Logo Dorpsbelang

september 2021

Bushalte Wâldwei
Het fietsenhok bij de bushalte aan de Wâldwei (N31) is door vandalisme flink beschadigd. Er is melding gedaan bij de Gemeente. Herstel zal hopelijk snel plaatsvinden. Tevens hebben wij gevraagd om er te maaien (zie maaibeleid).

Maaibeleid
Op diverse plaatsen in Garyp is er zoals in de vorige Rabbelskûte gemeld verzuimd te maaien door Gemeente. Enkele weken later herhaalde de situatie zich wederom. Wij zullen de Gemeente nogmaals vragen om beter toe te zien op het maaibeleid. Er zijn al diverse stroken waar niet gemaaid wordt, maar de overige grasstroken kunnen naar onze mening beter onderhouden worden.

Ledenvergadering
Wij als bestuur zullen ons buigen over hoe wij een verantwoorde ledenvergadering kunnen houden.

Leden bestuur!!
Niet alleen Dorpsbelang zoekt bestuursleden!
Voor het bestuur van Dorpsbelang zijn wij nog steeds opzoek naar bestuursleden. Ook twintigers of dertigers kunnen zich aanmelden! Meld u aan bij een van de huidige bestuursleden of via de mail dorpsbelanggaryp@gmail.com. Houd Dorpsbelang Garyp in de lucht voor nu en voor de toekomstige generatie!

AED
In de AED welke geplaatst is aan de Inialoane zijn de te vervangen onderdelen omgewisseld. De AED is weer zover als wij kunnen nagaan operationeel.

Uitkomsten Dorpentoer
Garyp heeft aangegeven prettig in zijn of haar dorp te wonen. De betrokkenheid van de inwoners bij het dorp geven de Garipers een 7,9. Op de vraag of men zich thuis voelt in het dorp is het cijfer een 9,4. Voor de overige cijfers op de vragen kunt u zich wenden tot de website uitkomsten-digitale-vragenlijst-doarpetoer.pdf

Fokke Lemstra

 


 

Logo Dorpsbelang

juli 2021

Bedrijventerrein
Het bedrijventerrein Garyp-Noard is voor zover e.e.a. bekend is voorlopig/definitief van de baan. Het beoogde bedrijventerrein heeft al voor menig gesprek gezorgd. Uit berekeningen blijkt dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein Garyp-Noard tot stikstofemissie op de Alde Feanen leidt. De PAS-jurisprudentie heeft gezorgd voor een stop op de vergunningverlening Wet natuurbescherming.

Wel/geen gaswinning
Garyp gasloos, maar Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen ook? Het wel of niet winnen van gas in de gemeentes blijft spannend. Er is nog geen besluit genomen. Voor de gemeenten, Garyp en de andere dorpen is dit afwachten.

Doarpetoer
De Doarpetoer is in Garyp geweest en op www.8ktd.nl/_flysystem/media/garyp.pdf kunt u de hoofdzaken van Garyp vinden.
Er zijn al mooie grote lijnen in te ontdekken: maatwerk per dorp, aandacht voor de jeugd, ontmoetingsplek in het dorp, bewegen in openbare ruimte, wonen naar behoefte etc. Ondertussen werden de digitale vragenlijsten ook ingevuld.

Maaien
Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt is er een aantal weken niet gemaaid in Garyp. In enkele speeltuinen stond het gras tot de knieholten. Na telefonisch overleg met de gemeente bleek dit een zaak van foutieve communicatie met de “maaier”. Gelukkig is e.e.a. direct goed opgepakt.

Wandelpaden
Het wandelpad van de Ielke Boonstraloane tot de zonneweide is gereed. Menig voetganger heeft er al gebruikt van gemaakt. Nagenoeg alle te realiseren paden zijn hiermee gereed. Voor de Garipers en de overige wandelaars een mooie gelegenheid tot een wandeling.

Leden bestuur
Voor het bestuur van Dorpsbelang zijn wij nog steeds op zoek naar bestuursleden. Ook twintigers of dertigers kunnen zich aanmelden!
Meld u aan bij een van de huidige bestuursleden of via de mail dorpsbelanggaryp@mgail.com
Houd Dorpsbelang Garyp in de lucht voor nu en voor de toekomstige generatie!

 


 

© 1997 - www.garyp.nl
website door IT-wurk