Gemeente Tytsjerksteradiel Info

 

Calamiteitennummer wegen en rioleringen Tytsjerksteradiel 0511-460990 Voor het melden van calamiteiten na werktijd: 0511-460888
HuisvuilHet huisvuil wordt in deze gemeente middels een duobaksysteem ingezameld; de duobak is verdeeld in twee compartimenten, één voor het GFT-afval en één voor het andere afval.

Route: op vrijdag wordt er in Garyp ingezameld

Klein Chemisch AfvalPer woning is er een KCA-box in bruikleen beschikbaar gesteld. Deze kan 6x per jaar bij een chemokar die door de straten rijdt aangeboden worden om te legen. Middels een geluidsinstallatie op de chemokar wordt men daartoe uitgenodigd.Route: in de tweede week van de maanden januari, maart, mei, juli, september en november
Mediabezorgdienst Bibliotheken TytsjerksteradielInwoners van Tytsjerksteradiel die niet meer in staat zijn zelf naar de bibliotheek te komen, kunnen gebruik maken van de Mediabezorgdienst. De Mediabezorgdienst is er voor ouderen, langdurig zieken en mensen met een handicap die niet zelf naar de bibliotheek kunnen komen. Op afspraak komt er iemand bij u thuis om te bespreken welke boeken u graag leest. Vervolgens zoeken wij een vrijwilliger, die de boeken en andere media voor u haalt en terugbrengt naar de bibliotheek. Deze service kost niets extra: alleen een persoonlijk bibliotheekabonnement. De kosten van een bibliotheekabonnement zijn € 28,70 per jaar. Als u gebruik wilt maken van de mediabezorgdienst kunt u contact opnemen met: Hiltsje Boonstra, bibliotheek Burgum 0511 469668 
Kapotte straatverlichtingZiut088-9450250
totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk