Programma Dorpsfeest 2018
novg logoHet is bijna zover… Van 13 tot en met 16 september is het weer dorpsfeest! Zoals bekend is het thema dit jaar: Hollywood


Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp


Garyp het eerste aardgasvrije dorp van Nederland?
aardgasvrij


Kijk ook eens op de site van Ald Garyp
Westerein 23 37ea8d7c17944d959909eceb0ee23dda
Stichting Trekzakharmonica Peije

Altijd al eens trekharmonica willen leren spelen?
Bij Peije leer je spelen in een gezellige groep op een speciale locatie in Drachten
Iets voor jouw?

Probeer het tijdens een gratis, vrijblijvende proefles!
trekharmonicapeije@gmail.com
of tel.: 0512-461399

Flyer Peije

 

Logo-Dorpsbelang

Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

Nieuws van Dorpsbelang
(juli 2018)

Vakantie Doarpsbelang
Vakantie.. Iedereen is er volgens ons welverdiend aan toe.
U heeft vakantie gehad of krijgt dit nog. Wij willen een ieder een fijne vakantie toe wensen.

Energieneutraal
Zoals u wellicht heeft gelezen is Doarpsbelang, de Energiecoöperatie en de Gemeente Tytsjerksteradiel energieneutraal, hierover zijn diverse gesprekken gaande om te kijken en te beoordelen wat de mogelijkheden zijn.
De onderzoeken naar een energieneutraal en mogelijk gasvrij Garyp is in gang gezet.

Kabelnoord en Gemeente Tytsjerksteradiel (glasvezel)
De gemeente weet hoe moeilijk het is om glasvezel te realiseren. Maar zo dicht bij de realisatie hiervan als nu, zijn we nog nooit geweest!
De deadline voor aanmelden is 16 augustus. Dan moet er 60% zich aangemeld hebben.
De stand van zaken in Garyp en enkele andere dorpen op 18 juli 2018:
== Plaats-Adressen-Aanmeldingen % ==
Garyp 124 26 21%
Noardburgum 50 14 28%
Suwâld 39 17 44%
Wyns 58 39 67%
Aldtsjerk 44 6 14%
Earnewâld 48 10 21%
Sumar 181 40 22%

MELD U AAN DE GEWENSTE 60% is nog niet behaald!!

Fietsen door het dorp
De laatste vergadering zijn wij begonnen met een trapje op de tweewieler. Wij hebben meerdere plekken in het dorp bezichtigd en komen tot de conclusie dat wij als Garyp trots mogen zijn. De Westerein en de Easterein is voor een groot deel aangepast en de bermen worden keurig door de aanwonenden gesproeid.
Complimenten aan een ieder.

Zwerfvuil
De door school, korfbal en het zwembad aan ons dorp toegezegde hulp voor het schoonhouden van de aan hen toegewezen deel van Garyp is het afgelopen jaar goed opgepakt. Ook de inwoners van Garyp die het dorp schoonhouden worden langs deze weg vriendelijk bedankt.

Overleg B&W
Begin oktober zullen wij de vergaderingen na de vakantieperiode weer
oppakken en zullen dan starten met een overleg met B&W, de Burgemeester
zal hier ook bij aanwezig zijn. Wij vertrouwen erop dat dit een goed en gesprek
zal zijn.

Fokke Lemstra

Lees meer .....(juli 2018)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.logo EKGaryp

Van de bestuurstafel
Wij proberen in iedere editie van de Rabbelskûte jullie op de hoogte te houden van de recente plannen en projecten van de EK Garyp en Stichting de Griene Greide. Wilt u meedoen of heeft u vragen of goede ideeën, dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. (zie website: www.ekgaryp.nl)

Sinnepark de “Griene Greide”
De vele zonneschijn de afgelopen maand(en) heeft ondanks de droogte ook een pluspunt: De productie is boven verwachting en vanaf het begin van dit jaar t/m juni is er al weer 3.580.000 kWh geproduceerd. Ter vergelijking een gemiddeld huishouden gebruikt op jaarbasis ongeveer 3.500 kWh. Dat betekent dat we nu al zo’n 1000 huishoudens van donkergroene stroom hebben kunnen voorzien.
We hebben uiteraard meer ambities en dromen! Stel je nou eens voor dat Garyp het eerste dorp in Nederland is wat energie neutraal is! In de media en op social media heeft u er inmiddels genoeg over gehoord en gelezen:

