Nieuws van Dorpsbelang

(januari 2023)

Het asfalt van het tennispaadsje is gerepareerd. Het is nu weer goed begaanbaar.

Multi Functioneel Centrum
Op 8 december jl. is er weer een informatieavond geweest. Dit was onder leiding van de heer Bart Mossel. Hij is projectleider van de gemeente. Hierbij waren afgevaardigden van de kerk, school, It Geahûs, sportverenigingen, zwembad en dorpsbelangen aanwezig. Tevens nog een tweetal personen van de gemeente, de voorzitter van dorpsbelangen Jistrum en twee personen van de “DOM”. (Dorpen Ontwikkelings Maatschappij).
De voorzitter van DB Jistrum heeft tekst en uitleg gegeven over het tot stand komen en realiseren van hun plannen om gebouwen en verenigingen te verbinden cq te clusteren.
Tevens vertelde hij over de meerwaarde van de DOM. Daar waar het wat schuurde tussen de werking van het gemeentelijke apparaat en de “trochpakke” mentaliteit van Jistrumer MFC- commissie, daar was de DOM a.h.w. het smeermiddel (De Olie Man/Mevrouw) en de verbindende factor tussen de partijen.

Lees verder.....


FIKSteam Garyp

Folder EKG 00De kosten voor energie rijzen de pan uit. Veel mensen maken zich daar terecht zorgen over. Wil jij energie besparen en je energierekening verlagen? FIKSteam Garyp adviseert inwoners in ons dorp én voert energiebesparende maatregelen uit.* Niet niksen maar fiksen!

Wat doen de fiksers? Van alles. Na een inventarisatie bij je thuis wordt er een 'boodschappenlijstje' gemaakt. Vervolgens gaat het FIKSteam Garyp aan de slag. Voorbeelden van werkzaamheden zijn het plaatsen van een brievenbusborstel, radiatorfolie en een waterbesparende douchekop, het vervangen van lampen door ledlampen en buisisolatie van de CV. Zo bespaar je al gauw een paar honderd euro per jaar op jouw energierekening!

Bekijk de folder hier!!

OVG logo small
De Ondernemersvereniging van Garyp

Meer informatie:


 


  Klik HIER om een agenda-item in te sturen
 

AGENDA 2023

Februari  
25 februari vakantiesVoorjaarsvakantie (regio Noord) van 25 februari t/m 5 maart 2023
Maart  
2 maart  ItGeahus smActiviteitencommissie It Geahûs
 Lego bouwen, kbutselen en spelletjes voor de kindere.
   
25 maart ItGeahus smActiviteitencommissie It Geahûs
Benefietconcert voor Alp d'HuZes met Gariper artiesten
April  
1 april ItGeahus smActiviteitencommissie It Geahûs
Biertroebadoer
27 april ItGeahus smActiviteitencommissie It GeahûsKoningsdagactiviteit
29 april vakantiesMeivakantie (alle regio's) 29 april t/m 7 mei 2023
   
Mei  
   
Juni  
   
Juli  
8 juli ItGeahus smActiviteitencommissie It Geahûs
Kleintje Dorpsfeest
22 juli Zomervakantie (regio Noord) 22 juli t/m 3 september 2023vakanties

Vaste Activiteiten 'It Geahûs'

 • Maandag
  13.30-15.00: Volksdansen
  15.00-16.30 Koersbal (2x per maand)
  20.00: Schaakclub 'De lytse pion' (2x per maand)
 • Dinsdag
  9.30-11.30: Schildersclub 'Mei Ferfe'
  20.00: C.P.B. (1x per maand)
 • Woensdag
  10.00-11.30: Koffie drinken 'Hûskeamer fan Garyp'
  13.00: Biljartclub 'FIUD"
  19.45-22.00: Popkoor
 • Donderdag
  14.30-17.00: 50+ SOOS (1x per maand)
  19.30: Muziekvereniging 'Looft den Heer'
  19.30: Biljarten 3 banden
 • Vrijdag
  16.30-19.00: (G)iest ek mei? (1e vrijdag van de maand)
  19.30: Biljartclub 'Ús nocht'

Fûgelwacht Garyp

Dorpsbewoners kunnen meldingen  doen over (bijzondere) vogelsoorten bij de  Fûgelwacht Garyp e.o. via mail naar fugelwachtgaryp. Zo mogelijk ook foto’s mee sturen.
Ook voor andere zaken m.b.t. (weide)vogels is het bestuur via dit e-mailadres bereikbaar. Voor telefonische informatie verwijzen wij naar voorzitter Rinus de Vries, tel. 0511 – 521655 of secretaris Gjalt Faber, 0511 – 521918.

Âlde foto's fan Garyp

Yn 2015 is de website www.aldgaryp.nl de loft yn gongen. Op de website sille stadich oan mear en mear moaie âlde foto’s en films fan Garyp komme te stean.

Video oude dorpsfilms

Website: www.aldgaryp.nl


'De Rabbelskûte' 26e jaargang nr.3 van 13 januari 2023 is uit.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 24 maart 2023.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 17 maart 2023 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

 


Collecterooster

 • 29-01 t/m 04-02 Hersenstichting
 • 05-02 t/m 11-02 Hartekind
 • 05-03 t/m 11-03 Jantje Beton
 • 12-03 t/m 18-03 Amnesty International
 • 19-03 t/m 25-03 ReumaNederland
 • 26-03 t/m 01-04 ZOA

Oproep

Al een aantal jaren houden meerdere mensen zich bezig met het verleden van Garyp. Dit gebeurt vaak los van elkaar. Het lijkt ons daarom leuk om een ‘Historische Kring Garyp’ op te richten. Mensen die zich voor de geschiedenis van Garyp interesseren, of het leuk vinden zelf wat uit te zoeken komen dan een paar keer per jaar samen om allerlei onderzoekjes met elkaar te bespreken. Dit zou wellicht kunnen leiden tot een serie korte, historische verhalen voor de Rabbelskûte, of een uitgave over de geschiedenis van ons dorp.
Heb je belangstelling om mee te doen? Meld je aan: ceesblom53@gmail.com.
Het verplicht tot niets, leeftijd speelt geen rol en er zijn geen kosten aan verbonden. Ook hoef je geen professor te zijn, belangstelling is voldoende.

Cees Blom (Garyp) en Marten van der Molen (tegenwoordig Joure)


Bron: Actief 11 januari 2023

Bij Nij Talint Orkest Tytsjerksteradiel staat plezier voorop

Actief 11jan2023 NijTalint

Ruim dertig muzikanten doen mee aan het Nij Talint Orkest Tytsjerksteradiel. Al vanaf begin oktober wordt er flinke gerepeteerd in dorpshuis De Kamp te Sumar. Een groot aantal van de deelnemers hadden daarvoor nog nooit een instrument vastgehouden. "Daarbij staat het op een plezierige manier samen muziek maken voorop" laten dirigent Guus Pieksma en organisator Annewiep Bloemweten.

Het Nlj Talint Orkest is gestart vanuit de muziekverenigingen in Tytsjerksteradiel. In tien repetities kunnen beginnende muzikanten ervaren hoe fantastisch het is om samen muziek fe maken. Daarvoor hoefden de deelnemers geen muzikale ervaring te hebben of noten te kunnen lezen. Het plezier staat hierbij echt voorop. Het orkest bestaat uit een variatie van blaasinstrumenten, drums en een paukenist.
Dirigent Guus Pieksma heeft in het korte tijdsbestek van ruim twee maanden een echt orkest weten te smeden.

Talent
Guus Pieksma heeft al het nodig talent ontdekt. "We vinden dat iedereen talent heeft. Waarbij het bij de één wat sneller naar boven komt dan bij de ander. "Het gaat er echter niet om hoe goed iemand is maar dat er met plezier gemusiceerd wordt, vult Annewiep Bloem de dirigent aan. Wij willen mensen enthousiast maken voor een instrument en met elkaar muziek maken zodat ze zich misschien ook aansluiten bij de plaatselijke muziekvereniging. Dat is echter niet het hoofddoel, maar misschien kunnen deze muzikanten uiteindelijk toch de stap naar een korps maken", aldus Annewiep Bloem.

Eindconcert
Bij Het Nij Talint Orkest zitten ook muzikanten uit verschillende verenigingen, die de beginners ondersteunen. Als de hele muziekmap is doorgenomen volgt er een eindconcert, waar het orkest veel zin in heeft.
Dat is op zaterdag 28 januari om 16:45 in dorpshuis It Geahûs.


 

© 1997 - www.garyp.nl
website door IT-wurk