Links

  • Op deze bladzijde worden de voor zover bekend zijnde of de aangemelde www- en e-mailadressen van Gariper sites geplaatst.

eigen naam

www-adres

e-mail-adres

Garyp in foto's en ansichten (site van Wytze Kobus)members.chello.nl/~w.kobus/garyp/ 
Tade Smedes
(foto's en filmkes, in soad fan Garyp)
http://www.tadesmedes.nl/ 
Willem Jonker
(oud-Gariper)
De Winkelhaak WeblogJolmer Winkel
Jan de Boereigen vakantiereizen webalbums 
Chr. Muziekvereniging Looft den Heer www.looftdenheergaryp.nlldhg01@gmail.com
Chr.Basisschool "De Wrâldpoarte"www.dewraldpoarte.nlinfo@dewraldpoarte.nl
Korfbalver V.en V.www.venv.nlwebmaster@venv.nl
Voetbalver.V.enV.'68www.venv68.nlinfo@venv68.nl
Gymnastiekvereninging V.en V.www.venvgaryp.nl 
Volleybalvereniging Garypwww.volleybal-garyp.nl 
Tennisver. It Akkerlânwww.itakkerlan.nl 
Buurtvereniging "Klompmakkersstreek" heeft een site met foto's gemaakt van de Singel, de Tuije en Greate Buorren-westBuurtvereniging 'Klompmakkersstreek' 
Gariper Hardrock band CHAINrun.to/chain 
Stichting Hulpgoederen Roemenië "Garyp-Earnewâld"www.roemeniestichting.nl/swobbes@hetnet.nl
Hervormde Evangelisatie Garypwww.hervormdgaryp.walkaas.nl/ 
PKN Garypwww.pkngaryp.nl/info@pkngaryp.nl
Amnesty Garypwww.garyp.amnesty.nl/ 
Toneelvereniging 'Lytse Krêft'www.lytsekreftgaryp.nlinfo@lytsekreftgaryp.nl
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 22e jaargang nr.1 van 28 septemberi 2018 is uit.

De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 14 december 2018.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 7 december 2018 om 19.00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mail adres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com


Degenen die daar prijs op stellen kunnen via bovenstaand e-mailadres een digitale versie van de Rabbelskûte aanvragen.

Collecterooster 2019

28-01 t/m 03-02 Hersenstichting
04-03 t/m 10-03 Jantje Beton