ANWB fietsroute

Het ANWB heeft in Friesland een 20-tal fietsroutes uitgezet en beschreven in een leuke Fietsgids in samenwerking met het VVV. Sommige routes zijn helemaal bewegwijzerd met het bekende 6-hoekige anwb-bordje. Andere zijn dat niet, maar dan wel heel gedetailleerd beschreven in het gidsje. De lengte van de routes ligt tussen de 23 en ca.49 km.

Eén van die routes is het 'Healânspaad'. Het is een bewegwijzerde route van 49 km. lengte. In het winterseizoen kan de route niet (helemaal) gefietst worden, omdat het fietspont bij De Veenhoop in die periode niet vaart (vaartijden van mei tot half september tussen 11.00 en 20.00 uur). Het noordelijk deel kan dan wel gefietst worden, afstand ca.25 km. Als startpunt kan uitstekend voor Garyp gekozen worden. In het centrum van het dorp aan de Greate Buorren vlakbij de Protestantse Kerk, dorpshuis 'it Geahûs', de (voormalige) Rabo-bank en het Openlucht Zwembad (en bij schrijver dezes) is voldoende parkeerruimte voor degenen die met de auto komen.

De route vormt de grens van twee landschapsoorten: aan de ene kant het gebied van de hogere zandgronden, het besloten 'Woudengebied', aan de andere kant het lagere veengebied het 'Lage Midden' met een veel opener karakter. Op de hogere gronden liggen de dorpen en boerderijen van waaruit de boeren naar het Lage Midden trokken voor het winnen van hooi. Vanuit Drachten en Oudega volgden zij daarvoor de 'hooiwegen' (Fries: healânspaden) aan weerszijden van de Smalle Eesterzanding en de Wijde Ee. De route voert langs prachtige natuurgebieden zoals, ten noorden van De Veenhoop, de Jan-Durkspolder (sinds 1989 een natuurontwikkelingsgebied en nu al rijk aan vogels), langs watersport- en natuurcentrum Earnewâld (Eernewoude) met het zeer bekende Oude Venen/Princenhofgebied en langs het ooievaarsdorp 'Eibertshiem' ook bij Earnewâld.

TIP 1

De route met de klok mee fietsende kan men na de brug bij De Veenhoop van het pad afwijken en linksaf gaan het schelpenpad op langs de Hooidamsloot. Na ongeveer 1,5 km. rechtsaf. Men fietst ook hier langs de Jan-Durkspolder, maar nu met een prachtig uitzicht over het gebied, vooral als de vogel-uitkijkhut (schuilhut bij slecht weer) bezocht wordt. DOEN !!!

TIP 2

Ten noordwesten bij Garyp aangekomen, op de ruilverkavelingsweg 'Stinswei' geheten, staat aan de route een wegwijzer naar de fietspontverbinding met Suwâld (Suawoude). Men komt aan de oever van het Pr.Margrietkanaal te staan. Middels een echte scheepsbel kan de schipper aan de Suwâldster kant kenbaar gemaakt worden dat men wil overvaren. Het pont Schalkediep is sinds mei 1995 in bedrijf en vaart op zonne-energie.

Zie ook: Zonnepont Schalkediep Vaartijden op eigen site van Zonnepont Schalkediep.

totop

Karakteristyk Tytsjerksteradiel

Kijkt u vooral even op deze nieuwe site: www.karakteristyk.nl

Naast veel informatie over onze omgeving staan er ook een aantal heel leuke fietsroutes op.
Eentje daarvan is een route van ca. 37 km. lengte met Garyp als middelpunt. U kunt de route desgewenst heel makkelijk opslitsen en er twee keer over doen.

Bekijk en download hier de route als PDF-bestand.

totop

Pontje zet Suwâld op de kaart

Het begon met een oude caravan, toen een hokje, maar nu heeft de zonnepont van Suwâld het helemaal voor elkaar.De 15.000 pontvaarders die jaarlijks bij Suwâld het Van Harinxmakanaal overgaan, genieten voortaan de luxe van een gloednieuw onderkomen met terras.

Door Anko de Jong

pontgebouw.jpg

BURGUM - Het is heel merkwaardig, maar fietsers hebben altijd haast, is de ervaring van bestuurslid en vrijwilliger Okko Bosker (63). "Als het met heel mooi weer druk is bij de pont blijft iedereen netjes in de rij staan en geeft niemand zijn plekje op." Misschien gaat het voortaan toch anders in hetjachthaventje van Suwâld, nu het nieuwe onderkomen klaar is met terras, toilet en zelfs een douche. Bosker kan het de voetgangers en fietsers niet kwalijk nemen dat ze zo snel mogelijk over wilden, want de voorzieningen hielden niet over. "We zijn zes jaar geleden met niets begonnen. Toen heeft mijn oude caravan er even gestaan, daarna een hokje dat veel te klein was. Met slecht weer moesten de mensen dan nog steeds in de regen staan". Vorig jaar besloot het bestuur dat het anders moest, dat het pontje een volwaardig onderkomen verdiende. Toen die hal een keer rolde, ging het ineens snel. Gemeente en provincie sprongen zonder mankeren bij met een subsidie van bijna 32.000, de helft van de totale kosten. Vrijwilligers meldden zich, uit Burgum, Garyp en Suwâld. "Het was hartverwarmend zoals dat ging. Tegelzetters, schilders, installateurs, een telefoontje en het was voor elkaar." Het gebouwtje is ontworpen door Oebele Herder van bouwbedrijf De Haan uit Garyp. Hij gaf het de vorm van de voorplecht van een schip, met een stalen buis als steunpilaar in het midden. "Het ziet er allemaal even vrolijk uit", vindt Bosker. Zelf legt bij nu de laatste hand aan de windschermen rond het vers bezegelde terras. Er komen tweedehands thermopaneruiten in. "Maar wel allemaal van dezelfde maat."

De keuken bestaat uit een keukenblokje uit een particuliere woning. "Die mensen kregen een nieuwe keuken en wij konden de oude krijgen." Er is nog een tekort van 9000, maar dat is volgens Bosker te dragen. Het zonnepontje, zo genoemd omdat het op zonne-energie vaart, was zes jaar terug een welkome voorziening in het dorp. In een grijs verleden heeft er een roeiboot als 'oersetter' gevaren, maar die is lang verdwenen. "We dachten altijd dat een pontje niet mocht met al die beroepsvaart op het kanaal. Totdat een gedeputeerde er bij een bezoek aan het dorp zelf over begon." Een lange omweg over Burgum naar Garyp is nu niet meer nodig. "Er zijn weer heel wat familiebanden in Garyp aangehaald", lacht Bosker. Het pontje, begonnen met 11.000 klanten, zet inmiddels jaarlijks 15.000 voetgangers en fietsers over. "Die pont heeft Suwâld weer op de kaart gezet", vindt Bosker. De proef met de zonnepont staat zelf in Europese rapporten als voorbeeld van een succesvol project vermeld. Het pontje is inmiddels opgenomen in de populaire pontjesroute en steeds meer fietsers weten hoe verrassend Suwâld dan uit de hoek kan komen. Het water kabbelt zachtjes tegen de kade, het haventje in Suwâld is nog vrijwel leeg, maar op het kanaal komen tussen de stug doordouwende binnenschepen al enkele watersporters voorbij. Vanaf vrijdag voegt het snelle pontje er zich tussen. Eerst alleen op vrijdag, zaterdag en zondag, maar vanaf 17 juni alle dagen van 10.00 tot 18.00 en in het hoogseizoen tot 20.30 uur.

(Bron: Leeuwarder Courant, 22 april 2002)

totop

Opening Fietspont Suwâld/Garyp in 1995

Hieronder een foto van de allereerste overtocht van het door zonne-energie aangedreven fietspont Schalkediep in mei 1995. Gelegenheidsschipper schaatser Rintje Ritsma opende hiermee officieel de verbinding.

De naam 'Schalkediep'
De naam Schalkediep is bedacht door wijlen Rindert van der Meulen uit Suwâld. Het is de naam van het eerste gedeelte van het vaarwater tussen de Fonejacht en Leeuwarden. Dit vaarwater gaat geleidelijk over in het Lange Meer, het Langdeel en bij Leeuwarden in het Van Harinxma Kanaal.

Schalkediep

Fietsroutes
Het in de fietsroute opnemen van een pontje is vaak een goed idee. Deels omdat men dan een 'rustpunt' heeft en deels omdat water altijd trekt.

In de gemeente Tytsjerksteradiel varen verschillende pontjes. Naast het Zonnepont Schalkediep bij Suwâld zijn er nog pontjes bij Earnewâld waar de 'Hin en Wer' het gehele jaar tussen het dorp en Buitenplaats 'It Wiid' vaart en bij Wyns waar men over de Dokkumer Ee gezet kan worden.

totop
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 24e jaargang nr.2 van 18 december 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 5 maart 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 26 februari 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2021

31-01 t/m 06-02 Hersenstichting
07-03 t/m 13-03 Jantje Beton
14-03 t/m 20-03 Amnesty International
21-03 t/m 27-03 Reuma Nederland