Klik HIER om een agenda-item in te sturen

 

AGENDA 2019

Juli  
13 juli vakantie2Schoolvakantie Basis- en Voortgezet Onderwijs (regio Noord)
13 jul 2019 t/m 25 aug 2019 - Week 29 t/m 34
29 juli vakantie2Bouwvak (regio Noord)
29 jul 2019 t/m 16 aug 2019 - Week 31 t/m 33
Augustus  
   
September giestekmei(G) iest ek mei? Samen eten. Op vrijdag 6 september is iedereen vanaf 16 uur welkom in It Geahûs! Opgeven bij: Eelke Hoekstra, tel 521975, e.hoekstra@hetnet.nl, en It Geahûs, tel. 521249.
Opgeven vóór woensdag 4 september.
   
Oktober  
   
November  
16 november Concert Chr. Muziekvereniging Looft den Heer met Chr. Groninger Mannenkoor Albatros uit Pekela in de Andreastsjerke
December  
   
   
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 22e jaargang nr. 5 van 12 juli 2019 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 13 september 2019.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 6 september om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2019

  • 02-09 t/m 08-09 KWF Kankerbestrijding
  • 09-09 t/m 15-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 16-09 t/m 22-09 Nierstichting