Boom Master Lubwei gekapt

Op vrijdag 19 december is de waarschijnlijk grootste boom van Garyp en omstreken, die aan de Master Lubwei ter hoogte van het 'skoallepaadsje' stond, gekapt.
Bijgaand een aantal foto's van de laatste fase van de kap.

Update zondag 21 december: video van Offe Hulder (bewerkt door Reinder Herder en op YouTube geplaatst)

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.5 van 5 juni 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 21 augustus 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 14 augustus 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2020

  • 14-06 t/m 20-06 Maag Lever Darm Stichting
  • 21-06 t/m 27-06 Rode Kruis
  • 30-08 t/m 05-09 KWF Kankerbestrijding