• It geahuis
    ItGeahus sm
    Za 9 nov.  De rocking chicas: Las Bandidas - vanaf 21.30 uur - Entree is € 7,50
  • Bingo
    bingo
    vrijdag 8 november - Bingo. Aanvang 20.00 uur in It Geahûs

Ondernemend Garyp

OVG logo small
De Ondernemersvereniging van Garyp heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemers die gevestigd- of zakelijk actief zijn in Garyp.

Meer informatie:
- Algemeen
-
Leden (bedrijven) van Ondernemend Garyp

- Het bestuur
- Contact
-
Formulier opgave advertentie OVG-folder


Kijk snel op aldgaryp.nl, daar zijn nu een aantal oude dorpsfilms geplaatst. De films uit 1956 en 1964.
En de films van de tochten van de Ouden van Dagen uit 1949, 1951, 1952 en 1954.

Video oude dorpsfilms

 

 
 

Dorpsbelang Garyp

Logo-Dorpsbelang

Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

september 2019

AED
Via Vermillion is er een buurt AED beschikbaar gesteld. Wij
hebben deze in overleg met de betrokkenen op de meest
efficiënte plaatst in het dorp opgehangen. De familie De Jong aan de Inialoane 61 heeft na overleg aangegeven dat de AED bij hen aan de woning opgehangen mag worden. Vriendelijk bedankt hiervoor.

Aardgasvrij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
12 november is er een informatieavond over de duurzaamheidsagenda in restaurant De Pleats in Burgum geweest.

Bewegwijzering
In het dorp zijn de afgelopen maand nieuwe bewegwijzeringsbordjes opgehangen door de gemeente

Lantaarnpalen
Wij als Dorpsbelang ontvangen regelmatig mails met de melding van een kapotte en of knipperende
lantaarnpaal. Wij geven deze meldingen graag door, maar u kunt dit ook rechtstreek bij de Gemeente Tytsjerksteradiel doen via telefoonnummer 14-0511 of via de WhatssApp 06-21154897.

Overleg B&W en Dorpsbelangen
30 oktober is er een overleg geweest met alle Dorpsbelangen en B&W van de gemeente. Het was een goed overleg waar veel informatie is gedeeld. Tevens zijn de knelpunten vanuit de Dorpsbelangen besproken. Nadere info volgt.

Gaswinning
Gaswinning rondom Garyp e.o. Op 30 oktober is er een informatiemarkt geweest waar Dorpsbelang ook naar toe is getrokken omtrent de gaswinning uit de kleine gasvelden. Duidelijk is er niks, maar de problematiek zoals in Groningen wil men voorkomen. Wel is samen met de betrokken Dorpsbelangen en de Gemeente bezwaar gemaakt bij de Minister.

Fokke LemstraLDH concert Bazuin


(november 2019)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

EnergiemarktLogo EKG 2019
Op zaterdag 2 november jl. is er in samenwerking met de gemeente de Gariper energiemarkt georganiseerd. Deze markt stond in het teken van de proeftuin Aardgasvrij Garyp en uiteraard in het verkrijgen van informatie over alles waar Enerzjy Koöperaasje Garyp voor staat en mee bezig is. In It Geahûs waren bijna alle deelnemers van het bedrijvenconsortium, verbonden aan de pilot Aardgasvrije wijken, aanwezig om hun kennis te delen met de bezoekers. Ook was It Enerzjyhûs geopend. Bijna twee honderd mensen hebben de energiemarkt bezocht en waren enthousiast over wat er voor het voetlicht werd gebracht.

In diverse workshops gaven televisieweerman Reinier van den Berg en onze dorpsgenoot Klaas Jansma prachtige uiteenzettingen over klimaat en verduurzaming, eenieder op zijn eigen specifieke manier. We werden met zijn allen met de neus op de feiten gedrukt. De boodschap was helder en duidelijk, maar..............het is nog steeds niet te laat! Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Dat is ook wat de Enerzjy Koöperaasje nastreeft. Wij nodigen u allen uit mee te doen. Vraag informatie over al deze onderwerpen. Hiervoor kunt u terecht in It Enerzjyhûs aan de Greate Buorren 13b. U kunt binnenlopen of een afspraak maken op elke woensdagmiddag en elke vrijdag de gehele dag. Het speciale telefoonnummer is 06-22201490

