Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

JacobEelkema voorz EKGLogo EKG 2019Nei 9 moanne meirinnen yn it EKG bestjoer ha ik per 1-janewaris de foarsittershammer fan Gjalt Benedictus krigen.
Dêrom efkes koart foarstelle, Jacob Eelkema. Ik bin berne yn Burgum (1976), sûnt 2008 wenje ik yn Earnewâld mei frou út Garyp en trije bern. Foar myn wurk hâld ik my dwaande mei alternative oandriuwingen foar allerhanne ferfier. Set my graach yn foar lokaal opwekte duorsume enerzjy, dy’t makke is yn gearspraak mei de minsken. Graach oant sjen yn it Enerzjyhûs of earne oars.

 

Project Aardgasvrij Garyp
We kunnen met gemengde gevoelens terugkijken op het afgelopen jaar. Enerzijds zijn de beperkende maatregelen voor Corona opgeheven en anderzijds zijn de Russen Oekraïne binnengevallen wat grote gevolgen heeft gehad voor de gasleverantie en gas -en stroomprijzen.
Dit heeft voor het project aardgasvrij Garyp ook directe gevolgen gehad. Zo zijn er weer meer aanvragen voor woningscans uitgevoerd en zagen we een toename in subsidie verzoeken voor aardgasvrij (volledig van gas af) en aardgasarm (een hybride oplossing waarbij nog gas wordt gebruikt).
Als projectteam zijn we in 2022 - naast Energie Inspectie - ook met de uitvoering van woningscans gestart. We volgen de Energie-prestatie-advies-cursus en leren veel uit de casussen in de praktijk. Tevens zijn we sinds kort in het bezit van een warmtebeeldcamera, waarmee we warmtelekken kunnen opsporen in de woning.
Helaas moesten de mensen die in 2022 verder gingen verduurzamen over het algemeen wel langer op de leveringen wachten van isolatie en installatie. Gelukkig zien we wachttijden weer teruglopen en de verwachting is dat we in 2023 weer naar aanvaardbare wachttijden van leveringen teruggaan.

Klant en ledenwerving EKG
De EKG wil voor 2023 een nieuw wijze van klantvoordeel van Energie VanOns introduceren. Nu bestaat het klantenvoordeel voornamelijk uit goedkopere stroomtarieven en krijgt de EKG per klant een wederverkopersvergoeding die in het Mienskipsfuns wordt gedoneerd. Daarna kunnen verenigingen een beroep doen op dit Mienskipsfuns.

Wat gaan we in 2023 introduceren?
Het idee is om een deel van de goedkopere stroomtarieven en de wederverkopersvergoeding van onze klanten in te wisselen voor waardecertificaten die klanten kunnen uitdelen aan verenigingen/stichtingen. Elke klant heeft recht op een waardecertificaat ter waarde van een nog te berekenen bedrag. Dit bedrag kan de klant jaarlijks doneren aan de vereniging stichting waar zijn/haar voorkeur naar uitgaat.
Verenigingen/stichtingen in Garyp e.o. kunnen zich dan aanmelden als belanghebbende voor de waardecertificaten bij de EKG.
We zijn nog bezig met het ontwerpen van één en ander. Zodra we een gedegen uitwerking klaar hebben, volgt nadere informatie.

Praktische hulp bij energiebesparing
Electr auto logoHet verduurzamen van de woning en energiebesparende maatregelen!
Gezien de torenhoge energieprijzen momenteel geen overbodige luxe. Maar hoe doe je dat? EKG wil de inwoners van Garyp graag op weg helpen en denkt na over de inzet van een Fix-team. Het team kan inwoners die hier behoefte aan hebben op verzoek voorzien van gratis energiebesparende tips én producten. U moet hierbij vooral denken aan tochtstrippen, radiatorfolie, douchetimer, ledlampen enz.
Houdt u brievenbus in de gaten want binnenkort wordt u op de hoogte gesteld van de exacte werkzaamheden van het Fix-team.

Elektrische deelauto in Garyp e.o.
Duurzaam en flexibel!
EKG is als lokale energiecoöperatie met een duurzaam hart altijd op zoek naar activiteiten en initiatieven die bijdragen aan de transitie naar een duurzame en groene economie. EKG wil daarom duurzame mobiliteit realiseren in Garyp e.o. en is zich op dit moment aan het oriënteren.

Waarom een deelauto?
Deelmobiliteit is niet alleen interessant voor de stad. Ook voor ons in het landelijke gebied zijn er veel voordelen. We werken deels thuis en onze dorpen staan vol stilstaande (dure) auto`s. We zijn ons bewust van de negatieve impact van autorijden maar tegelijkertijd wordt het openbaar vervoer steeds minder in de landelijke gebieden. Om toch mobiel en bereikbaar te blijven kan een deelauto een oplossing bieden.
Zodra er een keuze is gemaakt dan hoort u van ons.


 

© 1997 - www.garyp.nl
website door IT-wurk