Skip to main content

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 7de Jaargang Nr.1, 19 september 2003)

Markante Garipers

Jan Th. Hoogstins

Het leven van kunstenaar/schrijver Jan Th. Hoogstins.

Jan Th. Hoogstins is op 1 januari 1921 geboren als boerenzoon te Garyp. Zijn vader kwam al vroeg te overlijden en zoon Jan werd automatisch de opvolger. Maar in zijn hart was hij meer een kunstenaar en vooral kunstschilder. Hij schilderde onder andere landschappen, woningen en in mindere mate portretten. Ook heeft hij veel bijbelse taferelen geschilderd over o.a. Abraham en de Zondvloed.Jan Hoogstins

Alle Garipers kunnen nu nog kennis maken van bekende schilderstukken van Hoogstins. Zo hangt er in het dorpshuis een schilderij van 'De Schepping' en een schilderij van 'De zonnebloem' en in het hervormde gebouw "De Jefte" is een grote muurschildering van 'Johannes de Doper doopt bij de rivier'.
Hoogstins maakte ook veel schilderijen over het thema 'It skûtsjesilen'. Een ander bezigheid van Hoogstins was het maken van houten naambordjes, die hij brandde of beschilderde voor particulieren en openbare gebouwen. Hoogstins noemde dit "houtfiekjes".

Naast kunstschilder is Hoogstins ook historicus en schrijver. Hij schreef o.a. het boek 'It daget yn 'e dize'. Samen met buurtgenoot Wytse Kobus maakte hij twee fotoboeken met tekst, genaamd' Garijp in oude aanzichten, deel 1 en deel 2. Veel Gariper gezinnen, maar ook veel daarbuiten, hebben één of beide fotoboeken in huis.

Jan Hoogstins heeft vroeger ook veel toneelstukjes geschreven voor verenigingen. Hiervan zijn ook enkele exemplaren uitgebracht.
Hoogstins heeft voor zijn werken ook enkele cultuurprijzen ontvangen.

Veel dorpsgenoten kennen Hoogstins nog van zijn laatste jaren in Garyp, toen hij samen met zijn vrouw op Miensker 6 (It Sker) woonde. Vorig jaar (2002) zijn ze samen verhuisd naar De Ljippenstâl. Helaas ging de gezondheidstoestand van Hoogstins verder achteruit, zodat opname voor verpleging nodig was. Jan Hoogstins verblijft nu in Talma Huis te Veenwouden en zijn vrouw woont nog op De Ljippenstâl. Hoogstins heeft inmiddels de hoge leeftijd van 82 jaar bereikt.

 

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 7de Jaargang Nr.1, 19 september 2003)

 

totop