworden en er een aantal nieuwe speeltoestellen kunnen worden geplaatst. Door het verplaatsen van het hekwerk is het ook mogelijk geworden binnen het hekwerk rondom het zwembad een strook kunstgras aan te leggen, waardoor de jeugd straks lekker kan liggen zonnen langs de rand van het zwembad.

Op het moment van uitkomen van deze editie van deze Rabbelskûte (eind maart/begin april) hopen wij het terrein rondom het zwembad opnieuw te hebben geëgaliseerd en ingezaaid zodat alles er bij de opening in mei weer fris en groen uitziet.

plaatsen speeltoestel plaatsen speeltoestel 1Er zal nog een trap in het ondiepe gedeelte van het bad worden geplaatst, waardoor dit gedeelte toegankelijker wordt voor de jongere en kleinere jeugd. Deze trap zal bovendien een handig opstapje zijn voor de iets oudere zwemmers onder ons.

Daarnaast wordt er nu nog volop gewerkt aan de afronding van een aantal details aan het gebouw, zoals het aanbrengen van plafonds in de kiosk en kleedruimtes, het plaatsen van lockers voor het opbergen van waardevolle spullen en kleding. Ook zal er een geluidsinstallatie en een douche worden aangelegd. De tweede fase van de verbouw zal naar verwachting binnenkort zijn afgerond.

De opening voor de zwemmers staat gepland op zaterdag 30 april 2016. De voorverkoop van abonnementen vindt net zoals voorgaande jaren plaats via school en op vrijdagavond 29 april van 19:00-20:00 uur bij het zwembad.

De officiële (her-)opening van het gerenoveerde zwembad zal ergens halverwege 2016 worden gepland.

Binnenkort volgt dan nog onze jaarlijkse geraniumactie en wel op donderdag 21 april. Wij komen dan vanaf 18:00 uur weer bij u thuis langs met prachtige geraniums. Meer informatie over de geraniumactie volgt binnenkort op de OVG folder.

Voor opmerkingen, vragen of suggesties houden we ons graag aanbevolen.
Het zwembad bestuur (email: zwembadgaryp@gmail.com)

Lees meer …Nieuws van zwembad “It Baeijersplak” (maart 2016)

Vernieuwing vloer zwembad

Zwembad vernieuwen vloer

25 mei 2020

Ondanks de soms moeilijke tijden is er intussen met anderhalve meter afstand hard doorgewerkt bij het zwembad om deze weer klaar te maken voor de zomer.
De tegeltjes zijn verwijderd. Ook is er een verwarmde feesttent over het bad gekomen. Afgelopen week is er begonnen om de zijwanden en de vloer van een nieuwe coatlaag te voorzien.
We houden u op de hoogte!

Groet,
Zwembad bestuur

 • 1 Opbouwtent 1

 • 2 Opbouwtent 2

 • 3 Opbouwtent 3

 • 4 Tent

 • 5 Tegels Verwijderen 1

 • 6 Tegels Verwijderen 2

 • 7 Verven 1

 • 8 Verven 2

Lees meer …Vernieuwing vloer zwembad

Nieuws van zwembad “It Baeijersplak” (nov.2015)

Nieuws van zwembad “It Baeijersplak” (nov.2015)

Zoals iedereen het afgelopen jaar heeft kunnen zien zijn we nog steeds druk bezig met de renovatie van ons zwembad. De eerste fase van de verbouw was begin mei afgerond en het zwembad is daarna gewoon het hele seizoen open geweest voor het publiek. Gedurende fase 1 is het grovere werk gedaan zoals o.a. diverse aanpassingen aan het gebouw, aanbrengen van nieuwe dakbedekking, schilderwerk, vervangen van het leidingwerk en de technische installatie.

Verder is het peuterbad compleet vernieuwd en zijn er nieuwe tegels aangebracht. Als laatste zijn er nog ruim 50 zonnepanelen geplaatst (op de sporthal).

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd seizoen met veel bezoekers en vooral gedurende de tweede helft van het seizoen redelijk mooi en droog weer. Dat er nog steeds heel veel jongeren met veel plezier gebruik maken van het zwembad is wel duidelijk. Dit blijkt ook uit het ingezonden stuk van twee fanatieke zwemmers, wat geplaatst is in de Rabbelskûte!

De tweede fase van de verbouw is inmiddels gestart. Hiermee is vrijwel direct na de sluiting van het zwembad begin september begonnen. In fase 2 zal het hekwerk nog worden verplaatst waardoor de zonneweide rondom het zwembad groter wordt en zullen de speeltoestellen worden vervangen.
Verder zal binnen het hekwerk rondom het zwembad een strook kunstgras worden aangelegd, waardoor de jeugd straks ook lekker kan liggen zonnen langs de rand van het zwembad.
Er zal een grote brede trap in het ondiepe gedeelte worden geplaatst.

Daarnaast zullen er nog een aantal details aan het gebouw worden aangepakt, zoals het aanbrengen van een aantal plafonds, het plaatsen van lockers voor het opbergen van waardevolle spullen en kleding. Ook zal er nog een geluidsinstallatie en een douche worden aangelegd.

Fase 2 zal zijn afgerond in mei 2016, waarna de officiële (her)opening staat gepland.
Binnenkort staat dan nog onze jaarlijkse banketstavenactie nog gepland en wel op dinsdag 15 december: informatie hierover volgt t.z.t. op de OVG folder.

Lees meer …Nieuws van zwembad “It Baeijersplak” (nov.2015)

Nieuws van zwembad - februari 2015

Nieuws van zwembad "It Baeijersplak"

De inzamelingsactie voor het behoud van het zwembad is bijna afgerond.
Door een fout bij de verwerking van de incasso-opdrachten is bij een aantal mensen de bedragen niet in december, maar in januari geïncasseerd. Onze excuses daarvoor. Verder zijn er nog enkele personen die een bedrag hebben toegezegd maar dat nog niet hebben overgemaakt. Wij zouden het erg op prijsstellen dat diegenen dat alsnog willen overmaken. Alvast bedankt.

Geldinzameling:
Over de opbrengst van de actie zijn we heel tevreden.
Er is totaal € 28.500,- toegezegd. Zoals bekend hebben/zullen de gemeente en Provincie in totaal € 100.000,- bijdragen.
Verder hebben we een bijdrage mogen ontvangen van het Doarpsbelang ad € 4.957,- de Fryske Boekewike € 540,- de oudejaarscommissie € 760,- het Fonds Coöperatief Dividend Rabobank € 5.000,- de muntenactie in de feesttent € 315,- en diverse kleinere giften € 117,-. Het totaal bedrag wat ons op dit moment is toegezegd bedraagt ca. € 140.000,-
Daarnaast zijn er enkele personen die ons een renteloze lening willen verstrekken van in totaal
€ 6.000, -maar die moeten we uiteraard weer terugbetalen.
Met al deze giften, toezeggingen en leningen is het mogelijk het zwembad weer in een goede staat te krijgen en voor de komende jaren dat ook te houden.
Meer dan 50 mensen hebben aangegeven dat ze ons wel een handje willen helpen. Onder leiding van Jan de Boer (Feanhusterpaad.) worden deze mensen op de tijd waarop dat het beste uitkomt uitgenodigd om mee te helpen.

Iedereen die op welke wijze dan ook mee heeft geholpen om dit allemaal mogelijk te maken:
HEEL HARTELIJK DANK !!

De stand van zaken:
Ondertussen is bouwbedrijf De Haan bezig de machinekamer te vergroten zodat er een grotere zandfilter met nieuwe pomp en overige installaties in passen.
Tegelijkertijd is het dak van de machinekamer en de dakbedekking van het hele gebouw vervangen.
Verder worden de tegels rond het bad verwijderd en vervangen en wordt het leidingwerk tussen het zwembad en de machinekamer vernieuwd.
Zoals het er nu uitziet worden er binnen afzienbare tijd zonnepanelen op het dak van de gymzaal geplaatst zodat we gebruik kunnen maken van de zonne-energie.
.
In tweede termijn wordt het hek om het zwembad verplaatst zodat de zonneweide groter zal worden en zullen de speeltoestellen worden vervangen.
Verder wordt gewerkt aan een "luie trap" zodat ook degenen die wat minder ter been zijn gemakkelijker in en uit het bad kunnen komen.

De officiële (her)opening staat gepland voor het voorjaar 2016. Dan is het hele project uitgevoerd en kunnen we weer jaren genieten van ons unieke zwembad.

Kortom: wij zijn druk en met plezier bezig om de plannen te realiseren en verwachten dat het resultaat heel mooi zal worden.

Wilt u weten hoe het er nu feitelijk uitziet kijk dan op Garyp.nl onder zwembad. U zult begrijpen dat de modderbulten momenteel het uitzicht bepalen. Maar ja, dat hoort er bij.

Voor vragen of suggesties houden we ons graag aanbevolen.

