Logo-Dorpsbelang

Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

maart 2021

Corona
Corona, blijft ons bezig houden. De versoepelingen moeten
laten blijken dat er mogelijkheden zijn zonder dat de besmettingen oplopen. De avondklok in Garyp is voor zover wij het kunnen beoordelen zonder enige problemen opgevolgd. Tot halverwege maart zoals het nu staat blijft deze van kracht. Wij slaan ons er doorheen.

Bankje aquaduct
Het is dan eindelijk zover!! Bij het aquaduct staat ook aan de zijde van Garyp een bankje. Wij denken dat al menigeen er gebruik van heeft gemaakt.

Woningen
In Garyp is de vraag naar woningen voor jongeren nog steeds hoog. Wij als Dorpsbelang hebben nog geen voet aan de grond bij zowel de Gemeente als de woningbouwvereniging voor wat betreft deze belangrijke inwoners van het dorp Garyp. Garyp moet ook voor jongeren interessant blijven en wij hebben de Gemeente hier ook weer op gewezen.

Glascontainers
Voor wat betreft de stand van zaken rondom de extra bovengrondse glascontainer kunnen wij nog geen nadere info geven. De buurtverenigingen 't Klaverblêd en Feanhúzen hebben bezwaar gemaakt en mogelijk is dit voldoende geweest.

Nieuw meldingssysteem
Gemeente Fixi Straatverlichting kapot? Een gat in het wegdek? Of is er ergens een boom omgewaaid? Vanaf 4 februari kunnen inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen er melding van maken via het nieuwe meldingssysteem Fixi.
Via Fixi.nl of de Fixi app kunnen inwoners overal en altijd meldingen doorgeven aan de gemeente. De gebruiker geeft de locatie aan, neemt eventueel een foto, vult zijn of haar gegevens in en verstuurt de melding. Inwoners worden vervolgens op de hoogte gehouden van de voortgang van hun melding. Gebruik het!

Wandelpaden
Het wandelpad bij De Broek is volop in gebruik. De aanleg van het wandelpad bij het zonnepark zal binnenkort mogelijk ook opgestart worden. Ook hier is dan een leuke kuier te maken.

OVG logo small
De Ondernemersvereniging van Garyp heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemers die gevestigd- of zakelijk actief zijn in Garyp.

Meer informatie:

 • Uitvaartzorg Bijlsma
 
 • Kinderwoud
 
 • De Friese Wouden
 
 • Anvil
 
 • CBS De Wrâldpoarte
 • Bouwbedrijf Wagenaar
 • Kobus
 • Spar Bijlsma
 • Spoelstra
 
 • Rinskje's Haarsalon
 • Dien Zaak
 • It Geahus
 • Kinderopvang Garyp
 • Kor de Boer
 • SchildersbedrijfvdMeulen
 
 • De Beuk
 • Bakkerij Van der Zee
 • AI Motors
 • Koopmans Timmerwerken
 • AldertdeBoer
 • KraanverhuurSjoerdHoekstra
 • It Wurk
 • bureaubenedictus
 
 • Bouwbedrijf Wagenaar
 • Spar Bijlsma
 • Spoelstra
 • Kobus
 • Elverdink
 • BioBalance7
 • DeTsjoender
 • Loes Bontekoe
 
 • KaashandelVanDerWal
 • BouwbedrijfDeHaan
 • De Wolkom

AGENDA 2021

Klik HIER om een agenda-item in te sturen
April    
14 april   C.P.B. Garyp
Wouter De Vries informeert ons over zijn werk als Politiewoordvoerder
Mei    
19 mei   C.P.B. Garyp
Bootreisje
1 mei t/m 9 mei   Meivakantie (regio Noord)
Juni    
   
Juli    
10 juli t/m 22 augustus   Zomervakantie (regio Noord)
   
Augustus    
10 juli t/m 22 augustus   Zomervakantie (regio Noord)
   
September    
   
Oktober    
16 t/m 24 oktober   Herfstvakantie (regio Noord)
   
November    
   
December    
25 dec 2021 t/m 9 jan 2022   Kerstvakantie

Fûgelwacht Garyp

Dorpsbewoners kunnen meldingen  doen over (bijzondere) vogelsoorten bij de  Fûgelwacht Garyp e.o. via mail fugelwachtgaryp@gmail.com. Zo mogelijk ook foto’s mee sturen.
Ook voor andere zaken m.b.t. (weide)vogels is het bestuur via dit e-mailadres bereikbaar. Voor telefonische informatie verwijzen wij naar voorzitter Rinus de Vries, tel. 0511 – 521655 of secretaris Gjalt Faber, 0511 – 521918.

DANZ 

Ruil en/of weggeef pagina Garyp.
De facebook pagina voor Garipers die iets weg willen geven en of ruilen.
Bijvoorbeeld je hebt nog kinderlaarzen die nog prima een seizoen gebruikt kunnen worden.
In ruil van een pak koffie of … mag je deze laarzen ophalen.

Âlde foto's fan Garyp

Yn 2015 is de website www.aldgaryp.nl de loft yn gongen. Op de website sille stadich oan mear en mear moaie âlde foto’s fan Garyp komme te stean. Letter sille der ek dokuminten (nota’s) en filmkes op te sjen wêze.

Aldgaryp.nl is dwaande om safolle mooglik moaie âlde foto's fan Garyp yn in digitaal argyf te sammeljen en se op in website oan te bieden. Op dizze wize wolle foarkommen wurde dat historysk materiaal ferlern giet. Wa’t noch moaie âlde foto’s of fragen hat, jo kinne kontakt opnimme mei ien fan ús of in mailtsje fia dit formulier op www.aldgaryp.nl

Oude Dorpsfilms
Kijk snel op aldgaryp.nl, daar zijn een aantal oude dorpsfilms geplaatst. De films uit 1956 en 1964.
En de films van de tochten van de Ouden van Dagen uit 1949, 1951, 1952 en 1954.

Video oude dorpsfilms

Website: www.aldgaryp.nl


Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

wandelnetwerk paaltjeIn december 2020 lieten we al weten dat we op eenandere wijze (voorlichtings-)bijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering gaan organiseren.Inmiddels is het digitaal systeem aangeschaft en operationeel en kunnen we op een professionele wijzedigitale bijeenkomsten via livestream organiseren. De komende maanden gaat het om Webinars en andereuitzendingen vanuit It Enerzjyhûs voor de pilot Aardgasvrij Garyp, maar ook andere activiteiten. Deeerste uitzending/vergadering is voor de Algemene Leden Vergadering EKG.

Algemene Ledenvergadering
Eindelijk zullen we dan onze ALV 2019 gaan houden. Omdat de coronamaatregelen nog steeds gelden, wordt deze vergadering via de livestream/zoom georganiseerd.
Noteert u alvast de datum: Maandag 15 maart 2021. “Inloop” vanaf 19:00 uur, start om 19:30 uur. Ruim van tevoren krijgt u de agenda en benodigde gegevens via de mail thuisgestuurd. Hierbij zit ook een korte instructie hoe het in zijn werk gaat.

Duurzaamheidsagenda gemeente Tytsjerksteradiel
De gemeenteraad heeft op 18 februari 2021 na enkele kleine aanpassingen in grote meerderheid ingestemd met de duurzaamheidsagenda. Deze kunt u downloaden via de website van de gemeente. Zowaar een grote opgave, maar wij prijzen ons gelukkig dat wij als dorp al een heel eind op weg zijn naar de daarin opgenomen uitgangspunten en beoogd eindresultaat.

Kerstactie € 1000,00 cheques
Na een geslaagde actie van de “kerstmannen” Henk en Jacob hebben zich inmiddels al vele besturen van verenigingen gemeld. Toch heeft een deel de cheques nog niet verzilverd. Wilt u hier alsnog gebruik van maken, dan moet u zich zo spoedig mogelijk melden bij de penningmeester van onze coöperatie Henk van de Meer via telefoon 521593 of 06-22907935 of e-mail info@ekgaryp.nl.

Postcoderoossubsidie-regeling
Vanaf 1 april heet deze regeling: Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE-regeling). Als bestuur zijn we druk met de voorbereidingen. Binnenkort komt de nodige informatie beschikbaar en op grond hiervan kunt u definitief besluiten om mee te gaan doen. Bij voldoende deelname beginnen we de nodige werkzaamheden op te starten.

 

Project “Aardgasvrij Garyp”

 • Het EKG-bestuur en de projectleider Aardgastvrij Garyp gaan de komende tijd aan de slag om voor ons dorp op een zo adequaat mogelijke manier te anticiperen op huidige maar vooral toekomstige ontwikkelingen. Binnenkort kunt u hierover de nodige informatie tegemoetzien.
 • U kunt nog steeds gebruik maken van de gratis energiescan voor uw woning. Meldt u hiervoor aan. De uitvoering hiervan zal plaatsvinden als de coronamaatregelen het toelaten.
 • It Enerzjyhûs is tot nader order gesloten, uiteraard zijn we wel telefonisch en via de mail bereikbaar.
 • Vanaf april kunt u de eerste Webinars verwachten met betrekking tot allerlei zaken gerelateerd aan onze proeftuin. Bijvoorbeeld uitleg over verschillenden producten zoals isolatie, installaties, financiering maar ook zullen ervaringen van onze inwoners nu ze van het gas zijn worden gedeeld.
 • De afgelopen weken met echt winterweer - en dus redelijk lage temperaturen - waren een mooie proef of de woningen wel warm gestookt kunnen worden door de in Garyp geplaatste warmtepompen. Op een bij ons bekend drietal warmtepompen na (die door een technische fout nauwelijks of niets deden) was het voor de rest geen enkel probleem. Ook de warmtepompen die door “normale” radiatoren (hoog temperatuur) de woning verwarmen hadden geen moeite om de woningen op temperatuur te krijgen.
 • Zet je verwarmingsthermostaat op 60oC. De meeste cv-ketels staan op de fabrieksinstelling van 80oC, maar werken efficiënter op 60oC. Deze snelle besparing scheelt veel gas, dus CO2. En dit zonder verlies van comfort en geen risico op een koude douche. Mocht het zelf niet lukken, dan kunnen installateurs u helpen.
 • Binnenkort verschijnt er weer een nieuwsbrief met de meest actuele zaken vanuit de Pilot Aardgasvrij Garyp.

 

(Bron: Rabbelskûte, maart 2021)


Wandelnetwerk Fryslân

wandelnetwerk paaltjePlotsklaps stonden ze er, de bruine paaltjes van het Wandelnetwerk Fryslân. In Garyp staan de paaltjes met de nummers 31, 37 en 14.
Op zoek naar hoe en wat, kwam ik terecht bij Recreatieschap Marrekrite. Deze beheert en onderhoudt sinds 2012 de bewegwijzering van het wandel- en fietsknooppuntnetwerk in de provincie Fryslân.
In 2019 is het wandelnetwerk provincie-dekkend gemaakt en verder verbeterd. Het onderhoud aan de wandel- en fietspaden zelf is een taak van de provincie of de gemeenten. Inmiddels bedraagt het wandelnetwerk 4.120 km en zijn er 2.200 knooppunten in Fryslân. En vanaf vorig jaar staan die paaltjes er dus ook in en rond Garyp.
Maar hoe weet je nou waar je naar toe loopt en vooral hoe lang zo'n wandeling duurt. Niet iedereen loopt gemakkelijk 20 of 30 kilometer. Bij mij moet het bij een rondje van 7 á 8 km wel ophouden en het gemiddelde van 4 á 5 km per uur haal ik echt niet.In tegenstelling tot het fietsknooppuntennetwerk, is er helaas niet bij ieder knooppunt een informatiepaneel met de knooppunten erop, waarop je ook de tussenliggende afstanden kunt zien. Dus moest ik me oriënteren op de website van Marrekrite: www.marrekrite.frl. Daarop kun je in de linkerbovenhoek de kaart aanklikken en vervolgens onderaan kiezen voor varen, fietsen of wandelen. Toen ik koos voor wandelen, zag ik dus alle wandelknooppunten, maar tot mijn teleurstelling géén vermelding van de tussenliggende afstanden. Wat nu? Gelukkig staat er op de website ook informatie over papieren wandelkaarten. Marrekrite heeft een set kaarten van het Wandelnetwerk Fryslân uitgebracht. De set bestaat uit drie deelkaarten: Zuidwest/Meren, Noord/Wadden en Zuidoost/Wouden; Garyp staat op deelkaart 3 met de naam Stappenplan. En op de kaart staan ook de (schaarse) informatiepanelen vermeld (o.a. in Oudega en Earnewâld). De kaarten zijn voor € 3,00 te koop bij de VVV's. Ik heb toen meteen contact opgenomen met de VVV in Earnewâld. En ondanks dat deze in de winter gesloten is, kon ik de set van drie kaarten (voor € 7,50) op afspraak ophalen.
Liever digitaal je route uitstippelen? Dat kan via: https://wandelnet.planner.routemaker.nl/planner

Trudi

(Bron: Rabbelskûte, december 2020)


(december 2020)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.Logo EKG 2019

Het bestuur heeft op vrijdag 11 december haar laatste vergadering in het coronajaar 2020 gehouden. Er werd uiteraard achterom, maar vooral vooruitgekeken. Enerzjy Koöperaasje Garyp is al vanaf 2014 voor de Mienskip van Garyp bezig en heeft de nodige stappen gezet in de energietransitie. Vele zaken zijn in gang gezet maar er is ook nog veel te doen. Daarom is er een actieplan voor de komende tijd gemaakt. In het voorjaar zullen deze plannen zo spoedig mogelijk met u worden gedeeld. Ook hoort u dan over de Algemene Ledenvergadering die dit jaar twee keer in verband met covid 19 is uitgesteld.
In de vorige Rabbelskûte is al aangegeven dat er op een andere wijze (voorlichtings-) bijéénkomsten en de Algemene Ledenvergadering zullen worden georganiseerd. Er is inmiddels besloten om een digitaal systeem aan te schaffen waarbij de coöperatie vanaf begin 2021 op een professionele wijze via livestream kan vergaderen. Daarnaast willen we ook Webinars en uitzendingen vanuit It Enerzjyhûs organiseren. Dat gebeurt voor de pilot Aardgasvrij Garyp, maar ook voor andere activiteiten. In de loop van januari 2021 wordt u volledig op de hoogte gebracht hoe een en ander in zijn werk gaat. Iedereen moet mee kunnen gaan doen. Uiteraard zullen er volgend jaar - voor zover toegestaan - ook weer fysieke bijeenkomsten plaats gaan vinden.

Gariperstroom
Afgelopen maand is er door de klant- en ledenwervingscommissie van EKGaryp een huis aan huis actiefolder verspreid. Hierop kon u vrijblijvend een offerte aanvragen voor groene Gariperstroom en groen gas via de eigen leveringscoöperatie “Energie VanOns”. Het aantal aanvragen bleef achter bij de verwachtingen. Graag nodigen wij u alsnog uit het formulier (vrijblijvend) in te leveren. Wij rekenen het u graag voor op basis van uw eigen opgave en u zult verrast zijn over de uitkomst. U krijgt donkergroen geproduceerde stroom uit eigen dorp en Energie VanOns kreeg als landelijk cijfer een dikke 10 (tien!) en staat daarmee al maanden op nummer 1 (één) in de duurzaamheid ranking in Nederland. En Energie VanOns is één van de goedkoopste “groene” leveranciers. Meldt u zo spoedig mogelijk aan bij onze coöperatie. Dit kan een van de “goede voornemens” voor het nieuwe jaar zijn.........

Mienskipfûns Garyp e.o. 
Na enkele jaren blijkt dat de dorpsgemeenschap ons inziens (te) weinig gebruik maakt van de mogelijkheden die het Mienskipsfûns voor Garyp biedt. Het beoordelend comité krijgt wel aanvragen, maar deze aanvragen voldoen vaak niet aan de gestelde criteria. Het bestuur heeft daarom besloten om in overleg met het comité de criteria nog een keer tegen het licht te houden en mogelijk aan te passen en/of te verruimen. Het uiteindelijke doel is om met zijn allen de leefbaarheid van ons dorp te verbeteren. In januari 2021 kunt u op de website www.ekgaryp.nl nadere (vernieuwde/aangepaste) informatie vinden.

Postcoderoossubsidie-regeling (subsidieregeling op zonnepanelen niet op eigen dak)
De minister heeft inmiddels besloten dat de regeling pas per 1 april 2021 ingaat en de definitieve voorwaarden voor deze regeling in het voorjaar vast te stellen. Dus een flinke vertraging, maar we laten ons daardoor niet uit het veld slaan en gaan door met onze voorbereidingen. Zodra we meer weten zullen wij u direct gaan informeren. Zoals eerder genoemd kunt u uw belangstelling nu al kenbaar maken aan ons. Meld u zo spoedig mogelijk aan zodat wij straks weten hoeveel huishoudens eventueel gebruik willen gaan maken van deze regeling.

Project “Aardgasvrij Garyp”
Het bestuur van onze coöperatie en de uitvoerende werkgroep pilot Aardgasvrij Garyp zijn op dit moment de resultaten van de eerste 11⁄2 jaar van de pilot aan het evalueren. Er komen toch wel resultaten uit die een mogelijke bijsturing van de uitgangspunten van de pilot noodzakelijk maken. We gaan daar de komende tijd mee aan de slag om voor ons dorp op een zo goed mogelijke manier te anticiperen op huidige maar vooral toekomstige ontwikkelingen. Mochten er veranderingen in de uitgangspunten en/of de hoogte van de subsidiebedragen worden vastgesteld, dan wordt u daarvan tijdig op de hoogte gebracht. O ja, ......... u kunt ook nog steeds gebruik maken van de gratis energiescan voor uw woning. Meldt u hiervoor aan.

Nieuwjaarswens
Het bestuur van Enerzjy Koöperaasje Garyp wil u hartelijk dankzeggen voor uw support in het afgelopen jaar. Ondanks het virus zijn er mooie stappen gezet op weg naar een (sociaal) duurzaam dorp Garyp. Wij wensen u ondanks de huidige moeilijke omstandigheden goede kerstdagen en een gezegend jaar 2021 toe. Bovenal, blijf gezond en pas goed op elkaar.

Het bestuur

'De Rabbelskûte' 24e jaargang nr.3 van 5 maart 2021 is uit.

De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 14 mei 2021. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 7 mei 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

- 07-03 t/m 13-03 Jantje Beton
- 14-03 t/m 20-03 Amnesty International
- 21-03 t/m 27-03 ReumaNederland
- 28-03 t/m 03-04 ZOA
- 04-04 t/m 10-04 Fonds Gehandicaptensport
- 11-04 t/m 17-04 Hartstichting
- 18-04 t/m 24-04 Nationaal Fonds Kinderhulp
- 16-05 t/m 22-05 Longfonds


garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk