Skip to main content

De 'ryp' tot ca.1600

 

krt300j.gifEen zandhoogte die boven het veen uitsteekt kan men een 'zandeiland' noemen. Hoe dat zandeiland Garyp er vanaf het begin van de jaartelling tot ca.1600 uitzag?
Hiernaast staat een situatieschets uit het Friesch Dagblad van 13 maart 1954 (Sneinspetiele). Garyp en omgeving staat erop getekend zoals het er 300 jaar (inmiddels dus meer dan 350 jaar) geleden ongeveer uitzag. Men kan de hoogste gelegen gebieden herkennen aan de (voet)paden en aan de bebouwing. Daar lagen de hoogste zandkoppen.

Veel herkent men er tegenwoordig niet meer van terug. De grootste hoogten zijn alle afgegraven, men gebruikte het mooie witte zand o.a. als strooizand in de stal en op het boerenerf.

Een herkenbare hoogte is nog wel steeds die waar de (woon)boerderij met de toepasselijke naam "Heechhiem' staat aan de Westerein. Tezamen met het gebied van de Ljippenstâl vormde dit een wier (wier = een kleine terp). Zo heeft Garyp drie van deze wieren gekend. De naam van een huis aan het Tsjerkepaed herinnert daar nog aan: "Op trije herne wier".

 

 
totop