Skip to main content

Sânmigers

SânmigersDe meeste dorpen in onze provincie hebben wel een bijnaaam of schimpnaam. Zo ook Garyp.
Van oudsher worden de inwoners van Garyp ook wel 'sânmigers' genoemd. Letterlijk vertaald in het nederlands betekent dit 'zandplassers'. Het waarom van juist deze bijnaam is niet duidelijk, wel zal het toch iets te maken hebben met het feit dat Garyp op de zandgronden ligt.
Een tweede bijnaam is die van 'klitsefretters'.
Dit soort benamingen worden tegenwoordig nog nauwelijks daadwerkelijk gebruikt.