Sietse de Boer geridderd

Hynstedagen Garyp - Sietse de Boer geridderd

Sietse de Boer KonOnderscheidingVoorzitter Sietse de Boer is zaterdag 20 juli tijdens de Hynstedagen Tytsjerksteradiel benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Sijtze de Boer (72) was sinds 2012 voorzitter van het evenement en ruim twaalf jaar bestuurslid. Van 1983 tot 2006 werkte hij bij het Koninklijk Fries Paarden Stamboek (KFPS). Als ambassadeur van het KFPS is hij betrokken bij het Friese paard in binnen- en buitenland.
Ook is De Boer actief voor De Vrienden van God's Golden Acre Nederland. Hij is bestuurslid geweest van het gemeentelijke CDA, is actief voor de PKN-gemeente in Garyp en is vrijwilliger bij dorpshuis It Geahûs.

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk