Logo-Dorpsbelang

 

Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

Ledenvergadering
17 mei heeft de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Garyp plaats gevonden. Door de mooie weersomstandigheden was de vergadering niet drukbezocht. Ten tijde van de vergadering zijn de bestuurswisselingen vastgesteld en hebben wij als bestuur de vragen beantwoord. Al met al een “zakelijke” vergadering.

Plenair overleg
18 Mei hebben wij het plenair overleg met B&W en de dorpsbelangen bijgewoond in de raadszaal van het gemeentehuis. De punten die besproken zijn waren onder andere groenvoorzieningen, recreatie en woningbouw.

Groenvoorzieningen: De Gemeente heeft moeten bezuinigen en kan niet overal maaien. Mochten er “probleem” gevallen zijn waar het gras tot de oksels groeit of er kan niet meer gespeeld worden door kinderen dan kan men dit via de FIXI app kenbaar maken.

Woningbouw: Het bevreemdde de Gemeente dat Dorpsbelang niet op de hoogte is van de toekomstplannen van de leegstaande huurwoningen. Zij zullen dit kenbaar maken bij de woningbouwvereniging. Het plaatsingsbeleid is ook ter sprake geweest. De inwoners van andere dorpen geven hetzelfde geluid. Hoe kunnen wij de inwoners in het dorp houden. Nu gaan de Garipers naar de buurtdorpen voor huurwoningen. De buurtdorpen zeggen daarop dat hun inwoners ook niet in de dorpen kunnen blijven daar deze toegewezen woningen krijgen in andere dorpen. Al met al een vreemd beleid waar de dorpen niet blij mee zijn.

Kuierpaed
Het kuierpaed langs het zonnepark is vanaf de zijde van de Easterein niet heel goed aangegeven. Wij zullen informeren over de mogelijkheid voor een betere herkenning. De meeste gebruikers zullen nu via de verhoging via een "steile" afdaling hun pad vervolgen.

Beweegpark
Wij hebben geen ideeën binnen gekregen vanuit het dorp. Wij zullen proberen de mogelijkheden voor een beweegpark op de ooit bedachte locatie weer op te pakken. Wij houden u op hoogte.

Opvang vluchtelingen
Wij hebben samen met It Geahûs op uitnodiging van de diaconie een oriënterend gesprek gehad over de mogelijkheden voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Voor alsnog hebben wij geen geschikte locatie die aan de uitgangspunten voldoet kunnen vinden binnen het dorp. Wij hebben deze info met de Gemeente gedeeld.

Laatste nieuws van Dorpsbelang
Voor mij als voorzitter was dit voor nu het laatste nieuws van Dorpsbelang. Bedankt en veel leesplezier met de volgende Nieuws van Dorpsbelang in de eerstvolgende Rabbelskûte.

Namens bestuur van het Dorpsbelang Garyp
Fokke Lemstra

OVG logo small
De Ondernemersvereniging van Garyp heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemers die gevestigd- of zakelijk actief zijn in Garyp.

Meer informatie:

 • Kinderwoud
 
 • Uitvaartzorg Bijlsma
 
 • De Friese Wouden
 
 • Banner plek vrij
 
 • CBS De Wrâldpoarte
 • Kobus
 • Spoelstra
 • Bouwbedrijf Wagenaar
 • Spar Bijlsma
 
 • It Geahus
 • Rinskje's Haarsalon
 • Dien Zaak
 • Kor de Boer
 • SchildersbedrijfvdMeulen
 • Kinderopvang Garyp
 
 • Koopmans Timmerwerken
 • Bakkerij Van der Zee
 • AI Motors
 • De Beuk
 • bureaubenedictus
 • AldertdeBoer
 • KraanverhuurSjoerdHoekstra
 • It Wurk
 
 • Spoelstra
 • Spar Bijlsma
 • Bouwbedrijf Wagenaar
 • Kobus
 • BioBalance7
 • DeTsjoender
 • Elverdink
 • Loes Bontekoe
 
 • De Wolkom
 • BouwbedrijfDeHaan
 • KaashandelVanDerWal
  Klik HIER om een agenda-item in te sturen
 

AGENDA 2022

Augustus  
   
September  
2 sept (G) iest ek mei? Samen eten. Vrijdag 2 september is iedereen vanaf 16 uur weer van harte welkom in It Geahûs! Opgeven bij: Eelke Hoekstra, tel 0511-521975, e.hoekstra-garijp@hotmail.com en Sjoukje Raap, tel 06-51470901. Opgeven vóór woensdag 31 augustus.
8 t/m 11 sept NOVG: dorpsfeest
Oktober  
7 t/m 9 okt Chr. Muziekver. Looft den Heer: 125- jarig jubileumweekend
8 oktober Gymnastiekver. VenV: tweejaarlijkse uitvoering in It Geahûs vanaf 17:00 uur
8 oktober Chr. Muziekver. Looft den Heer: jubileumconcert in de Andreastsjerke
9 oktober Chr. Muziekver. Looft den Heer: jubileumkerkdienst begeleiden in de Andreastsjerke
November  
   
December  
   

De Rabbelskûte

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.5 van 3 juni 2022 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 2 september 2022.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 26 augustus 2022 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.


Huisartsenpraktijk

Vakantie/vrije dagen
Huisartsenpraktijk Garijp is vanwege vakantie gesloten van:
7 t/m 28 augustus 2022 vanwege de zomervakantie.

Collecterooster

 • 26-06 t/m 02-07 Nationaal MS Fonds
 • 04-09 t/m 10-09 KWF Kankerbestrijding

LooftDenHeer logo
Chr. Muziekvereniging “Looft den Heer” Garyp

1897 - 2022 

Op 7 oktober 1897 werd onze muziekvereniging “Looft den Heer” opgericht.
Dat betekent dat er in oktober 2022 een uniek 125 jarig jubileum is te vieren waar we op passende wijze aandacht aan willen geven.
De eerste plannen zijn ondertussen gemaakt en de festiviteiten staan gepland voor het weekend van 8 en 9 oktober 2022.

Zie ook: www.aldgaryp.nl


Fûgelwacht Garyp

Dorpsbewoners kunnen meldingen  doen over (bijzondere) vogelsoorten bij de  Fûgelwacht Garyp e.o. via mail naar fugelwachtgaryp. Zo mogelijk ook foto’s mee sturen.
Ook voor andere zaken m.b.t. (weide)vogels is het bestuur via dit e-mailadres bereikbaar. Voor telefonische informatie verwijzen wij naar voorzitter Rinus de Vries, tel. 0511 – 521655 of secretaris Gjalt Faber, 0511 – 521918.

Âlde foto's fan Garyp

Yn 2015 is de website www.aldgaryp.nl de loft yn gongen. Op de website sille stadich oan mear en mear moaie âlde foto’s en films fan Garyp komme te stean.

Video oude dorpsfilms

Website: www.aldgaryp.nlPaardenliefhebber?

Dan kunt u van donderdag 21 tot en met zaterdag 23 juli 2022 uw hart weer ophalen tijdens de Hynstedagen Tytsjerksteradiel op de Sumarreheide bij Sumar en Garyp. Het evenement wordt in samenwerking met fokvereniging ‘Ta it Bihâld’ georganiseerd. Al 22 jaar een groots Fries paardensportevent in Fryslân, waar iedere paardenliefhebber elk jaar weer naar uitkijkt. In 2019 bezochten maar liefst 4.000 mensen de Hynstedagen. Dit jaar biedt de Hynstedagen weer een afwisselend en prachtig programma met keuringen, tuigrubrieken, kampioenschappen, avondconcours, kraampjes en geweldige shows.

Programma
Meer dan 500 paarden strijden om ruim 10.000,- euro aan prijzengeld! Op donderdag 21 juli om 13.00 uur starten we met dressuur. Vrijdag 22 juli bestaat uit een gevarieerd programma dat om 9.00 uur begint met het keuren van Friese paarden en veulens daarna dressuur mennen. Na het ochtendprogramma starten we traditiegetrouw met de ponykeuringen vervolgens het avondconcours met tuigrubrieken, schoonste geheel en kampioenschappen.
Hackney’s en Taveno tuigpaarden. De slotdag start zaterdag 23 juli om 8.00 uur. Deze dag staat geheel in het teken van de Friese tuigpaarden met diverse Nederlandse kampioenschappen, prachtige shows en een optreden van Mulder Paardentractie. Op deze Fokdag van het Fries ras worden de kampioenschappen in tal van variaties gehouden. Kijk voor het volledige programma op de website www.hynstedagen.nl. De organisatie van het dressuur en de keuringen Fries ras is in handen van ‘Ta it Bihâld’ uit Burgum.

Gratis naar de Hynstedagen!
We heten u van harte welkom om dit unieke Friese outdoor paardensportevent bij te wonen. De Hynstedagen zijn te bewonderen op de concoursterreinen op de Sumarreheide bij Sumar en Garijp. U vindt dit terrein met ruime parkeerplaatsen door de borden Hynstedagen te volgen. Voor het publiek een event om naar uit te kijken met alle dagen gratis toegang en parkeren.
Voor de sponsoren de mogelijkheid om vrijdag of zaterdag op een ontspannen wijze de (zakelijke) contacten te onderhouden.

Meer informatie kunt u vinden op www.hynstedagen.nl
Jelte Wiersma, voorzitter Stichting Hynstedagen
06 15217395
© 1997 - www.garyp.nl
website door IT-wurk