Mens en dier

Meer dan 8000 jaar v.Chr. verscheen het rendier en de mens in deze contreien. Bewijs daarvan zijn de duizenden stukjes gebruiksvoorwerpen, gemaakt van been of steen, ook pijlpunten, die gevonden zijn nabij Ureterp, Donkerbroek en ook bij ons eigen Sigerswâld.
De mens was toen zeker een rendierjager, die met de kuddes rendieren meetrok. In de zomer ontdooide het bovenlaagje van de grond, maar 's winters was hier niks te halen. Men trok dan zuidelijker.
Het rendier was toen voor de mens van levensbelang. Het gaf hem vlees en huiden (kleding), terwijl de botten gebruikt werden voor gereedschap voor de jacht en andere dingen.
Werd een rendier gevangen, dan had men voor 3 tot 4 dagen weer eten.
De rendiertijd moet zo'n 5000 jaar geduurd hebben. Andere dieren in die tijd alhier waren: poolvos, wilde zwaan, poolhoender en paard, waarschijnlijk een kleiner soort.

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk