(november 2017)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Bestuursleden Vereniging van Dorpsbelangen Garyp

Fietsen door het dorp
De vorige vergadering hebben wij als bestuursleden een rondje door het dorp gefietst. Wij hebben tijdens deze ronde onder andere de Ds. Minnemawei aangedaan. De bevindigen hier zijn onder andere dat er nog steeds veel water op het grasveld blijft staan, en dat het talud bij de vijverpartij waar de eerste meter wilde bloemen zullen gaan bloeien, nu teveel jonge bomen in aangroei heeft. Wij zullen deze punten opnemen met de gemeente.
Bij de vijver Feanhústerpaad/Sânhichte is de constatering dat er teveel riet en algen in de vijver groeien. Ook is het hoge gras langs het fietspad niet een fraai aangezicht. Ook deze punten zullen wij met de gemeente opnemen.
Verder kunnen wij u meegeven dat het dorp er netjes voor staat. Mocht u toch denken dat er ergens veel rotzooi blijft liggen, of u heeft een andere melding geef dit dan door aan één van de bestuursleden of doe dit per mail (dorpsbelanggaryp@gmail.com).

Panhuyspoel
Het aangegeven overleg met Dorpsbelang, Provincie, Gemeente en Sigerswâld zal nog plaats moeten vinden. Wij hebben als Dorpsbelang hier nog geen nadere informatie over.

Ledverlichting
In het dorp zijn op een aantal locaties de huidige straatverlichting vervangen door nieuwe led lampen. De lampen geven meer licht dan de oude lampen en zullen energie zuiniger zijn. Toch hebben wij nu meerdere geluiden uit het dorp ontvangen dat sommige bewoners door het felle licht in hun woonkamer de eigen verlichting niet meer aan hoeven. Mocht u inderdaad hinder van de verlichting hebben dan horen wij dit graag, waarop wij contact kunnen opnemen met de gemeente om zo te kijken of er een passende oplossing is.

Kuierpaden
Voor de nog aan te leggen kuierpaden kunnen wij u nog weinig nieuws doorgeven. Het zal wel een lastige taak blijven om deze te realiseren. Mochten wij nadere informatie hebben dan zullen wij jullie hierover informeren.

Facebook
De facebook pagina van Dorpsbelang is op onverklaarbare wijze gekloond. Wij zijn hier druk mee bezig en willen onze facebook vrienden vragen om de komende tijd goed in de gaten te houden of jullie de juiste pagina nog volgen. Mocht dit niet het geval zijn dan graag weer lid worden van de juiste facebook pagina van Dorpsbelang Garyp, zodat je weer op de hoogte blijft van het nieuws uit het dorp.

Fokke Lemstra

(november 2017)


(juli 2017)

Nieuws van Dorpsbelang

WapenGaryp 50

Bestuursleden Vereniging van Dorpsbelangen Garyp 

Voor de vereniging van Dorpsbelangen Garyp zijn wij als bestuur op zoek naar een aantal dorpsbewoners die zich betrokken voelen bij het dorp en haar inwoners en vanaf 2018 het bestuur willen komen versterken. Voor informatie en of aanmeldingen kunnen jullie ons via het email adres dorpsbelanggaryp@gmail.com bereiken. 

Gebiedsontwikkeling – Kuierpaden 

Het kuierpad achter Koutenburg is nu enkele maanden in gebruik en er komen afwisselde meldingen van diverse dorpsbewoners bij ons binnen. De meldingen variëren van honden-en paardenpoep tot het slecht beloopbaar zijn van het pad door veel hoog gras en overhangende bramen. Wij hebben de gemeente gevraagd om andere gebruikers dan voetgangers het gebruik te ontmoedigen door bijvoorbeeld paaltjes. Tevens hebben wij gevraagd om het pad in het groenonderhoud op te nemen. Over de paden die eventueel nog gerealiseerd kunnen worden, hebben wij nog geen aanvullende informatie. 

Panhuyspoel 

Er zal eind juli of na het zomerreces een overleg plaats vinden met Dorpsbelang, Provincie, Gemeente en Sigerswâld om de standpunten en de wensen van elkaar te kunnen bespreken en toelichten. 

Busverbinding Wâldwei 

Rondom de busverbinding van Drachten naar Leeuwarden en visa versa is nog veel te doen. De bussen stoppen nog niet vaak genoeg voor de passagiers bij Garyp. De reistijd van de bussen is namelijk van groot belang. Volgens de aanbestedingsstukken van de provincie mag de reistijd tussen genoemde twee plaatsen niet te lang zijn. Stoppen bij Garyp vertraagt te veel, maar het aantal stopplaatsen in Leeuwarden is inmiddels verminderd. Nu is het de vraag of de halte bij Garyp hiervoor ingewisseld kan worden. Overleg met Arriva en de provincie volgt. 

Zomerreces 

Het bestuur zal in de maand juli en augustus niet vergaderen. In september pakken wij het vergaderschema weer op en zullen starten met een fietstochtje door Garyp. Mochten jullie als bewoners punten hebben die wij zouden moeten bekijken dan horen wij dit graag: dorpsbelanggaryp@gmail.com. 

Namens het bestuur van Dorpsbelangen Garyp wens ik u een fijne vakantie!

Fokke Lemstra

(juli 2017)


Meer artikelen...

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 21e jaargang nr.2 van 17 november 2017 is uit.

De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 januari 2018.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 januari 2018 om 19.00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mail adres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com


Degenen die daar prijs op stellen kunnen via bovenstaand e-mailadres een digitale versie van de Rabbelskûte aanvragen.

Collecterooster 2017

12-11 t/m 18-11 Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
19-11 t/m 25-11 Nationaal MS Fonds
26-11 t/m 02-12 Leger des Heils