Garyp, dorp in de 'wâlden'?

 

Garyp

Qua waterhuishouding hoorde Garyp vroeger eerder bij het gebied 'De Lege Midden' dan bij 'De Wâlden'.

Garyp was voor een groot deel alleen maar een uitloper van 'De Lege Midden' , economisch niet belangrijk want de grond was arm, hoog en droog.

De edelen en rijke boeren woonden immers op het kleigebied waar de grond veel vruchtbaarder was. Vanwege het turfmaken hebben hier toch wel mensen van stand gewoond. Toen dat gedaan was, bleven ze misschien voor het gerief en wellicht uit strategisch oogpunt.
De westkant van het dorp was waarschijnlijk vrij kaal, aan de oostkant waren in de middeleeuwen lanen met boomwallen. Easterein, Greate en Lytse Buorren werden beplant met bomen. Het begin van het woudengebied-uiterlijk van Garyp was er.

Als dan in 1916 de Eernewoudster polder ontstaat wordt Garyp afgesneden van 'De Lege Midden' en wordt Garyp pas echt een 'wâlddoarp' (woudengebied-dorp) met een prachtige beschutte omgeving.

 

totop
© 1997 - www.garyp.nl
website door IT-wurk