Met vriendelijke groet.
Het zwembad bestuur

Mail: zwembadgaryp@gmail.com
Banknummer: NL87 RABO 03209 80 898

Lees meer …Nieuws van zwembad - februari 2015

Nieuws van zwembad 'It Baeijersplak' - mei 2015

Nieuws van zwembad 'It Baeijersplak' - mei 2015

Begjin maaie is it slagge it swimbad wer te iepenjen.

Ûnderwilens is der ek it nedige bard:
- deksel op de besinkbak is plaatst
- sûnt juny foarsjogge 51 sinnepanelen ús fan elektriciteit
- pjutterbadjes binne plaatst
- bestrjitting rûnom de pjutterbadjes is lein
- fervje fan nije en besteande doarren  

Wat der noch oerbliuwt  is:
- plaatsen fan in buffertank
- lizzen fan keunstgêrs
- ferplaatsen fan de omheining  
- útbreidzjen en ynrjochting fan de boartersgreide

 • Dakbedekking

 • Peuterbadjes Gereed

 • Peuterbadjes In Aanbouw

 • Tegelwerkzaamheden 1

 • Tegelwerkzaamheden 2

 • Zonnepanelen 51 Stuks

Lees meer …Nieuws van zwembad 'It Baeijersplak' - mei 2015

Zwembad maart 2015 foto's

Vorderingen zwembad

Mei de help fan gâns frijwilligers wurdt der in hiel soad wurk ferset. Benammen it opsikjen, fuorthelje en lizze fan nije leidingen koste in soad tiid en is aanst net mear te sjen.

 • Bestrating Verwijderd 1

 • Bezinkbak 1

 • Filter Onder Dak

 • Leidingwerk Rondom Zwembad 1

 • Peuterbadjes 1

 • Schakelkast

 • Uitbouw Technische Ruimte

 • Verlichting Machinekamer 1

Lees meer …Zwembad maart 2015 foto's

Zwembad Verbouw

Zwembad Verbouw

De eerste voorbereidingen voor de verbouw van het zwembad zijn inmiddels getroffen. Tegels en boeidelen verwijderd, een bouwweg met rijplaten aangelegd, containers aangevoerd, muur afgebroken en de bouwput is uitgegraven.
Update 14 december: foto's van de pomp en zandfilter.

 • 75 Pomp 1

 • 76 Zandfilter 1

 • 77 Zandfilter 2

 • 79 A Metselwerk 1

 • 81 Nieuwemuur 1

 • 82 Fundering 2

 • 83 Fundering

 • 84 Heftruc

 • 80 Nieuwemuur 2

 • 85 Sloopmuurtje 2

 • 96 Foto 8

 • 86 Sloopmuurtje

 • 87 IMG 1162

 • 88 IMG 1161

 • 89 IMG 1160

 • 90 IMG 1159

 • 97 Foto 7

 • 98 Foto 6

 • 99 Foto 5

Lees meer …Zwembad Verbouw

Samenvatting rapport BADEN NAAR DE TOEKOMST

Samenvatting rapport BADEN NAAR DE TOEKOMST

Zwembad "It Baeijersplak" Garyp
Op naar 2035

Projectplan: Kwaliteitsverbetering

Het Dorp
Garyp is een dorp met zo'n 1900 inwoners, aan de rand van de Fryske Wâlden, de middenstand is rijk vertegenwoordigd. In Garyp is sprake van een zeer levendig en uitgebreid verenigingsleven. Vanwege de gunstige ligging en de vele voorzieningen is het voor jonge gezinnen een geschikte en aantrekkelij-ke plaats om te wonen. Eén van de voorzieningen is het zwembad welke in 1976 gebouwd en betaald is uit de opbrengsten van zelfgeorganiseerde wielerrondes en autocrossen.

Het zwembad
Onderhoud en verbeteren van de kwaliteit van het zwembad, gebouwen en voorzieningen wordt zo-veel mogelijk door vrijwilligers gedaan. Ook het toezicht, het beheer en het bestuur geschiedt door vrijwilligers tegen een onkostenvergoeding. Het zwembad is de ontmoetingsplaats voor vooral de jon-gere kinderen vanuit Garyp en omstreken. Vele generaties zwemmers van middelbare leeftijd en oude-re zwemmers maken al jarenlang gebruik van het verwarmde zwembad.

Doelstelling
Het doel van dit project is het uitvoeren van een kwaliteitsimpuls naar de toekomst met oog voor duurzaamheid. In afstemming met de fysiotherapeut en huisarts willen we het zwembad meer toe-gankelijk maken voor ouderen en personen met (tijdelijke) beperkingen. Ook het schoolzwemmen willen we mogelijk maken. Voor het onderhoud gebruiken we duurzame materialen. Daarnaast willen het energieverbruik substantieel verlagen door gebruik te gaan maken van zonnepanelen en een zonne-
boiler. Formele regelgeving rond het beheren van de waterkwaliteit maakt een behoorlijke investering noodzakelijk. Met al deze maatregelen kan ons zwembad voor langere tijd gecontinueerd worden.

Financiering
De totale éénmalige investeringen belopen € 365.000,- echter door zelfwerkzaamheid en benutten van gebruikte materialen etc. etc. resteert een nog te financieren deel van € 95.000.
De historie heeft bewezen dat het zwembad in Garyp kan rekenen op een breed draagvlak binnen de dorpsgemeenschap. Meer dan de helft van alle gezinnen is donateur waardoor we jaarlijks ongeveer € 3.500, - aan donaties ontvangen. Deze gelden komen uitsluitend ten goede aan de bijzondere investe-ringen en verbeteringen en worden nu ingezet voor dit project.
In 2014 is "Enerzjy Koöperaasje Garyp y.o." opgericht met als doel Garyp aan de "groene" energie te krijgen. De Enerzjy Koöperaasje Garyp y.o is een contract aangegaan met de energieleverancier Greenchoice. Een uitvloeisel hiervan is dat het zwembad een bijdrage via Stichting Dorpsbelang Ga-ryp van Greenchoice zal ontvangen die benut kan worden om een renteloze lening aan te gaan.
Het zwembad is in gesprek met de gemeente Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân voor het ver-krijgen van een bijdrage in de financiering.
Het bestuur verwacht verder via fondsen en sponsoring een aanmerkelijk bedrag te verkrijgen.
Voor het najaar staat een "grootschalige" actie in Garyp gepland om het resterende bedrag te dekken.

Slot
Het bestuur van zwembad It Baeijersplak te Garyp geeft u met het bijgaande projectplan inzicht in de betekenis van het zwembad voor het dorp Garyp en omstreken. In het bijzonder hopen wij u als maat-schappelijk betrokken instantie gemotiveerd te hebben om bij te dragen aan de realisatie van onze doelstelling en daarmee de continuering van het zwembad.

Het bestuur en de zwemmers zijn uw organisatie op voorhand zeer erkentelijk voor uw bijdrage.

Lees meer …Samenvatting rapport BADEN NAAR DE TOEKOMST

Zwembad 2014 HELP

Help het zwembad verzuipt

zwembaddonateur1Ons mooie zwembad wat opgebouwd is door onze dorpsgenoten bestaat sinds 1977. Het zwembad biedt voor jong en oud al vele jaren veel plezier.

Ook de installatie is al ruim 35 jaar oud. Naast het gegeven dat de tand des tijds invloed heeft op de gehele installatie waardoor steeds meer onderhoud nodig is, voldoet deze ook niet meer aan de door de overheid gestelde eisen. Hierbij gaat het dan onder andere om de filtercapaciteit die nodig is om het water te zuiveren. Als er nu niets gebeurd zal ons zwembad in de toekomst de hekken moeten sluiten.

Als bestuur vinden we het heel jammer wanneer dit zou gebeuren. Vanuit het dorp krijgen we vaak te horen hoe prachtig en uniek het is dat een dorp als Garyp nog een eigen zwembad heeft. Maar om ook in de toekomst te beschikken over een geweldig zwembad hebben we uw hulp nodig!!
Hierbij kunt u denken aan financiële steun, het opzetten van acties en helpen met de verbouwwerkzaamheden.

Naast een grote hoeveelheid werk, heeft dit ook de nodige financiële consequenties. Om u een indruk te geven, de opgevraagde offertes voor het vervangen van alleen de installatie zelf bedroegen al meer dan € 200.000, -. Inmiddels hebben wij door een hoop werkzaamheden zelf uit te voeren het benodigde bedrag terug weten te brengen tot € 100.000, -.

In het voorjaar van 2014 verwachten we een goed beeld te hebben van de financiële situatie en dan zal er een besluit worden genomen of het renoveren van het zwembad wel of niet haalbaar is. Als projectgroep blijven we positief over de plannen maar wanneer het financieel niet haalbaar is dan kan het betekenen dat het zwembad de hekken zal moeten sluiten!

Met vriendelijke groet,

Projectgroep Fondsenwerving Zwembad

Imko van der Meulen
Jaap Bosma
Renske Kloetstra
Lourens Hengst
Wim Doppenberg
Sietze Algra

Lees meer …Zwembad 2014 HELP