Binnenrust

Binnenrust

 

Voorheen stins Galkehiem, later boerderij Binnenrust. Inmiddels is in dit pand een paardenkliniek gevestigd.
Op deze plek zou dus een echte stins gestaan hebben. Veel is er niet van bekend.
Feit is wel, dat het bezit al erg oud is en binnenin hele dikke muren kent. Vaak is het afgebrand, maar gelukkig telkens weer opgebouwd.

totop
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.5 van 5 juni 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 21 augustus 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 14 augustus 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2020

  • 14-06 t/m 20-06 Maag Lever Darm Stichting
  • 21-06 t/m 27-06 Rode Kruis
  • 30-08 t/m 05-09 KWF Kankerbestrijding