Skip to main content

Logo Dorpsbelang

Nieuws van Dorpsbelang

(november 2022)

Tennispaadsje
Het Tennispaadsje ligt er door boomwortels slecht bij. We hebben dit gemeld bij de gemeente. Ze hebben ons gemeld dat ze momenteel aan het inventariseren zijn hoe de gemeentelijke wandelpaden, bruggetjes etc. erbij liggen, om zo een beeld te krijgen hoeveel budget nodig is om het noodzakelijke, achterstallige, onderhoud te kunnen uitvoeren.
Ons advies is om het pad, vooral in het donker, te mijden tot het weer veilig begaanbaar is.

MFC
De school maar ook de sporthal voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Dit biedt kansen om de school en It Geahûs eventueel te clusteren en mogelijk ook de kerk en sportverenigingen hier bij te betrekken. Op 11 mei jl. hebben we als dorpsbelang en bovengenoemde partijen een voorlichting hierover gehad, van de heer Jongedijk van de gemeente, over de mogelijkheden. Hij vertelde hoe ze tewerk zijn gegaan bij de ontwikkeling van de plannen van het MFC in Tytsjerk en Jistrum.
Het was een interessante avond en werd door de aanwezigen als zeer positief ervaren.
Helaas heeft de heer Jongedijk de gemeente verlaten, waardoor er nog geen vervolg op deze voorlichtingsavond heeft plaats gevonden.
Sinds 18 oktober jl. weten we dat zijn vervanger de heer Bart Mossel is.
We hopen op zeer korte termijn van hem te horen en te zien wat hier in Garyp mogelijk en wenselijk is.
We houden u op de hoogte.

FIXI
Wanneer u een melding of klacht heeft over bijvoorbeeld het groen, bestrating, straatverlichting etc. in uw omgeving, dan kunt u dit melden via de website fixi.nl.
U kunt dit uiteraard ook telefonisch via 14-0511 doen.

Dorpsbelang Garyp