Skip to main content

(december 2016)

WapenGaryp 50

Nieuws van Dorpsbelang

Dit wordt dan de laatste bijdrage van 2016. Maar verwacht geen uitgebreide terugblik. Wel wens ik namens het bestuur iedereen een gelukkig en gezond 2017 toe.

Dienstregeling Arriva
Zoals inmiddels wel bijna iedereen zal weten, stoppen ervanaf 11 december minder bussen bij de halte in Sigerswâld. Qbuzz stopte er nog vijf maal per uur (twee keer een gewone bus en drie keer een snelbus), maar Arriva, die deze dienst heeft overgenomen, laat het bij twee gewone bussen. Wel hebben ze toegezegd dat er tijdens de spits extra bussen zullen rijden, om te voorkomen dat er mensen bij de halte blijven staan omdat de bussen vol zitten. De petitie van Wolter van der Maten, die door bijna 700 mensen (uit Garyp, Earnewâld en Oudega) is ondertekend, heeft dus - ondanks zijn grote inzet en de steun van drie dorpsbelangen en de sympathie van wethouder Houkje Rijpstra - geen succes gehad. Wel is afgesproken met Arriva dat er in februari een evaluatie komt. Op dat moment is bekend hoeveel passagiers er bij de diverse haltes in- en uitstappen. We zoeken nog naar een bevestiging van het verhaal dat deze nieuwe situatie voortvloeit uit de eisen van de provincie aan Arriva. “Men” zegt dat de provincie een zo snel mogelijke verbinding wil tussen Leeuwarden en Drachten (zonder tussenstops), zodat zoveel mogelijk mensen de bus nemen in plaats van met de auto te gaan.

Hondenpoep
Hier over bereiken ons weer veel klachten, vooral uit de omgeving van de ds.Minnemawei. Maar zelf kwam ik ook zo’n vies gevalletje tegen midden op het nieuwe voetpad langs de Gravinneloane. Dus hierbij een oproep aan alle hondeneigenaren om de rommel op te ruimen. Voorkom dat anderen zo pissig worden over de hondenpoep dat ze bij de gemeente aan de bel gaan trekken. Want dan komt er een handhaver langs met een bekeuring. Laat in ieder geval uw hond niet los rond lopen door het dorp. Dat schijnt ook nogal veel te gebeuren en dan weet je bijna zeker dat er wat achter blijft op plaatsen waar dat niet op prijs wordt gesteld.

Meldingen bij de gemeente
Dat kan gaan over een losse stoeptegel, een omgewaaide boom, zwerfvuil... U kunt dat aan de gemeente doorgeven, online via de melding leefomgeving op de site van de gemeente, u kunt met de gemeente appen via het nummer 06-21154897. En we vonden ook nog de app Buitenbeter (kijk op de appstore) voor dit soort meldingen.

Grafkruisen
Op de begraafplaats bij de Petrustsjerke stonden eertijds enkele ijzeren grafkruisen. Omdat die er door de weersinvloeden niet beter op werden zijn ze daar weggehaald en geschonken of in bruikleen gegeven aan het Frieschmuseum. Maar daar staan ze in de opslag en verder doet men er niets mee. Vandaar dat het idee is geboren om ze weer naar Garyp te halen en nu in de Petrustsjerke zelf te plaatsen. Het museum wil wel meewerken, maar dan moet er wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Ook moeten we zien te achterhalen of er sprake is van een schenking aan het museum of dat er sprake is van bruikleen. Bij het museum is daar niets over te vinden en tot nu toe hebben we hier in het dorp ook niemand kunnen vinden, die het fijne er van weet of nog over papieren hier over beschikt. Hierbij de oproep: is er iemand die hier meer van weet, laat die zich bij mij melden.

Inbreidingsplan
Dat is heel snel gegaan. Inmiddels is alles bouwrijp en zijn de wegen enz.aangelegd. En ook de eerste particuliere bouwers zijn al met de voorbereidingen bezig. Ik heb op dit moment geen recente informatie over het aantal verkochte percelen. Voor wat betreft de door Bouwbedrijf De Haan te bouwen starterswoningen kreeg ik de informatie, dat er 2 rijwoningen zijn verkocht en er nog een aantal opties lopen.
Start 1e fase: februari/maart 2017. Deze woningen zijn ook aanpasbaar voor senioren met een slaap- en badkamer op de begane grond. Voor meer informatie zie Facebook en op internet www.fijnwoneningaryp.nl.

Culturele Hoofdstad 2018
Al enige tijd lopen er contacten met de heer Otter Van Bakker, wonend bij deFonejacht, die samen met Garyp mee wil doen aan dit evenement. Hij heeft hierzelf iets over geschreven in dit nummer.

Actualiteiten
Voor meer actuele berichten van Dorpsbelang zie www.garyp.nl en Facebook.

Hendrik Raap

(december 2016)