Algemeen

De oude beschrijvingen over Garyp vermelden, dat er eertijds 14 stinzen zijn geweest.

Er wordt aan de juistheid getwijfeld, soms werd er misschien al aan een flinke boerderij of aan de bezitting van een edele heer die elders woonde de naam van 'stins' verbonden.

14 stinzen van Garyp

Christiaen Schotanus, maker van grietenijkaarten, gaf in 1622 nog 3 stinzen aan: Solckemastins, Scroetsma-stins en Galkehiem. Solckema kreeg later de naam Hoogstins, een naam die in Garyp nog wel bekend is.

Galkehiem werd in Binnenrust herdoopt en is tegenwoordig een boerderij met nog steeds die vreedzame naam vlak buiten Garyp, richting Suameer. Scroetsma is nergens te vinden, hoewel juist dit geslacht nogal voornaam is geweest, 2 van hen waren grietman van Tietjerksteradeel.

 

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk