(april 2019)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Overleg B&W
Bij It Geahûs ligt al tijden een braak stukje grond, waar de voormalige peuterspeelzaal heeft gestaan. De Gemeente heeft Dorpsbelang al geruime tijd geleden gevraagd wat hier mee te doen. Uit de meerdere aangedragen mogelijkheden is samen met de sportverenigingen en het zwembad een plan voor parkeren en een nieuwe entree voor de sportvelden aangedragen. Nu na ruim twee jaar zijn wij weer in gesprek met de
gemeente, waarop wij in het komende nieuws van Dorpsbelang jullie hopelijk een update kunnen geven van de plannen.

Rotonde
De werkzaamheden aan de rotonde bij het viaduct over de Wâldwei zijn inmiddels gereed. De aannemer heeft zijn uiterste best gedaan en heeft zelfs een week eerder dan gepland de rotonde weer overgedragen aan de Provincie. Aan de langszijde van het talud zal naast het fietspad nog een afscheiding worden gerealiseerd. Zelf ben ik een dagelijkse gebruiker en moet zeggen dat op dit moment de nieuwe situatie mij tevreden stemt. Mocht u als gebruiker toch
nog vragen of opmerkingen hebben mail deze dan aan dorpsbelanggaryp@gmail.com.

Sigerswâld en Mounehoek
Ten tijde van de afsluiting van de afrit van de Wâldwei is ons ten ore gekomen dat de maximum snelheid op de Mounehoek en Sigerswâld nogal werden overschreden. Wij willen jullie vragen om ook nu de werkzaamheden gereed zijn hier rekening mee te houden. Ook de bermen van de Mounehoek zijn bij het overmatig gebruik nog al verreden. Wij hebben hiervan een melding bij de provincie en de gemeente gedaan en verwachten herstel.

Ledenvergadering
De ledenvergadering is dit jaar goed bezocht en wij zijn als Dorpsbelang blij met jullie input voor het opstellen van een vernieuwde concept dorpsvisie welke Dorpsbelang zal voorleggen aan het dorp.

Overleg Dorpsbelangen Tytsjerksteradiel
Eind april zullen wij weer met alle Dorpsbelangen in gesprek gaan om te kijken waar we staan en hoe we elkaar mogelijk kunnen versterken. Aansluitend zal in mei een gesprek met alle Dorpsbelangen en het college van B&W plaats vinden.

 

Het bestuur


 

(februari 2019)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Overleg B&W
In nieuws van Dorpsbelang van december hebben wij aangegeven dat het overleg als positief ervaren werd. Wij zijn nu inmiddels 2 maanden verder in de tijd maar van de gemaakte afspraken lijkt nog geen snelle uitvoering in het voor uitzicht. Wij zullen de herinneringen nogmaals aanhalen en aangeven dat er nu tijd is voor actie.

Rotonde
De werkzaamheden aan de rotonde bij het viaduct over de Wâldwei zijn inmiddels gestart. De fietsers kunnen de komende 4 weken geen gebruik maken van het viaduct. Aansluitend zullen de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe rotonde aanvangen. De totale duur van de werkzaamheden zal circa 8 weken duren. Wij gaan ervan uit dat de veiligheid op de afrit na werkzaamheden verhoogd is ten opzichte van de huidige situatie.

Zwerfafval
De gemeente heeft de vergoedingen voor het afgelopen jaar en het komende toegezegd. Wij hebben aangegeven bij de gemeente dat de betreffende verenigingen en de vrijwilligers haar werkzaamheden naar tevredenheid hebben uitgevoerd. Wij als dorp willen jullie dan ook bedanken voor de schoonmaak van het afgelopen jaar.

Glasvezel
De werkzaamheden aan de aanleg van de glasvezel voor het buiten gebied zijn gestart. De inwoners in de "grijze" gebieden kunnen nu straks hopelijk ook van een snelle internetverbinding gebruik maken.

Ledenvergadering
Voor de aankomende ledenvergadering op 8 april hebben wij een spreker uitgenodigd die de mogelijkheden voor outdoor fitness voor jong en oud gaat toelichten. Tevens willen wij jullie middels enkele vragen, vragen om ideeën en voorstellen voor de nieuwe dorpsvisie van Garyp.

Jaarwisseling
De jaarwisseling is goed verlopen. Ook de nieuwjaarsreceptie was met een groot aantal bezoekers een succes. Garyp maak er dit jaar wederom een mooi jaar van. Wij als Dorpsbelang zullen ook dit jaar weer de belangen voor Garyp vertegenwoordigen. Hier kunnen wij zoals u weet nog wel enkele versterkingen gebruiken binnen het bestuur. Dus mocht u interesse hebben voor een rol in het Dorpsbelang meld u dan bij een van de bestuursleden.

Het bestuur


 

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.5 van 5 juni 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 21 augustus 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 14 augustus 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2020

  • 14-06 t/m 20-06 Maag Lever Darm Stichting
  • 21-06 t/m 27-06 Rode Kruis
  • 30-08 t/m 05-09 KWF Kankerbestrijding