Muziek in Kerstnacht

De muziekvereniging 'Looft den Heer' uit Garyp speelt ieder jaar in de Kerstnacht op diverse plaatsen in het dorp enkele liederen. In weer en wind, altijd!!!
En als je al op bed ligt en je hoort deze klanken in het holst van de nacht, of je bent nog op straat en je treft dit unieke gebeuren, dan is dat een bijzondere ervaring, heel speciaal.....
Een prachtige traditie.

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.1 van 13 september 2019 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 15 november 2019.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 8 september om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2019

  • 18-11 t/m 24-11 Nationaal MS Fonds