Skip to main content

Actueel 2024


Gariper fan it jier

Geert van der Bij “Gariper fan it jier 2023

Geert van der Bij (70) is gekozen tot “Gariper van it jier 2023”.
Dit maakte Gjalt Faber, voorzitter dorpskrant De Rabbelskûte, zaterdag bekend op de Nieuwjaarsreceptie in dorpshuis It Geahûs te Garyp. De lezers en de redactie van de dorpskrant “De Rabbelskûte” hebben de keuze gemaakt op basis van zijn inzet voor verschillende verenigingen en organisaties in het dorp.

Geahus feb2024Geert wordt geroemd als top-vrijwilliger die de mienskip in het dorp keer op keer weer op de kaart zet. Hij is overal waar hulp nodig is in het dorp. Hij fungeert daarom als een soort smeerolie voor het dorp Garyp. Geert doet zijn werk het liefst uit het zicht achter de schermen. Dat was ook de reden dat Geert niet naar het dorpshuis wilde komen om de prijs in ontvangst te nemen. ‘Jou de priis mar oan de twadde op jim list’, stelde Geert voor. ‘Ik doch gewoan wat de ferienings fan my freechje’. Dat doet hij overigens vaak al 10, 20 of soms al 40 jaar! Dit siert ook Geert zijn bescheidenheid. Na de bekendmaking heeft de redactie een trofee met inscriptie en een bos bloemen bij de familie Van der Bij aan huis bezorgd. En daar waren ze maar wat blij mee!

Een aantal zaken waar Geert van der Bij zich voor inzet:

  • Al jarenlang vrijwilliger en manusje van alles in het dorp
  • Hij is de eerste en de laatste bij de tennisvereniging; opent en sluit de deuren, zorgt dat alles
  • goed verloopt en houdt als baancommissaris de tennisbanen schoon
  • Regelt allerhande zaken voor de voetbalvereniging en houdt de terreinen schoon
  • Regelt financiële zaken voor de voetbalvereniging en de tennisvereniging
  • Is gastheer bij het vouwen en nieten van de dorpskrant De Rabbelskûte en vouwt op zijn eigen
  • identieke wijze de dorpskrant op de bar
  • Regelt heel veel klussen voor de kerk als algemeen assistent
  • Is vrijwilliger voor de ijsbaanvereniging en houdt de banen schoon
  • Is lid van het Fix-team van de Energie Koöperaasje Garyp. Zo brengt hij o.a. brievenbussenstrips, tochtstip en radiatorfolie aan

Vrijwilligers zijn steeds moeilijker te vinden. Dat geldt vooral als het inzet voor langere termijn betreft. Maar het is Geert zijn lust en leven.