Logo-Dorpsbelang

Bestuurssamenstelling

  • Fokke Lemstra, waarnemend voorzitter bij vacature
  • MC Sprengers, waarnemend secretaris bij vacature
  • Jacob Miedema, Penningmeester
  • Sjoerdsje de Boer
  • Adry van der Zee
  • Klaas Bosma
  • Sija van der maten

Contactgegevens

E-mail dorpsbelanggaryp@gmail.com

Secretariaat
Vereniging voor Dorpsbelangen Garyp
p/a Mevr. M.C. Sprengers
Westerein 4
9263 PD Garyp

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 21e jaargang nr.6 van 27 juli 2018 is uit.

De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 28 september 2018.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 21 september 2018 om 19.00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mail adres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com


Degenen die daar prijs op stellen kunnen via bovenstaand e-mailadres een digitale versie van de Rabbelskûte aanvragen.

Collecterooster 2018

02-09 t/m 08-09 KWF Kankerbestrijding
24-09 t/m 29-09 Handicap.nl