Pijl

Unieke vondst

De heer Oege Jacobi, boer te Sigerswâld, ontdekte bij boven genoemde graafwerkzaamheden in 1993 grondsporen en waarschuwde Klaas R.Henstra van Streekmuseum Tytsjerksteradiel.


Ze vonden o.a. middeleeuwse bolpotscherven en oude putten met mantels van turf.

Inscriptie

Daarbij een bijzondere vondst: een houten kruis boogpijl van 27 cm. lang. De pijl heeft een inscriptie die mogelijk het huismerk van de maker is. Deze pijl is voor Noord-Nederland een unieke vondst !

Dat er veel bos verdween blijkt uit het volgende:
Tussen Staveren en Medemblik heeft eens een groot bos gelegen; het Tjeukemeer, ooit bos, is door veenbranden in een meer veranderd.

Rondom Garyp bij Oostermeer, Bergumermeer en de Leijen zijn gebruiksvoorwerpen en overblijfselen uit de steentijd gevonden. Bij Wartena en Warstiens resten van terpen en wierden en bij laatstgenoemde zelfs een nederzetting uit de tijd rond de jaartelling.
Jammergenoeg is er vlakbij Garyp zelf nooit iets belangrijks opgegraven.

 

 

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk