• (G)iest ek mei?

    (G) iest ek mei? Samen eten. Op vrijdag 6 september is iedereen vanaf 16 uur welkom in It Geahûs! Opgeven bij: Eelke Hoekstra, tel 521975, e.hoekstra@hetnet.nl, en It Geahûs, tel. 521249. Opgeven vóór woensdag 4 september.


Ondernemend Garyp

OVG logo small
De Ondernemersvereniging van Garyp heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemers die gevestigd- of zakelijk actief zijn in Garyp.

Meer informatie:
- Algemeen
-
Leden (bedrijven) van Ondernemend Garyp

- Het bestuur
- Contact
-
Formulier opgave advertentie OVG-folder


Kijk snel op aldgaryp.nl, daar zijn nu een aantal oude dorpsfilms geplaatst. De films uit 1956 en 1964.
En de films van de tochten van de Ouden van Dagen uit 1949, 1951, 1952 en 1954.

Video oude dorpsfilms

 

 
 

Dorpsbelang Garyp

Logo-Dorpsbelang

Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

Parkeren
Het overleg met B&W is al weer een poosje geleden. Van de besproken punten zijn er enkele opgepakt, maar... het parkeren nabij It Geahûs blijft een heet hangijzer. Na meerdere voorstellen vanuit Dorpsbelang en de sportverenigingen blijkt dat wij weer bij af zijn en dat een verfraaiing een versobering wordt. Wordt vervolgd!

Bestrating
De trottoirs aan beide zijden van de Greate Buorren krijgen haar welverdiende herstel. Met name het deel aan de sportveldzijde heeft een grote verbetering opgeleverd.

De Warren
Zoals jullie wellicht allemaal hebben gelezen gaat het plan De Warren geen doorgang vinden. Voor de dorpen in Tytsjerksteradiel waaronder Garyp is dit belangrijk nieuws. De dorpen behouden op deze wijze de mogelijkheid voor nieuwbouw. Wij zijn nu in afwachting van de nieuwe woonvisie.

Schoonmaak
Afgelopen week heeft De Wrâldpoarte met enkele groepen de straten rondom de school weer schoongemaakt. Bedankt voor jullie inzet.

Dorpsbelang
Ten tijde van de laatste vergadering voor de vakantie hebben wij Marie Christine bedankt voor haar inzet voor het Dorpsbelang. Marie heeft aangegeven dat het nu tijd was om echt af te treden. Zoals jullie wellicht weten hebben wij meerdere vacatures welke ingevuld dienen te worden binnen het bestuur van Dorpsbelang Garyp. Neem contact op met een van de bestuursleden of mail naar dorpsbelanggaryp@gmail.com als u interesse heeft om het bestuur te komen versterken.

Vakantie
Wij willen alle dorpsbewoners alvast een fijne vakantie toewensen.

Fokke LemstraDIT NOOIT WEER!

Hoe vaak kunnen we mensen horen zeggen ‘Ik voel me net een nummer!’?
Een gevoel van doorgaans slechts enkele seconden tot minuten om vervolgens weer over te gaan tot de dagelijkse bezigheden.

Hoe anders was het in 1944 toen Foppe Dupon gevangen werd genomen door de Duitsers en opgesloten werd in het gruwelijke Kamp Amersfoort. Hier moest hij, net als al zijn medegevangenen, de eigen kleren inleveren, werd kaalgeschoren en kreeg als ‘nieuwe’ kleding al door anderen gedragen vodden. Nog erger, de unieke identiteit werd van een ieder ruw afgenomen, zelfs hun naam, hun meest persoonlijke ‘ik’!
Foppe Dupon en alle anderen waren voor de bezetter niet meer dan een nummer in hun systeem, maar niet voor enkele seconden of minuten, …… nee, voor levenslang, wat dat voor enkelen voor hun jammer genoeg nog mocht betekenen! Dit systeem kende geen namen meer, kende geen mensen meer, kende geen menselijkheid meer!

Nummer 13615 werd toebedeeld aan onze dorpsgenoot. Gelukkig kwam in mei 1945 de bevrijding, hiermee ook de vrijheid om de eigen naam weer te gebruiken.

Foppe Dupon heeft zijn indrukwekkend verhaal opgetekend in een boekje en heeft ook bij meerdere basisscholen en gezelschappen zijn verhaal verteld. Altijd met de insteek ‘Ik doch it net foar mysels, mar wol se graach trije wurden mei jaan: DIT NOOIT WEER!'