Subsidieregeling pilot
Om in aanmerking te komen voor de hoogste subsidieregeling (2019) van maximaal € 10.000,00 kunt u nog gedurende november en december van dit jaar via It Enerzjyhûs deze subsidie aanvragen. U kunt dit doen door de reeds door u ontvangen offertes in te leveren. Dus voor alle duidelijkheid: u hoeft dit jaar nog niet de werkzaamheden te hebben uitgevoerd. Naast deze regeling zijn er natuurlijk ook nog de reguliere subsidiemogelijkheden die het Rijk biedt. Laat u tijdig informeren en mis de (subsidie-) boot niet.

Voortgang pilot
Projectleider Jacob Miedema en ondersteuner Henk van der Meer zijn druk bezig om de uitvoering van de pilot in goede banen te leiden. Heel veel werk, maar de resultaten zijn er dan ook naar. Op dit moment zijn er al 271 scans uitgevoerd en 76 woningverbeterplannen zijn er al in goed overleg met woningbezitters gemaakt.

Aan het eind van dit eerste jaar zal de teller van woningen die via de pilot van het aardgas af zijn, staan op 30 stuks. Zowaar een mooi resultaat. De deelnemers zijn ook zeer content met de inzet van beide heren en ook over de bedrijven die de werkzaamheden van de verduurzaming voor hun rekening hebben genomen.

Graag roepen wij u op om mee te doen. Vraag in ieder geval een gratis scan aan. Steek de thermometer in uw woning. Dan weet u in ieder geval hoe de toestand is van de “patiënt”. Het is dan aan u wat u hiermee wilt doen. Laat u vrijblijvend voorlichten. Dat kost niets, mogelijk een klein beetje tijd en/of moeite.

Mei enerzjyke groetnis,

It bestjoer fan de EKG

Paddestoelen Stinswei

Tijdens een wandeling over de 'ruilverkaveling' op maandag 7 oktober kwam ik over een afstand van een kleine kilometer al deze verschillende soorten paddestoelen tegen.
O ja..... de laatste foto bewijst dat er toch echt kabouters bestaan, dit paartje kwam ik vorige week op een wandeling in Drenthe tegen. Alle foto's zijn met de smartphone genomen.

IMG 9814
IMG 9815
IMG 9816
IMG 9817
IMG 9818
IMG 9819
IMG 9820
IMG 9825
IMG 9777


 

Klik HIER om een agenda-item in te sturen

 

AGENDA 2019

November  
16 november Concert Chr. Muziekvereniging Looft den Heer met Chr. Groninger Mannenkoor Albatros uit Pekela in de Andreastsjerke
di 19 november Commissie Danz - inloop koffieochtenden “Bakje yn it doarp” in It Geahûs, van 9:45 uur – 12:00 uur
za 23 november ItGeahus smKlaverjassen & Schutjassen in It Geahûs. Aanvang 13.30 uur.
Er wordt gespeeld om vleesprijzen.
za 23 november OVG: Intocht Sinterklaas Unicumwei; 13:30 uur
28 november Amnesty International: schrijfactie in It Geahûs
Vanaf 19.00 uur. Binnenlopen tot 21.30 uur.
December  
di 3 december Commissie Danz - inloop koffieochtenden “Bakje yn it doarp” in It Geahûs, van 9:45 uur – 12:00 uur
6 december Stichting Help Mij Leven: Stamppottenbuffet in It Geahûs
10 december Amnesty International: schrijfactie in It Geahûs met LIVE muziek van de band Twirre
Vanaf 19.00 uur. Binnenlopen tot 21.30 uur.
wo 11 december Christelijke Plattelandsvrouwen Bond Garyp (C.P.B. Garyp)
Woensdagochtend.
Kerststukje maken. 
vrij 13 december ItGeahus smBingo. Aanvang 20.00 uur.
Voor €10,00 incl. 1 kop koffie/thee heeft u 10 ronden Bingo plezier en maakt u kans op mooie prijzen!
Hoofdprijs voor deze avond: intratuinbon.
di 17 december Commissie Danz - inloop koffieochtenden “Bakje yn it doarp” in It Geahûs, van 9:45 uur – 12:00 uur
wo 18 december Christelijke Plattelandsvrouwen Bond Garyp (C.P.B. Garyp)
Broodmaaltijd met kerstviering. 
do 19 december CBS De Wrâldpoarte: Kerstkuier
za 21 december ItGeahus smKlaverjassen & Schutjassen in It Geahûs. Aanvang 13.30 uur.
Er wordt gespeeld om vleesprijzen. 
za 21 december BEGIN Kerstvakantie - 21 dec 2019 t/m 5 jan 2020
 