Proeftuin aardgasvrij Garyp.
In de Rabbelskûte van juni 2018 beschrijft Gjalt Faber de gevolgen van gaswinning bij diverse boorlocaties in de omgeving van Garyp. Daarnaast zien we door de extreme weersomstandigheden de laatste tijd dat klimaatverandering echt aan de orde is en dat er actie moet komen. Een manier is om van het aardgas af te gaan. Het bestuur zou het liefste gaan voor eenenergieneutraal Garyp. Hoe moet dat dan? Dat weten we nog niet. Juist daarom is het zo belangrijk om dit te gaan onderzoeken en proberen!
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft daar financiële middelen voor om een proeftuin te realiseren. Indien het ingediende plan van “Proeftuin aardgasloos Garyp” wordt gehonoreerd dan geeft die proeftuin (financiële) ruimte aan inwoners om hieraan mee te doen. Er is geen enkele verplichting als iemand niet mee wil doen. Maar... als het Ministerie van Binnenlandse Zaken instemt dan roepen wij een ieder op om deze (financiële) buitenkans met beide handen aan te grijpen. Immers, dat we op termijn van het gas af moeten wordt een verplichting. De uitkomsten van de proeftuin zullen voor de minister richtinggevend zijn voor de toekomstige plannen om Nederland op termijn aardgasloos te maken.
Zodra ermeer bekend is, brengen we u uiteraard op de hoogte.

Lees meer >>


 

Garyp wil eerste aardgasvrije dorp van Nederland worden

Garyp staat in de startblokken om het eerste aardgasvrije dorp van Nederland te worden. De gemeente en de EKG zetten alle zeilen bij om binnen vijf jaar 80 tot 90 % van alle woningen in Garyp van het aardgas af te koppelen. Gemeente Tytsjerksteradiel heeft hiervoor in nauwe samenwerking met Enerzjykooperaasje Garyp (EKG) en vereniging van Dorpsbelangen Garyp een plan bij het rijk ingediend voor het programma proeftuinen voor aardgasvrije bestaande wijken.

De gemeente Tytsjerksteradiel streeft ernaar in 2040 energieneutraal te zijn. In het nieuwe coalitieakkoord “Duorsum oparbeidzje” zet het college fors in op deze energietransitie. Vanuit die ambitie zien de gemeente en Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG) kansen om een proeftuin te worden voor het aardgasvrij maken van een dorp. Wethouder duurzaamheid Andries Bouwman: “Garyp kan met de uitvoering van dit plan een voorbeeld zijn voor andere dorpen in onze gemeente, Fryslân en ver daarbuiten.”

Van aardgas naar elektriciteit

Uit onderzoek blijkt dat het technisch mogelijk is om het dorp Garyp aardgasvrij te maken. Het all electric maken van de woningen en gebouwen lijkt de meest haalbare optie. Met de opgewekte stroom afkomstig van het zonnepark in het dorp, kunnen zij voldoende groene stroom leveren aan alle woningen. Naast het opwekken van energie wordt in Garyp ingezet op het besparen van energie, het isoleren van woningen en het begeleiden van bewoners in de energietransitie. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de baten ten gunste komen van de mienskip.

Duurzaam Garyp

Garyp is met haar 1900 inwoners, 600 woningen en een gedreven gemeenschap al geruime tijd bezig met het ontplooien van duurzame initiatieven. Dorpsbewoners hebben een energiecoöperatie (de EKG) opgericht en op de voormalige vuilstortlocatie is een zonnepark met 27.000 zonnepanelen gerealiseerd. Fokke Lemstra van dorpsbelangen Garyp en Jacob Miedema van EKG zijn blij met deze gezamenlijke aanpak voor het aardgasvrij maken van het dorp: “Na de opening van ons zonnepark vorig jaar, mogen we nu met de overheden aan een plan werken wat bijdraagt aan onze ambitie, Garyp energieneutraal maken”. Hoewel dit voor het rijk geen voorwaarde is, kan Garyp het eerste dorp worden dat er zelf voor heeft gezorgd dat ze volledig energieneutraal te worden.  