Foppe Dupon bij monumentFoto genomen op 19 april jl. tijdens de jaarlijkse herdenking Kamp Amersfoort. Het kamp werd op deze datum in 1945 overgedragen aan het Rode Kruis.Nationaal Monument Kamp Amersfoort heeft in 2014 een gedenkplaats ingericht en heeft inmiddels een oproep gedaan om foto’s aangeleverd te krijgen van alle gevangenen van destijds. Op deze manier probeert de stichting alle slachtoffers van toen een gezicht te geven. In de periode 1941 tot 1945 hebben ongeveer 35.000 gevangenen voor korte of langere tijd vastgezeten in dit doorgangskamp, voor de meesten een strafkamp, dat onder direct bevel stond van de SS met als een der kampleiders de sadistische beul Joseph Kotälla, bij velen bekend als één van ‘De drie van Breda’.
De foto’s zullen plaats krijgen in het museum als ‘Fotomonument’.

In april jl. zijn voor het museum, in het bos, 18 levensgrote foto’s geplaatst die symbool staan voor dit project, de erkenning geven die gevangenen van toen verdienen en de mens achter het nummer tonen. Ook de foto van Foppe Dupon heeft hier een permanente plek gekregen en zal hiermee een belangrijke bijdrage leveren om dit nooit meer te vergeten en het nooit weer te laten gebeuren. Het verhaal kan hij zelf niet meer doen, maar zal nimmer verloren gaan!

Gjalt Wijmenga

 

(Bron: Rabbelskûte, 12 juli 2019)

(Bron: Omrop Fryslân)

Fryske oarlochsferteller Foppe Dupon (96) ferstoarn

Yn syn wenplak Garyp is de 96-jierrige oarlochsferteller Foppe Dupon ferstoarn. Yn de Twadde Wrâldoarloch siet Dupon opsletten yn Kamp Amersfoort. Dêr makke hy ferskriklike dingen mei.

FoppeDupon fotoHayoBootsmaFoppe Dupon - Foto: Omrop Fryslân, Hayo Bootsma

De ôfrûne jierren fertelde Dupon syn oarlochsferhaal oan groepen skoalbern. Foarôfgeand oan de deadebetinking soms wol trije kear yn de wike. Faker koe net, dat grypte him tefolle oan.

Ûnderdûkt, besketten en ferret

It oarlochsferhaal fan Dupon beslacht in goed jier. Fan jannewaris 1944 oant de befrijing yn 1945. Dupon siet yn 1944 ûnderdûkt, omdat er net foar de Dútsers wurkje woe.
Op nijjiersdei doart er it oan om in kuierke te meitsjen. Dat rint ferkeard ôf. Hy wurdt besketten troch Dútsers, rekket swier ferwûne yn it sikehûs, dûkt wer ûnder, mar wurdt ferret en fêstnaam.

Klaustrofoby

Nei't er tsien dagen yn de finzenis yn Ljouwert sitten hat, wurdt er oerbrocht nei kamp Amersfoort. Dêr makket er ferskriklik wrede dingen mei. Hy is dan ek bliid as er te hearren krijt, dat er oerpleatst wurdt nei Dútslân.
Yn Dútslân hat er honger, swier wurk, loftalaarm en altyd wer de eangst dat er wat ferkeards docht en dêr foar straft wurdt. Dat lêste bart as er nei in ynsidint trije wike lang opsletten wurdt yn in bunker. Hy hat der klaustrofoby oan oerhâlden.

Yn 2018 fertelde Dupon yn syn eigen doarp Garyp oan groep 8 fan de basisskoalle wat er belibbe hat yn de lêste jierren fan de oarloch. It radioprogramma Buro de Vries wie dêr by.

As er thúskomt nei de befrijing hat Dupon it dreech. Minsken binne net bliid dat er werom is, mar se sjogge him mei de nekke oan. Omdat er yn Dútslân wurke hie foar de Dútsers. "Dan ha jo sa'n soad ellinde meimakke en dan wurdt der sá reagearre... dat fielt as in dolkstek yn de rêch."