AGENDA 2020

Januari  
zo 5 januari EINDE Kerstvakantie - 21 dec 2019 t/m 5 jan 2020
do 9 januari Christelijke Plattelandsvrouwen Bond Garyp (C.P.B. Garyp)
Donderdagochtend
Tade Smedes komt met winterfoto’s
Aanvang: 9.30 uur
vrij 10 januari ItGeahus smBingo. Aanvang 20.00 uur.
za 18 januari ItGeahus smKlaverjassen & Schutjassen in It Geahûs. Aanvang 13.30 uur.
Er wordt gespeeld om vleesprijzen.
wo 22 januari Christelijke Plattelandsvrouwen Bond Garyp (C.P.B. Garyp)
Woensdagavond.
Dhr. Oeds Visser vertelt over woonvorm De Herbergier in Bartlehiem waar hij directeur is en over zijn nieuw verschenen boek over dementie “Vensters met verhalen”
za 25 januari Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel
46e federatiefestival en 14e federatiefestival in It Geahûs te Garyp
Februari  
1 februari ItGeahus sm'Not the Rolling Stones' tribute band van de Rolling Stones
uit Engeland
wo 12 februari Christelijke Plattelandsvrouwen Bond Garyp (C.P.B. Garyp)
Woensdagavond.
Jaarvergadering.
Tussen “Kunst en Kitsch”
Dhr. Haak en Kramer taxeren de door u meegenomen voorwerpen.
vrij 14 februari ItGeahus smBingo. Aanvang 20.00 uur.
15 februari Voorjaarsvakantie (Noord): 15 feb 2020 t/m 23 feb 2020
za 22 februari ItGeahus smKlaverjassen & Schutjassen in It Geahûs. Aanvang 13.30 uur.
Er wordt gespeeld om vleesprijzen.
Maart  
7 maart Gods golden Acre: autowassen op het Unicumplein van 09:00-12:00 uur
wo 11 maart Christelijke Plattelandsvrouwen Bond Garyp (C.P.B. Garyp)
Woensdagavond.
Auke Steensma vertelt over Titus Brandsma met tekeningen en schilderijen van Servais.
vrij 13 maart ItGeahus smBingo. Aanvang 20.00 uur.
za 21 maart ItGeahus smKlaverjassen & Schutjassen in It Geahûs. Aanvang 13.30 uur.
Er wordt gespeeld om vleesprijzen.
28 maart ItGeahus smThe Bounty Hunters met Johannes Rypma
   
April  
vrij 10 april ItGeahus smBingo. Aanvang 20.00 uur.
wo 15 april Christelijke Plattelandsvrouwen Bond Garyp (C.P.B. Garyp)
Woensdagavond.
Wouter De Vries informeert ons over zijn werk als politiewoordvoerder.
   
25 april Meivakantie: 25 apr 2020 t/m 3 mei 2020  (sommige scholen hebben 2 weken vrij)
Mei  
11-15 mei wandelaarsAvondwandelvierdaagse Garyp

Organisatie: Gymnastiekver.Vlug en Vaardig
do 14 mei Christelijke Plattelandsvrouwen Bond Garyp (C.P.B. Garyp)
Uitstapje
   
Juni  
   
   
Juli  
4 juli Zomervakantie (Noord): 4 jul 2020 t/m 16 aug 2020
16 t/m 18 juli Hynstedagen Tytsjerksteradiel
18 juli Bouwvak (Noord): 18 jul 2020 t/m 8 aug 2020
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.1 van 13 september 2019 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 15 november 2019.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 8 september om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2019

  • 18-11 t/m 24-11 Nationaal MS Fonds