• wandelaars 29 mei t/m 2 juni
  Avondwandelvierdaagse
 • giestekmei   5 mei - 16:00 uur - It Geahûs
  (G) iest ek mei? Samen eten - INFO

Snelschaken Jeugd
snelschaken


Voorjaar!!!!
IM4 5573


Meitsje fan Krimp gjin Kramp
krimp gjin kramp


Vogels in eigen tuin
IM4 merel 5316


Kijk ook eens op de site van Ald Garyp.
Er zijn net weer veel oude foto's toegeoegd.
Westerein 23 37ea8d7c17944d959909eceb0ee23dda


Garyp in actie voor een duo-fiets
duofiets


Busplan scholier Garyp strandt

Scholier Wolter van der Maten moet zich erbij neerleggen dat de bussen naar Leeuwarden niet langer vijf keer per uur stoppen bij de halte in de Wâldwei bij Garyp. Nu is dat nog maar twee keer per uur. De zeventienjarige Garypster verzamelde honderden handtekeningen en kreeg bijval van de verenigingen van Plaatselijk Belang van Garyp, Earnewâld en Oudega (S.).
Deze week droeg de gymnasiast in een overleg met vervoerder Arriva een alternatief aan, waarbij bussen de halte bij Garyp vaker en de halte in de Drachtsterweg in Leeuwarden minder vaak zouden aandoen. "Voor het tijdsverlies maakt dat niet uit". Hij kreeg er echter de handen niet voor op elkaar.Komt de bus te laat? Zit de bus te vol? Rijdt de bus voorbij?

Meld het bij Dorpsbelang Garyp en Dorpsbelang Earnewâld

Of plaats een bericht op Facebook


bg vert800px tabel

Logo-Dorpsbelang

Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

Ledenvergadering 27 maart 2017

Kijk hier voor het verslag van de Ledenvergadering van maandag 27 maart 2017.


Nieuws van Dorpsbelang (februari 2017)

Ledenvergadering
Onze jaarlijkse ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op maandag 27 maart in It Geahûs. U krijgt allemaal de uitnodiging plus de vergaderstukken in uw brievenbus. We hopen er weer een boeiende avond van te maken, met o.a. rondetafelgesprekken over actuele onderwerpen, aandacht voor diverse verkeersproblemen en ook voor het nabij de Fonejacht te realiseren park, met uitbeelding van dromen. Misschien ook van uw droom. Er is nog een flink aantal vrijwilligers nodig om dit rond te krijgen.

Dienstregeling Arriva
Nog steeds komen er klachten binnen. Klachten over bussen, die te laat komen, die soms helemaal niet komen, of die al vol zitten als ze hier al stoppen. En de snelbussen rijden half leeg voorbij. Ook de aansluiting op bussen in Drachten schijnt een probleem te zijn. Dat horen we van mensen hier uit het dorp, maar ook uit Warten, waar vandaan ook mensen van deze halte gebruik maken. Blijf doorgaan met het melden zaken, die hier mis gaan. Op 2 maart a.s. zal het evaluatie-overleg met de provincie en met Arriva plaats vinden. Dan kunnen wij al deze klachten meenemen, samen met de Dorpsbelangbesturen van Earnewâld en Oudega.

Baaiesreed
Dit kuierpaad is al een tijdje klaar, en er wordt al wel gebruik van gemaakt. Dit kan echter nog veel beter, maar sommige mensen gaan er liever niet langs. Enerzijds omdat ook hier de hondenpoep niet wordt opgeruimd, en anderzijds omdat het zand niet stevig is. Dat komt door het oneigenlijk gebruik van het pad, met crossmotoren of met een pony. Laat dit asjeblieft achterwege, zodat het pad gebruikt kan worden zoals het bedoeld is.

Grafkruisen
Blijkbaar een interessant onderwerp, want het heeft ook de provinciale pers gehaald. Via een oproep in de Rabbelskûte hebben we geprobeerd te achterhalen wie op dit moment de eigenaar is van deze kruisen; dus wie er de zeggenschap over heeft. Maar dat is helaas niet duidelijk geworden. Wat we wel weten, en wat ook al min of meer bekend was, is dat ze uit de familie komen van de Sigerwâldster Kooistra’s. We weten ook dat, omdat indertijd niemand er belang bij had, ze via vertegenwoordigers van deze familie zijn beland bij het Friesch museum. Maar daar schijnt niets van op papier te staan........   Lees verder >>


Agenda 2017

Opgaveformulier voor de Agenda

 


 

Snelschaken - jeugd schaakcompetitie

Op 11 april werd de jeugd schaakcompetitie van de schaakclub 'De Lytse Pion' Garyp, afgesloten met een avond snelschaken o.l.v. ds. J. Kroon en dhr. L.Pronk.
Elke schaker moest 9 rondes schaken.

Naar mate de avond vorderde was de inspanning steeds beter van de gezichten af te lezen. Na ronde 5 werd er gepauzeerd een patatje gegeten en wat limonade gedronken. De voorzitter dhr. H. Kloosterman reikte aan het eind van de avond de prijzen voor het snelschaken uit.
Ds. J. Kroon reikte de prijzen voor de competitie uit. De 1e prijs ging naar Siemkje v.d. Bij, de 2e prijs naar Jesse de Haan en de 3e prijs naar Harald Turkstra. Het was voor iedereen een leuke maar ook intensieve avond.

De volgende competitie start op de derde dinsdag van september.

snelschaken snelschaken 3 1e prijs


Voorjaar !!!!!

Maandag 3 april - Op deze prachtige voorjaarsdag wandel ik een half rondje ruilverkaveling. Het voorjaar barst in alle hevigheid los. In de Easterein kom ik eerst deze prachtige koeien tegen, met hoorns!!! Geweldig!!! Deze boer is een echt natuurmens, dat is duidelijk. Terwijl ik de foto's maak hoor ik eenden in de sloot tekeer gaan. Twee woerden en een vrouwtjeseend... tsja..dat geeft rumoer. Veel verderop, dan ben ik al op de Stinswei, kom ik nog een mooi paartje eenden tegen. De kop van de woerd lijkt wel van parelmoer, zo mooi glanst die in de zon.
Overal in de slootwallen zie je het felle geel van speenkruid.
Een nazorger met prikken zoekt in het weiland klaarblijkelijk om nesten, hier zal binnenkort waarschijnlijk 'landwerk' gedaan moeten worden.
Dan ben ik op de driesprong aangekomen en hoor ik ineens het kenmerkende geluid van een buizerd boven me in de lucht. Als ik omhoog kijk zie ik dat het er zelfs twee zijn. Zal ook wel een stel zijn.
In de Skipfeart zit heel verdekt opgesteld aan de kant al een meerkoet te broeden.
En dan.... een ooievaar, de bezorger van nieuw mensenleven. Is dit een prachtige dag of niet..!?
Thuis aangekomen fladdert nog een vlinder, een dagpauwoog, in de tuin rond. Als hij op de tegels neerstrijkt en de vleugels spreid kan ik hem ook nog even vastleggen. Hoewel deze overwinteraar niet echt super (meer) in de kleur zit, blijft ie mooi.

IM4 5532
IM4 5538
IM4 5535
IM4 5541
IM4 5540
IM4 5572
IM4 5546
IM4 5555
IM4 5556
IM4 5567
IM4 5551
IM4 5573
IM4 5580GARYP IN ACTIE VOOR EEN DUO-FIETS

duofiets

Om fietsen voor iedereen mogelijk te maken, heeft Garyp zichzelf een doel gesteld: in het voorjaar van 2017 een duo-fiets aanschaffen.
Om dit voor elkaar te krijgen, is er geld nodig, bedoeld voor de aanschaf en het onderhoud van de fiets.
Wilt u ook uw steentje bijdragen? Want samen eropuit… dat is toch veel leuker dan alleen?

Voor info kunt u terecht bij:
Lourens Hengst: 0511 - 521382
Akke Berends (DANZ): 0511 - 521671

 


 

(bron: www.finsteropfryslan.frl)

‘Meitsje fan krimp gjin kramp’

Heeft het verdwijnen van een supermarkt te maken met krimp? Onderzoekster Suzan Christiaanse doet hier onderzoek naar. En ondertussen kijken we in Garyp, een klein dorpje waar de buurtsuper floreert.

Krimp is ongelooflijk hot en veel in het nieuws. Zoals in dit bericht van de NOS: In Tzummarrum wil bijna niemand meer wonen. Keiharde cijfers over de bevolkingsdaling worden hierin niet genoemd. Bevolkingskrimp zou de reden zijn dat voorzieningen verdwijnen. Maar is dat wel zo? Of is krimp een zondebok. Een manier om te ontkennen dat de schaalvergroting gewoon doorzet. Krimp, als een manier om de pijn van het verlies van een supermarkt een plekje te geven.

In Garyp doet de buurtsuper het juist nog heel erg goed. Ondanks de invloed van grote supermarkten in buurdorp Burgum. Garyp is een hechte gemeenschap en wil koste wat kost zijn winkel behouden. Al ligt dat waarschijnlijk ook voor een groot deel aan de inzet van Siep en Jellie. Die de klanten bij naam kennen en heel ver gaan in de service.


 

Vogels in eigen tuin

Zo nu en dan zet ik de camera voor het venster in de kamer en probeer ik de vogels te 'schieten' die op de voedertafel in de tuin afkomen. Dit is wat ik de laatste weken heb kunnen fotograferen. De grote bonte specht was er ook, maar die zijn altijd heel rap weer weg. Ook dit keer kon ik hem zo snel niet in beeld krijgen, scherpstellen en afdrukken.

 • Ekster
  Ekster, akster, bûntakster, dakekster (Frysk) - Pica pica (Latijns)
  Mear Fryske (streek)nammen: akke, akke bûntpoep, akke swartgat, akke wytgat

 • Kauw
  Ka, akke  (Frysk) - Corvus monedula (Latijns)

 • Merel
  Swarte lyster, boekweitgrauwe, goudbek (Frysk) - Turdus merula (Latijns)

 • Roodborstje
  Readboarstje, readboarstke, readbarkje (Frysk) - Erithacus rubecula (Latijns)

 • Roodborstje
  readboarstje, readboarstke, readbarkje (Frysk) - Erithacus rubecula (Latijns)

 • Tortelduif
  Turkske toarteldo (Frysk) - Streptopelia turtur (Latijns)

 • Vink
  Fink, skelfink, boekfink, slachfink (Frysk) - Fringilla coelebs (Latijns)


Klik HIER om een agenda-item in te sturen

 

 AGENDA 2017

April  
za 22 april
vakantie2Meivakantie 22 april t/m 30 april
28 april Zwembad - om 13.30 uur opent het zwembad weer haar deuren.
Voorverkoop is ook op vrijdag 29 april tot 20.00 uur.
Zie INFO.
Mei  
5 mei giestekmei(G) iest ek mei? Samen eten. Op vrijdag 5 mei is het weer zover. Iedereen is vanaf 16 uur welkom in It Geahûs!
Opgeven bij: Eelke Hoekstra, tel 521975, e.hoekstra@hetnet.nl en Minie vd Voorde, tel. 521693, w.voorde@chello.nl en It Geahûs, tel. 521249. Opgeven vóór woensdag 3 mei.
29 mei t/m 2 juni GymVV logoChr. Gymnastiek Vereniging VenV
Avondwandelvierdaagse
.. mei Fr. C.P.B.  Uitstapje
Juni  
29 mei t/m 2 juni GymVV logoChr. Gymnastiek Vereniging VenV
Avondwandelvierdaagse
14 juni
actie geldChr. Muziekvereniging Looft den Heer: WC- en keukenpapier actie
Juli  
1 juli
GymVV logoChr. Gymnastiekevr. V&V Garyp - Uitvoering in de Westermar te Burgum.
 22 juli vakantie2Zomervakantie Noord
22 jul 2017 t/m 3 sep 2017
Week 30 t/m 35   (regio Midden start 8 juli en regio Zuid start 15 juli)
Bouwvak Noord - 7 t/m 25 aug 2017 - Week 32 t/m 34
Augustus  
   
September  
   
Oktober  
21 oktober vakantie2 Herfstvakantie Noord
21 okt 2017 t/m 29 okt 2017
Week 43   (regio Midden en Zuid een week eerder)
November  
   
December  
23 december vakantie2 Kerstvakantie
23 dec 2017 t/m 7 jan 2018
Week 52 t/m 1
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 20e jaargang nr.2 van 23 december 2016 is uit.

De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 24 februari 2017.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 17 februari 2017 om 19.00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mail adres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com


Degenen die daar prijs op stellen kunnen via bovenstaand e-mailadres een digitale versie van de Rabbelskûte aanvragen.

Collecterooster 2017

05-03 t/m 11-03 Amnesty International
12-03 t/m 18-03 Reumafonds
19-03 t/m 25-03 ZOA
26-03 t/m 01-04 Fonds Gehandicaptensport
02-04 t/m 08-04 Nederlandse Hartstichting
09-04 t/m 15-04 Nationaal Fonds Kinderhulp
07-05 t/m 13-05 Longfonds
14-05 t/m 20-05 Prins Bernhard Cultuurfonds