Skip to main content

(juli 2017)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Bestuursleden Vereniging van Dorpsbelangen Garyp 

Voor de vereniging van Dorpsbelangen Garyp zijn wij als bestuur op zoek naar een aantal dorpsbewoners die zich betrokken voelen bij het dorp en haar inwoners en vanaf 2018 het bestuur willen komen versterken. Voor informatie en of aanmeldingen kunnen jullie ons via het email adres dorpsbelanggaryp@gmail.com bereiken. 

Gebiedsontwikkeling – Kuierpaden 

Het kuierpad achter Koutenburg is nu enkele maanden in gebruik en er komen afwisselde meldingen van diverse dorpsbewoners bij ons binnen. De meldingen variëren van honden-en paardenpoep tot het slecht beloopbaar zijn van het pad door veel hoog gras en overhangende bramen. Wij hebben de gemeente gevraagd om andere gebruikers dan voetgangers het gebruik te ontmoedigen door bijvoorbeeld paaltjes. Tevens hebben wij gevraagd om het pad in het groenonderhoud op te nemen. Over de paden die eventueel nog gerealiseerd kunnen worden, hebben wij nog geen aanvullende informatie. 

Panhuyspoel 

Er zal eind juli of na het zomerreces een overleg plaats vinden met Dorpsbelang, Provincie, Gemeente en Sigerswâld om de standpunten en de wensen van elkaar te kunnen bespreken en toelichten. 

Busverbinding Wâldwei 

Rondom de busverbinding van Drachten naar Leeuwarden en visa versa is nog veel te doen. De bussen stoppen nog niet vaak genoeg voor de passagiers bij Garyp. De reistijd van de bussen is namelijk van groot belang. Volgens de aanbestedingsstukken van de provincie mag de reistijd tussen genoemde twee plaatsen niet te lang zijn. Stoppen bij Garyp vertraagt te veel, maar het aantal stopplaatsen in Leeuwarden is inmiddels verminderd. Nu is het de vraag of de halte bij Garyp hiervoor ingewisseld kan worden. Overleg met Arriva en de provincie volgt. 

Zomerreces 

Het bestuur zal in de maand juli en augustus niet vergaderen. In september pakken wij het vergaderschema weer op en zullen starten met een fietstochtje door Garyp. Mochten jullie als bewoners punten hebben die wij zouden moeten bekijken dan horen wij dit graag: dorpsbelanggaryp@gmail.com. 

Namens het bestuur van Dorpsbelangen Garyp wens ik u een fijne vakantie!

Fokke Lemstra

(juli 2017)