(december 2020)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Corona
Wij blijven nog steeds beperkt in ons doen en laten. De dorpen hebben het zwaar. Het dorpsleven en de sport staan
op hold. Wij moeten nog even doorzetten en blijf om elkaar denken voor nu en ook straks na de maatregelen. Wij slaan ons er doorheen.

Parkeren It Geahûs
Het parkeerterrein bij It Geahûs en de sportvelden is gereed. De gemeente gaat nu nog de beplanting aanbrengen. Als alles gereed is dan is dit een fraai resultaat.

Woningen
Door afspraken met de Provincie Fryslân en de Gemeente Tytsjerksteradiel mogen in Garyp naar alle waarschijnlijkheid vier vrijstaande huizen gebouwd worden in fase twee van de dorpsuitbreiding Garyp-Sânhichte.

Schoonmaak (zwerfafval)
Afgelopen weekend heeft de Korfbal onder toeziend oog van de (vice-) voorzitters van Dorpsbelang en de Korfbalvereniging de straten van Garyp weer vrij gemaakt van zwerfafval. Het zwembad en de school zijn de overige deelnemers voor het schoonhouden van de Gariper straten.

Ledenvergadering
De ledenvergadering van vorig jaar en mogelijk ook die van dit jaar zijn/komen te vervallen. Wij als bestuur van Dorpsbelang willen de bestuurswisselingen toch graag vastleggen en zullen dit mogelijk met een bestuursvergadering vastleggen. Hoe en wat laten wij nog weten via de website van Garyp.

Nieuwjaar
Het is alweer december en het jaar is al weer vol. Door de corona is het dit jaar voor eenieder anders. De kerst en de jaarwisseling zullen mogelijk anders zijn dan de voorgaande jaren.
Vuurwerk zal dit jaar met de jaarwisseling in beperkte mate zijn, maar toch willen wij u vragen om de achter gebleven rommel op te ruimen om zo de straat schoon te houden.

 

Fokke Lemstra

(oktober 2020)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Kuierpaden
Het kuierpad van de Ielke Boanstraloane (evenwijdig aan de Bosweg) is zoals de planning nu is aan het einde van het jaar gereed. De wandeling loopt van het "bos" door het land via een langszijde van het zonnepark (Griene Greide) naar de Easterein. Wederom een voor de wandelaar een mooie route.

Corona
Ook Dorpsbelang Garyp praat hier net als geheel Nederland even over. Als Dorpsbelang willen wij een ieder vragen goed op elkaar te letten en de voorlichtingen van het RIVM goed te hanteren.
Wij slaan ons er doorheen!

Parkeren It Geahûs
Het parkeerterrein bij It Geahûs en de sportvelden is nog amper gereed, maar al volop in gebruik. De mensen weten het parkeerterrein goed te vinden. Een prachtig eindresultaat.

30 km/uur
Vanuit het dorp is vanuit meerdere hoeken het bericht gekomen dat er binnen de dorpsgrenzen niet overal de 30 km/uur door de automobilisten wordt gehanteerd. Op meerdere wegen in het dorp hebben omwonenden aangegeven dat er door de hoge snelheid gevaarlijke situaties ontstaan.
Zou u als automobilist even weer kunnen resetten en de snelheid van 30 km/uur weer kunnen hanteren? Bedankt namens de inwoners van Garyp.

Kern met PIT
Kern met Pit daagt mensen uit die een droom hebben voor hun eigen buurt, dit binnen een jaar te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het je directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft. Benieuwd naar eerdere voorbeelden en meer informatie? Kijk dan op www.kernmetpit.nl Binnen een jaar klaar? Dat is 1.000 euro voor de pot!
Doe mee!
Heb jij een goed idee voor je buurt? Inschrijven kan nog tot en met 31 oktober a.s.

Glascontainer
Eind 2020 zal door de Gemeente een extra glascontainer binnen Garyp geplaatst worden. Wij als Dorpsbelang hebben aangegeven dat wij verwachten dat dit geen meerwaarde is en mogelijk overlast zal geven. Wij hebben gevraagd of dit beschikbare budget elders in het dorp ingezet kan worden aan bijvoorbeeld een bankje bij het aquaduct. Helaas is dit geen optie. De gekozen positie voor de bovengrondse container is de hoek Ielke Boonstraloane/Feanhústerpaad.

Ledenvergadering
Voor de ledenvergadering hebben wij nog geen nieuwe datum. Mogelijk komt er voor de ledenvergadering van 2020 een andere opzet. Hierover zullen wij jullie nader informeren.

 

Fokke Lemstra

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.3 van 21 januari 2022 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 25 maart 2022.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 18 maart 2022 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 30-01 t/m 05-02 Hersenstichting
  • 06-03 t/m 12-03 Jantje Beton
  • 13-03 t/m 19-03 Amnesty International
  • 20-03 t/m 26-03 ReumaNederland
  • 27-03 t/m 02-04 ZOA
  • 03-04 t/m 09-04 Fonds Gehandicaptensport
  • 10-04 t/m 16-04 Hartstichting
  • 17-04 t/m 23-04 Nationaal Fonds Kinderhulp
  • 15-05 t/m 21-05 Longfonds

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl
website door IT-wurk