Algemeen

De oude beschrijvingen over Garyp vermelden, dat er eertijds 14 stinzen zijn geweest.

Er wordt aan de juistheid getwijfeld, soms werd er misschien al aan een flinke boerderij of aan de bezitting van een edele heer die elders woonde de naam van 'stins' verbonden.

14 stinzen van Garyp

Christiaen Schotanus, maker van grietenijkaarten, gaf in 1622 nog 3 stinzen aan: Solckemastins, Scroetsma-stins en Galkehiem. Solckema kreeg later de naam Hoogstins, een naam die in Garyp nog wel bekend is.

Galkehiem werd in Binnenrust herdoopt en is tegenwoordig een boerderij met nog steeds die vreedzame naam vlak buiten Garyp, richting Suameer. Scroetsma is nergens te vinden, hoewel juist dit geslacht nogal voornaam is geweest, 2 van hen waren grietman van Tietjerksteradeel.

 

totop
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.4 van 3 april 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 5 juni 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 29 mei 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2020

  • 05-04 t/m 11-04 Hartstichting
  • 10-05 t/m 16-05 Longfonds
  • 24-05 t/m 30-05 Prins Bernhard Cultuurfonds 31-05 t/m 06-06 Epilepsiefonds
  • 07-06 t/m 13-06 Natuurmonumenten