Voor vragen kunt u terecht bij Gjalt Benedictus en/of Jacob Miedema

(Bron: www.ekgaryp.nl)


 

Programma dorpsfeest 2018

Donderdag 13 september
08.00-08.30 uur Opstellen buurt-, school- en vrije inzending wagens
09.00-11.30 uur Optocht door het dorp*
11.30-12.00 uur Opnieuw opstellen en bekend maken prijzen
14.00-15.00 uur Voorverkoop in de feesttent
14.15-16.30 uur Spellenmiddag voor de kinderen van de basisschool
19.30-22.00 uur Toneel in de tent
22.30-01.30 uur Muziek met Great Borrelnootjes

Vrijdag 14 september
10.00-12.00 uur Klún en Knoffelhakke
14.00-17.00 uur Buurten- en volksspelen
15.00 en 15.30 uur Dansworkshop voor peuters en kleuters
18.45-19.00 uur Opstellen voor de avondoptocht*
19.00-20.30 uur Avondoptocht met muzikale begeleiding van de Wodkapel
21.00-01.30 uur Muziek met Alice Springs

Zaterdag 15 september
10.00-10.45 uur Meet & Greet met Hollywood sterren, onder het genot van koffie
10.45-11.30 uur Stoelendans in je beste pak**
11.30 uur Prijsuitreiking buurtspelen, volksspelen en optocht
13.30-17.00 uur Matinee met Super Sundays

Zondag 16 september
11.00 uur Evangelisatiedienst, georganiseerd door de evangelisatiecommissie

Kijk voor verdere informatie en bijzonderheden op de site van de Oranjevereniging


 

Zomer 2018

Vandaag een wandeling over Ielke Boonstraloane, Skepersloane en Inialoane. Wat opviel was dat het vee in de schaduw ging liggen, de weilanden, waar al gemaaid was, er bruin verdord uitzag en dat het landschap de kleuren krijgt van dat in Zuid-Europa. Het rook er zelfs naar. Wat ook opviel, het was stil op de weg op een paar fietsers na.
Terug bij de Brandsmaloane zag ik dat het uitbreidingsplan aardig vol begint te raken.

IM7 3476
IM7 3479
IM7 3487
IM7 3492
IM7 3493
IM7 3499
IM7 3495
IM7 3491
IM7 3500


 

Heel Garyp van het gas? Dat duurt nog wel even


Garyp wordt het eerste aardgasvrije dorp in Nederland. Althans, dat wil de gemeente Tytsjerksteradiel. Maar hoe concreet zijn de plannen eigenlijk?

MELLE VELTMAN EN WIEBEREN ELVERDINK

,,Garyp staat in de startblokken om het eerste aardgasvrije dorp van Nederland te worden.’’  Dat schreef de gemeente Tytsjerksteradiel gisteren in een persbericht. Maar alle Garypsters van het gas? Dat kan nog wel even duren.
Navraag bij de gemeente leert dat het vooral gaat om het uitspreken van een ambitie. Of het zover komt, ligt aan de inwoners.Het rijk heeft in totaal 90 miljoen euro beschikbaar gesteld voor zo’n twintig wijken die van het gas af willen. Gemeenten die in aanmerking wilden komen, konden zich inschrijven tot 1 juli.
Tytsjerksteradiel heeft Garyp naar voren geschoven. Een rijksbijdrage van 5 miljoen euro, dat is de hoop. Maar of het plan wordt goedgekeurd, is afwachten.
Mocht het zover komen, dan gaat hooguit 90 procent van alle woningen van het gas af, zo verwacht de gemeente. Het is dus niet zo dat Tytsjerksteradiel de gastoevoer dichtdraait.
Waar al dat geld heengaat? Als het plan groen licht krijgt, komt er voor elke Garypster een gratis energiescan. Verder krijgen zij begeleiding bij het gasvrij maken van hun woningen.
Het is dus de vraag in hoeverre Garyp wel echt gasvrij wordt, laat staan ‘het eerste aardgasvrije dorp van Nederland’.
Bovendien is Tytsjerksteradiel zeker niet de enige gemeente die een dergelijke aanvraag heeft gedaan. Zo hengelt ook Ooststellingwerf naar een bijdrage. De gemeente heeft hiervoor het Haerenkwartier in Oosterwolde op de korrel. Corporatie Actium had al plannen om de wijk te vernieuwen: 127 huurhuizen wacht renovatie, 44 andere gaan plat om plaats te maken voor nieuwbouw. Vorige maand kwam daar de ambitie bij om het Haerenkwartier gasloos te maken bij.
Dat lukt alleen als het rijk het Ooststellingwerver verzoek om subsidie – de gemeente vraagt bijna 1,5 miljoen euro – daadwerkelijk honoreert. Zo niet, dan is dat ,,niet zo zeker’’, stellen burgemeester en wethouders.
Wijkbewoners zijn alvast enthousiast. Ook omdat ze vrezen dat hun buurt na de geplande aanstaande metamorfose opnieuw over de kop zou moeten als die over een paar jaar alsnog gasloos moet worden gemaakt. ,,Doe het in één keer goed’’, luidt het credo in Oosterwolde.

Bron: Leeuwarder Courant, 4 juli 2018


 

Bijen en wespen

Gelukkig zijn er nog wel wespen en bijen. Onze tuin wordt tenminste goed bezocht.

IM7 3391

Wespen die onze teakhouten stoelen kaalschrapen. Ze gebruiken de houtpulp om er hun papiermaché-achtige nesten mee te bouwen.

IM7 3422

Bij die compleet onder het stuifmeel zit

IM7 3424

Twee zweefvliegen die in het avondzonnetje zitten te genieten.

IM7 3426

Bij in onze stokroos

 


 

Klik HIER om een agenda-item in te sturen

 

 AGENDA 2018

Augustus  
za 6 aug Bouwvak Noord (6 aug - 24 aug)
zo 24 aug EINDE Bouwvak Noord (6 aug - 24 aug)
September  
zo 2 sept. EINDE Zomervakantie Noord (21 jul - 2 sep)
13-16 sept. Dorpsfeest in Garyp
Informatie
Oktober  
vrij 5 okt giestekmei(G) iest ek mei? Samen eten.
Op vrijdag 5 oktober is iedereen weer vanaf 16 uur welkom in It Geahûs! Opgeven bij: Eelke Hoekstra, tel 521975, e.hoekstra@hetnet.nl en Minie vd Voorde, tel. 521693, w.voorde@chello.nl en It Geahûs, tel. 521249.
za 20-28 okt. Herfstvakantie (20 okt - 28 okt)
vrij 12 oktober ItGeahus sm
Bingo
-  Activiteitencommissie It Geahûs

(De volgende bingo's zijn: elke 2e vrijdag van de maand t/m vrijdag 12 april 2019)

26 okt. ItGeahus sm
Kinderbingo  - 
Activiteitencommissie It Geahûs
November  
10 november ItGeahus smDuo Bauke en Campbell. Dit duo speelt hilarische sketches en zelf geschreven Friese en stadsfriese liedjes. Ze weten u te boeien van het begin tot het eind. Na hun optreden is er weer een buffet. Aanvang 15:00 uur.

Activiteitencommissie It Geahûs
17 november ItGeahus smMuziek van toen. Voor iedereen die van gezelligheid en van muziek houdt. Muziek uit de jaren 60, 70, 80 etc.

Activiteitencommissie It Geahûs
   
December  
   
 

AGENDA 2019

Januari  
26 januari 45e Solistenconcours van de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel in It Geahûs. 
26 januari 13e Federatiefestival van de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel in It Geahûs.
Februari  
2 februari ItGeahus smU2 tribute band. Organisatie Buorman & Buorman

Activiteitencommissie It Geahûs
   
   
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 21e jaargang nr.6 van 27 juli 2018 is uit.

De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 28 september 2018.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 21 september 2018 om 19.00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mail adres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com


Degenen die daar prijs op stellen kunnen via bovenstaand e-mailadres een digitale versie van de Rabbelskûte aanvragen.

Collecterooster 2018

02-09 t/m 08-09 KWF Kankerbestrijding
24-09 t/m 29-09 Handicap.nl