Skip to main content

Redder van Generaties

In 'Sneon en Snein' uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 25 april 2020 dit artikel over het helpen van onderduikers in de Tweede Wereldoorlog. Hielke en Gelske Brouwer uit Twijzel brachten toen ongeveer 100 Joden in veiligheid. Onder hen Marthi Hershler-de Wilde​ die gedurende een korte periode ook bij mijn pake Kees en beppe Willemke Herder-Kielstra op het Tsjerkepaed in Garyp verbleef, tegelijk met haar zusje Jolijn.

Hieronder het artikel uit het LC:

Klik op de afbeelding voor het PDF-bestand of gebruik de link daaronder.

Sneon en Snein 2020 04 25

Redder van Generaties - LC 25 april 2020

 


 

Hieronder een foto van het gezin De Wilde op bezoek bij Cornelis en Willemke Herder-Kielstra op het Tsjerkepaed in Garyp, waar Marthi en Jolijntje gedurende de Tweede Wereldoorlog een tijdelijk onderduikadres kregen.
In het midden vooraan links Marthi met naast haar zusje Jolijn.

PakeKeesBeppeWillemke joodsGezin deWilde Tsjpaed