Triennen

Dupon praat mei net ien oer wat er allegear belibbe hat. Syn soan trunet dêr wol op oan: "As heit it no opskriuwt, dan kin heit it fan him ôfskriuwe en tagelyk witte wy wat heit meimakke hat." Mar hy kin it net. "Ik kóe it gewoan net."
Dochs rêdt er it op. Hy is dan 74 jier. Twa dagen sit er te skriuwen en dan lit er it syn frou lêze. Sy lêst it en de triennen rôlje har oer de wangen. Sy seit tsjin him dat it moai is, dat er it opskreaun hat. Dat se bliid is te witten wat er meimakke hat en dat it goed foar him is.
Hy fielt ek dat it goed is, hy fielt him ferromme. En mei dat er it ferhaal op papier tafertroud hie, koe er der ek oer prate.
De bern fan de basisskoalle yn Garyp wiene djip ûnder de yndruk. Nei ôfrin sei ien fan de skoalbern dat er it in spannend ferhaal fûn. "As ik seker wist dat ik it oerlibje soe en gjin pine ha soe, dan hie ik it ek wol meimeitsje wollen", sa sei er. Dupon reagearre: "Ik winskje it net ien ta, jonge, ik winskje it net ien ta..."

(Bron: Omrop Fryslân)

 


SPAR Bijlsma winnaar bij de SPAR spelen

spar winnaar regioHet team van Spar Bijlsma tijdens de uitreiking


KATLIJK - Al enkele maanden strijden alle landelijke SPAR-winkels tijdens de SPAR spelen voor de ultieme prijs 'wie wordt in de regio uitgeroepen tot de Beste SPAR 2019'. Afgelopen zaterdag was het zover en werden in drie regio's de winnaars bekend gemaakt. SPAR Bijlsma uit Garyp was winnaar van Noord-Nederland.

De SPAR spelen is een combinatie van spel, competitie, kruisbestuiving, verbeterprogramma's, met verschillende thema's met als doel het beste uit jezelf, je team en de winkel te halen. Maar ook om als winkels van elkaar te leren om er samen en voor de klant beter van te worden. De deelnemende winkels werden beoordeeld op het gebied van kwaliteit, service en gemak voor de klant, uitstraling van de winkel, beschikbaarheid van producten, ondernemerschap, klantvriendelijkheid van personeel, (voedsel-)veiligheid en hygiëne.

In vijf regio's vielen prijzen te verdienen in de categorieën 'duurzaam', 'vers' en 'service'. Daarnaast werden de winkels overall beoordeeld en ook daar kwamen per regio drie winnaars uit.
Dubbele prijswinnaars SPAR Bijlsma heeft de eerste plaats behaald voor de beste winkel van Noord-Nederland en sleepte ook de duurzaamheidsprijs in de wacht. "Afgelopen maanden zijn we als team hard bezig geweest met deze wedstrijd. Het 'wij'-gevoel van onze winkel heeft voor veel enthousiasme gezorgd. Al dik 25 jaar staan wij klaar voor onze klanten en dat wij uitgeroepen zijn tot beste Spar van de regio hebben wij ook aan hen te danken! De duurzaamheidsprijs past goed bij het dorp door de visie om Garyp gasvrij te maken", aldus eigenaren Siep en Jellie Bijlsma.

(Bron: weekblad Actief, woensdag 26 juni 2019)

Klik HIER om een agenda-item in te sturen

 

AGENDA 2019

Juli  
13 juli vakantie2Schoolvakantie Basis- en Voortgezet Onderwijs (regio Noord)
13 jul 2019 t/m 25 aug 2019 - Week 29 t/m 34
29 juli vakantie2Bouwvak (regio Noord)
29 jul 2019 t/m 16 aug 2019 - Week 31 t/m 33
Augustus  
   
September giestekmei(G) iest ek mei? Samen eten. Op vrijdag 6 september is iedereen vanaf 16 uur welkom in It Geahûs! Opgeven bij: Eelke Hoekstra, tel 521975, e.hoekstra@hetnet.nl, en It Geahûs, tel. 521249.
Opgeven vóór woensdag 4 september.
   
Oktober  
   
November  
16 november Concert Chr. Muziekvereniging Looft den Heer met Chr. Groninger Mannenkoor Albatros uit Pekela in de Andreastsjerke
December  
   
   
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 22e jaargang nr. 5 van 12 juli 2019 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 13 september 2019.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 6 september om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2019

  • 02-09 t/m 08-09 KWF Kankerbestrijding
  • 09-09 t/m 15-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 16-09 t/m 22-09 Nierstichting