Klik HIER om een agenda-item in te sturen

 

AGENDA 2020

September  
   
Oktober  
2 oktober giestekmei(G)iest ek mei. Samen eten.
Vrijdag 2 oktober willen we weer starten. Reserveer deze datum. Hou de brievenbus in de gaten, er volgt nog een flyer met informatie.

Reserveren is i.v.m. de RIVM regels verplicht. Dit moet voor 29 september. Opgeven bij Eelke Hoekstra, tel.521975 of e.hoekstra-garijp@hotmail.com en bij Minie v.d.Voorde tel.521693 of w.voorde@chello.nl en bij It Geahûs tel.521249.
5 oktober EKGaryp: Algemene Vergadering in It Geahûs om 19:30 uur
9 oktober Activiteitencommissie It Geahûs: Bingo om 20:00 uur
16 oktober Activiteitencommissie It Geahûs: Kinderbingo om 14:00 uur
10 t/m 18 okt Herfstvakantie regio Noord - 10 oktober t/m 18 oktober 2020
November  
.. ..
December  
19 dec Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
   
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.6 van 21 augustus 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 23 oktober 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 16 oktober 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2020

  • 20-09 t/m 26-09 HandicapNL
  • 27-09 t/m 03-10 Dierenbescherming
  • 04-10 t/m 10-10 Nederlandse Brandwonden Stichting