Opening Fietspont Suwâld/Garyp in 1995

Hieronder een foto van de allereerste overtocht van het door zonne-energie aangedreven fietspont Schalkediep in mei 1995. Gelegenheidsschipper schaatser Rintje Ritsma opende hiermee officieel de verbinding.

De naam 'Schalkediep'
De naam Schalkediep is bedacht door wijlen Rindert van der Meulen uit Suwâld. Het is de naam van het eerste gedeelte van het vaarwater tussen de Fonejacht en Leeuwarden. Dit vaarwater gaat geleidelijk over in het Lange Meer, het Langdeel en bij Leeuwarden in het Van Harinxma Kanaal.

Schalkediep

Fietsroutes
Het in de fietsroute opnemen van een pontje is vaak een goed idee. Deels omdat men dan een 'rustpunt' heeft en deels omdat water altijd trekt.

In de gemeente Tytsjerksteradiel varen verschillende pontjes. Naast het Zonnepont Schalkediep bij Suwâld zijn er nog pontjes bij Earnewâld waar de 'Hin en Wer' het gehele jaar tussen het dorp en Buitenplaats 'It Wiid' vaart en bij Wyns waar men over de Dokkumer Ee gezet kan worden.

totop
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.4 van 3 april 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 5 juni 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 29 mei 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2020

  • 05-04 t/m 11-04 Hartstichting
  • 10-05 t/m 16-05 Longfonds
  • 24-05 t/m 30-05 Prins Bernhard Cultuurfonds 31-05 t/m 06-06 Epilepsiefonds
  • 07-06 t/m 13-06 Natuurmonumenten