Skip to main content

(augustus 2016)

Nieuws van DorpsbelangWapenGaryp 50

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Inmiddels is de opening geweest. Achteraf bezien had er wel wat meer ruchtbaarheid aan gegeven kunnen worden, en ook het weer had wel wat beter gekund, maar de schoolkinderen hebben zich uitstekend vermaakt. Met nog een ijsje van aannemer Haarsma toe. Deze kreeg van de schoolkinderen een paar prachtige tekeningen overhandigd, die nu in het kantoor in Tjerkwerd hangen.
Haarsma heeft daar foto’s van gestuurd.
Nu de nieuwe rondweg op de meeste navigatieapparaten staat, merken we pas goed hoe weinig verkeer er nog langs de Easterein en de Westerein komt. Laten we hopen dat de wat lagere omzet, waar Siep Bijlsma het voor de microfoon van Omrop Fryslân over had, van tijdelijke aard is en dat zijn klanten allemaal weer terug komen naar ons prachtige dorp.

Centrale As
Deze gaat op vrijdag 7 oktober officieel open voor het verkeer. Dus dan liggen de problemen die hiermee annex waren ook weer achter ons en is de rust weer helemaal teruggekeerd. We zullen er wel aan moeten wennen, dat het nu een autoweg is geworden met maar weinig toe- en afritten. En dat we niet meer met de auto binnendoor richting Drachten kunnen (Sumarreheide of Polderdyk). Alleen nog via de nieuwe parallelweg naar Nijega.
De aanleg van de weg was omstreden, maar ik denk dat nu toch wel zichtbaar is geworden hoeveel aandacht er aan de natuur is gegeven en dat er zelfs meer ruimte voor de natuur is gekomen. Voorafgaand aan de opening vinden er nog enkele activiteiten plaats. Allereerst wil men op 1 oktober de langste kraampjesmarkt van Nederland organiseren. Er zal dan 9 kilometer aan kraampjes worden neergezet tussen Feanwâlden en Sumar. Op zaterdag 24 september vindt er een groot sportevenement plaats op de Centrale As, waarbij onze nieuwe rondweg tijdelijk zal worden afgesloten (zie www.sportopdeas.nl).

Kuierpaden
Bij de aanleg van de Centrale As is er niet alleen aandacht voor de natuur, maar ook voor de mensen in het gebied. Zo worden er op diverse plaatsen kuierpaden aangelegd, ook rond Garyp. In veel gevallen is dit afhankelijk van het wel of niet doorgaan van een kavelruil. Op dit moment weet ik niet precies wat de stand van zaken is.

Verkeersproblemen
Van verschillende kanten wordt onze aandacht gevraagd voor verkeersproblemen in en rond ons dorp. In de komende maanden zal dit voor ons bestuur daarom een belangrijk aandachtspunt zijn. In ieder geval was het
goed om te horen van wethouder Rijpstra (bij de opening van de Gravinneloane), dat ook Burgemeester en Wethouders vinden dat er iets gedaan moet worden aan de Easterein en de Westerein. Zij gaan dit bij de
provincie aanhangig maken.

Woningbouw
Van de gemeente heb ik begrepen dat er inmiddels 1 bouwkavel is verkocht en dat er optie is op een 2e kavel. Men verwacht rond 1 oktober te kunnen beginnen met het bouwrijp maken van het uitbreidingsplan. Over de
starterswoningen van Bouwbedrijf De Haan heb ik nog geen informatie (bouwvak).

Huurwoningen
Ook dit zal een belangrijk aandachtspunt zijn voor de komende tijd. Met name met het verkoopbeleid van WoonFriesland zijn wij het niet eens en ook de gemeente niet. Maar WoonFriesland gaat zijn eigen gang en reageert niet op onze vragen. Verkoop betekent dat er minder huurwoningen beschikbaar komen en met name in de betaalbare klasse.

Terrein bij It Geahûs
In de vorige Rabbelskûte en via Facebook hebben we ideeën gevraagd voor een andere bestemming van het terrein van de peuterspeelzaal. Hierop zijn best aardige ideeën binnen gekomen, maar omdat de gemeente er geen geld bij kan leggen, zijn de mogelijkheden beperkt. Er is daarom gekozen voor uitbreiding van het parkeerterrein, iets dat de gemeente in eigen beheer kan doen.

Actualiteiten
Voor meer actuele berichten van Dorpsbelang zie Facebook.

Hendrik Raap

(augustus 2016)