ANWB fietsroute

Het ANWB heeft in Friesland een 20-tal fietsroutes uitgezet en beschreven in een leuke Fietsgids in samenwerking met het VVV. Sommige routes zijn helemaal bewegwijzerd met het bekende 6-hoekige anwb-bordje. Andere zijn dat niet, maar dan wel heel gedetailleerd beschreven in het gidsje. De lengte van de routes ligt tussen de 23 en ca.49 km.

Eén van die routes is het 'Healânspaad'. Het is een bewegwijzerde route van 49 km. lengte. In het winterseizoen kan de route niet (helemaal) gefietst worden, omdat het fietspont bij De Veenhoop in die periode niet vaart (vaartijden van mei tot half september tussen 11.00 en 20.00 uur). Het noordelijk deel kan dan wel gefietst worden, afstand ca.25 km. Als startpunt kan uitstekend voor Garyp gekozen worden. In het centrum van het dorp aan de Greate Buorren vlakbij de Protestantse Kerk, dorpshuis 'it Geahûs', de (voormalige) Rabo-bank en het Openlucht Zwembad (en bij schrijver dezes) is voldoende parkeerruimte voor degenen die met de auto komen.

De route vormt de grens van twee landschapsoorten: aan de ene kant het gebied van de hogere zandgronden, het besloten 'Woudengebied', aan de andere kant het lagere veengebied het 'Lage Midden' met een veel opener karakter. Op de hogere gronden liggen de dorpen en boerderijen van waaruit de boeren naar het Lage Midden trokken voor het winnen van hooi. Vanuit Drachten en Oudega volgden zij daarvoor de 'hooiwegen' (Fries: healânspaden) aan weerszijden van de Smalle Eesterzanding en de Wijde Ee. De route voert langs prachtige natuurgebieden zoals, ten noorden van De Veenhoop, de Jan-Durkspolder (sinds 1989 een natuurontwikkelingsgebied en nu al rijk aan vogels), langs watersport- en natuurcentrum Earnewâld (Eernewoude) met het zeer bekende Oude Venen/Princenhofgebied en langs het ooievaarsdorp 'Eibertshiem' ook bij Earnewâld.

TIP 1

De route met de klok mee fietsende kan men na de brug bij De Veenhoop van het pad afwijken en linksaf gaan het schelpenpad op langs de Hooidamsloot. Na ongeveer 1,5 km. rechtsaf. Men fietst ook hier langs de Jan-Durkspolder, maar nu met een prachtig uitzicht over het gebied, vooral als de vogel-uitkijkhut (schuilhut bij slecht weer) bezocht wordt. DOEN !!!

TIP 2

Ten noordwesten bij Garyp aangekomen, op de ruilverkavelingsweg 'Stinswei' geheten, staat aan de route een wegwijzer naar de fietspontverbinding met Suwâld (Suawoude). Men komt aan de oever van het Pr.Margrietkanaal te staan. Middels een echte scheepsbel kan de schipper aan de Suwâldster kant kenbaar gemaakt worden dat men wil overvaren. Het pont Schalkediep is sinds mei 1995 in bedrijf en vaart op zonne-energie.

Zie ook: Zonnepont Schalkediep Vaartijden op eigen site van Zonnepont Schalkediep.

totop
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.4 van 3 april 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 5 juni 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 29 mei 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2020

  • 05-04 t/m 11-04 Hartstichting
  • 10-05 t/m 16-05 Longfonds
  • 24-05 t/m 30-05 Prins Bernhard Cultuurfonds 31-05 t/m 06-06 Epilepsiefonds
  • 07-06 t/m 13-06 Natuurmonumenten