(februari 2019)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Overleg B&W
In nieuws van Dorpsbelang van december hebben wij aangegeven dat het overleg als positief ervaren werd. Wij zijn nu inmiddels 2 maanden verder in de tijd maar van de gemaakte afspraken lijkt nog geen snelle uitvoering in het voor uitzicht. Wij zullen de herinneringen nogmaals aanhalen en aangeven dat er nu tijd is voor actie.

Rotonde
De werkzaamheden aan de rotonde bij het viaduct over de Wâldwei zijn inmiddels gestart. De fietsers kunnen de komende 4 weken geen gebruik maken van het viaduct. Aansluitend zullen de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe rotonde aanvangen. De totale duur van de werkzaamheden zal circa 8 weken duren. Wij gaan ervan uit dat de veiligheid op de afrit na werkzaamheden verhoogd is ten opzichte van de huidige situatie.

Zwerfafval
De gemeente heeft de vergoedingen voor het afgelopen jaar en het komende toegezegd. Wij hebben aangegeven bij de gemeente dat de betreffende verenigingen en de vrijwilligers haar werkzaamheden naar tevredenheid hebben uitgevoerd. Wij als dorp willen jullie dan ook bedanken voor de schoonmaak van het afgelopen jaar.

Glasvezel
De werkzaamheden aan de aanleg van de glasvezel voor het buiten gebied zijn gestart. De inwoners in de "grijze" gebieden kunnen nu straks hopelijk ook van een snelle internetverbinding gebruik maken.

Ledenvergadering
Voor de aankomende ledenvergadering op 8 april hebben wij een spreker uitgenodigd die de mogelijkheden voor outdoor fitness voor jong en oud gaat toelichten. Tevens willen wij jullie middels enkele vragen, vragen om ideeën en voorstellen voor de nieuwe dorpsvisie van Garyp.

Jaarwisseling
De jaarwisseling is goed verlopen. Ook de nieuwjaarsreceptie was met een groot aantal bezoekers een succes. Garyp maak er dit jaar wederom een mooi jaar van. Wij als Dorpsbelang zullen ook dit jaar weer de belangen voor Garyp vertegenwoordigen. Hier kunnen wij zoals u weet nog wel enkele versterkingen gebruiken binnen het bestuur. Dus mocht u interesse hebben voor een rol in het Dorpsbelang meld u dan bij een van de bestuursleden.

Het bestuur


 

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 24e jaargang nr.1 van 23 oktober 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 18 december 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 11 december 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2020

25-10 t/m 31-10 Diabetes Fonds
01-11 t/m 07-11 Alzheimer Nederland **
08-11 t/m 14-11 Het Gehandicapte Kind
15-11 t/m 21-11 Nationaal MS Fonds
22-11 t/m 28-11 Leger des Heils Fondsenwerving

**Vanwege de corona, gaan wij het dit jaar anders doen en komen wij niet met een collectebus bij u langs, maar ontvangt u in de collecteweek een kaartje 'Stop dementie, doet u mee?' in de brievenbus. Hier staat op hoe u kunt doneren.