Gariper Kerkklok in Denemarken

Beste mensen,

In 2009 bezochten wij, Klaas Jansma, Cees Blom, Doutsje en Marie-Christine de familie Haugard in Denemarken. Henning Haugard heeft ons de oude klok van Garyp uit 1492 laten zien in het dorpje  Bedsted. Tijdens ons bezoek ontstond een bijzondere relatie met de oude klok en de dorpsbewoners van Bedsted.

Bijgaande film van ongeveer 14 minuten geeft een verslag van deze bijzondere reis; een zoektocht naar het heden van de oude klok van Garyp. De film is afgelopen week gemonteerd en op you-tube gezet. Hierbij gaat de
bijbehorende link naar You-tube.

Met vriendelijke groet,
Cees Blom en Marie-Christine Sprengers

(Dit materiaal is voor publicatie op deze site aangeboden)

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.5 van 5 juni 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 21 augustus 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 14 augustus 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2020

  • 14-06 t/m 20-06 Maag Lever Darm Stichting
  • 21-06 t/m 27-06 Rode Kruis
  • 30-08 t/m 05-09 KWF Kankerbestrijding