Skip to main content

Vijfentwintig jaar De Rabbelskûte in Garyp

In september was het alweer 25 jaar geleden dat de Rabbelskûte werd opgericht. Het idee kwam in 1996 vanuit Dorpsbelang. Samen met het Opbouwwerk Tytsjerksteradiel werd een soort Plan van Aanpak gemaakt. Het bleek dat een dorpskrant huis-aan-huis gratis op alle adressen kon worden bezorgd als die 5 á 6 keer per jaar uitkwam. Dorpsbelang legde het voorstel voor aan de ledenvergadering, die werd gehouden in een volle zaal in café Unicum. Ondanks enige weerstand werd het voorstel aangenomen. Trudi Dorreboom meldde zich als nieuwe inwoner als redactielid en ook Anne Albada werd gevraagd. Gjalt Faber zou als vertegenwoordiger Dorpsbelang zitting nemen in de redactie. Deze drie zitten na 25 jaar nog steeds in de (eind-)redactie! Na een oproep meldde zich Agnieta de Boer. Mede dankzij haar kwamen er nog zes redactieleden bij.
De redactie werd toen gevormd door:
Gjalt Faber, voorzitter
Anne Albada; secretaris
Trudi Dorreboom; eindredactie
Gerdina Tamminga; penningmeester
Gryt Haanstra; drukwerk
Jaap Raap; lay-out
Anne Heidbuurt; commercieel medewerker (advertenties e.d.)
Agnieta de Boer; algemeen lid
Jolle Jansma; algemeen lid
David Heidbuurt; algemeen lid

De redactie ging het Plan van Aanpak verder uitwerken. Want, hoe breng je nu met 10 nieuwe mensen een krant uit. Er werd een oproep gedaan voor een naam van de krant. Luut van der Molen leverde zelfs 10 namen in. Hiervan werd de naam De Rabbelskûte (kletskous) gekozen. Er kwam een redactiestatuut. Er werden adverteerders, sponsors en donateurs geworven. Omdat De Rabbelskûte als commissie is opgericht onder Dorpsbelang (en dat nog steeds is), is Dorpsbelang nog steeds een belangrijke financier. Het drukwerk en het bezorgen werden geregeld. Er kwam een vouw- en nietgroep, een versiergroep (handmatig plaatjes plakken) en een typegroep (veel kopij werd geschreven aangeleverd). Jitze en Trijntje de Haan bezorgenden jaren de krant aan huis. Taeke de Haan heeft dit later van zijn broer overgenomen.

Met de oprichting van de dorpskrant in It Geahûs september 1997 heeft burgemeester Polderman de naam De Rabbelskûte onthuld. Mede dankzij het redactiestatuut is er niet heel veel veranderd aan de inhoud en opzet van De Rabbelskûte. Wel werd door de verdere digitalisering de typegroep en versiergroep later opgeheven en het drukwerk gebeurt door van der Let. Zo kunnen we nu met vijf redactieleden toe. De vouw- en nietgroep (+10 personen) is nog wel steeds intact. Vol enthousiasme zetten ze nog steeds De Rabbelskûte in elkaar. En Tineke Albada zorgt dat elk adres in Garyp De Rabbelskûte ontvangt.

Rabb redactie 2022 

De huidige redactieleden. v.l.n.r.: Anne, Trudi, Timon, Anja en Gjalt

Het eerste nummer (sept 1997) was wellicht het meest spraakmakendst. In het Foarwurd werd gerept over vertrekkende bedrijven en winkels en het vestigen van nieuwe forenzen. De Rabbelskûte kon wellicht als bindende factor optreden om ‘de mienskip’ en de sociale cohesie intact te houden. Ook was er de oproep om kopij in te leveren, want ‘de redactie zijn we allemaal’. Naast rubrieken als Nieuws van Dorpsbelang, Verenigingsnieuws, Wist u dat, Ons een Zorg en Cultuur onder Vuur, kwam Gerdina Tamminga met een artikel over ‘Werken in Zwitserland’. Burgemeester Polderman pikte dat er gelijk uit. David Heidbuurt en Gjalt Faber plaatsten een indrukwekkend interview van meester van der Veen, die net met pensioen was. Maar het meest spraakmakend was het artikel van Luut van der Molen met 47 skelnammen en bynammen. Een paar bleken nogal gevoelig te liggen. Tot de dag van vandaag wordt er nog over gepraat.

In het jaar 2000 bracht De Rabbelskûte een aan ‘Simmer 2000’ gewijde krant uit. Samen met Dorpsbelang (vooral Klaas Veltman) werd daarnaast een Rabbelskûte Special uitgegeven. In It Geahûs stond toen een maquette van alle huizen in Garyp. In de Rabbelskûte Special stonden o.a. alle adressen met de namen van de toenmalige bewoners.

In 2007 werd het 10-jarig jubileum in It Geahûs gevierd. Er werd toen o.a. nagedacht over de toekomst van De Rabbelskûte en welke kopij wel of niet. Maar nu, 15 jaar later is De Rabbelskûte nog steeds springlevend. Sommige artikelen worden door Reinder Herder digitaal overgenomen op www.garyp.nl. Er is nog steeds voldoende kopij. Alleen zijn de meeste sponsors verdwenen en is er geen wachtlijst meer van adverteerders. Hierdoor wordt de financiële situatie er niet beter op, maar gelukkig heeft Dorpsbelang haar bijdrage onlangs verhoogd. Daarom gaan we samen op naar de volgende 25 jaar Rabbelskûte!
En dat vieren we op 29 oktober in It Geahûs.

Gjalt Faber, voorzitter
Trudi Dorreboom, vicevoorzitter
Anne Albada, secretaris
Timon Busman, penningmeester
Anja de Vries, reporter


(Bron: Rabbelskûte, januari 2022)wandelnetwerk paaltje

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

Het nieuwe jaar 2022
Het bestuur van Enerzjy Koöperaasje Garyp wenst iedereen een goed en bovenal gezond 2022 toe. De mienskip hobbelt de laatste jaren van crisis naar crisis. Naast de covidcrisis is er de energiecrisis met haar hoge energieprijzen. Voor velen een lastige periode, maar met zijn allen komen we hier ook weer doorheen. Onze EKG wil met haar projecten proberen een bijdrage te leveren aan de oplossing van met name het energieprobleem en we zetten ons in voor een socialere
mienskip, te beginnen in Garyp. Graag nodigen wij u allen uit om onze duurzame initiatieven te steunen door lid te worden van onze mooie coöperatie. Wij gaan ons hier weer voor inzetten.

Zonneweide de “Griene Greide”
Een van de paradepaardjes van de coöperatie is ons zonnepark aan de Easterein hier in Garyp. Na het financieel slechte jaar 2020 lijkt in ieder geval qua stroomprijs 2021 een beter jaar te worden. De stroomproductie viel echter tegen omdat er minder zonuren waren t.o.v. 2020 maar ook mede veroorzaakt door een paar grotere storingen. De totale jaarproductie bedroeg ruim 5.860.000 kWh. Wij hopen dat de storingen nu definitief verholpen zijn, zodat - als de zon ons gunstig gezind is - 2022 een goed jaar mag worden.

Aardgasvrij Garyp
Nog maar net na het uitkomen van onze nieuwsbrief van begin januari zijn de eerste aanvragen voor het hybride spoor al bij It Enerzjyhûs binnen.
In deze editie van de Rabbelskûte gaan we het niet uitgebreid hebben over de werking van een hybride warmtepomp, want daar verschijnt binnenkort een webinar over.
Belangrijk om te weten is dat onderzoek heeft uitgewezen dat een hybride warmtepomp gemiddeld ongeveer twee derde van de cv-warmtevraag voor zijn rekening neemt. Een woning met een hybride warmtepomp verbruikt dus gemiddeld bijna 70% minder gas dan een woning met alleen een traditionele cv-ketel op aardgas maar zal wel iets meer stroom gebruiken. Dit is voor veel huizen een goede mogelijkheid om nu al de CO2-uitstoot behoorlijk te verminderen en daarmee - ook niet onbelangrijk tegenwoordig - de maandelijkse energielasten.
Bent u benieuwd of uw woning in aanmerking komt voor het `hybride spoor` vraag een kosteloze woningscan aan bij It Enerzjyhûs.

Wellicht heeft u het gelezen in de nieuwsbrief maar vanaf januari 2022 zijn de openingstijden van It Enerzjyhûs verruimd, dit omdat steeds meer bewoners de stap nemen naar aardgasarm of aardgasvrij.
De openingstijden zijn:
• Woensdagmiddag van 13 - 17 uur
• Donderdag 9 - 17 uur
• Vrijdag 9 - 17 uur
E.e.a. afhankelijk van covid maatregelen
Email: aardgasvrij@ekgaryp.nl; Tel.nr.: 06-22201490.

Het Mienskipsfûns
Het Mienskipsfûns heeft sinds de corona zijn intrede deed meer aanvragen gekregen. De plannen die worden voorgelegd voor een vergoeding, zijn vaker geïnspireerd op sociale samenhang.

Voor de uitvoering wordt geleund op vrijwilligers, maar is er regelmatig vertraging door een lockdown of maatregelen die genomen zijn om verspreiding van corona te voorkomen. Aanvragen van De Wrâldpoarte en Garyp yn it Grien blijven daarom even op de plank liggen.

Wel hebben we de Rabbelskûte een vergoeding gegeven voor de extra kosten die moesten worden gemaakt en de gymnastiekvereniging heeft een royale vergoeding gekregen voor de aanschaf van een toestel. In 2021 is de aanvraag van de voetbalvereniging gehonoreerd en het skûtsjemuseum in Earnewâld mag een bijdrage tegemoetzien voor verduurzamingsmaatregelen.

We zien graag nieuwe aanvragen tegemoet waarbij we elkaar ontmoeten.

Klant en ledenwerving
Ook in 2022 staan we weer voor u klaar en bieden u wederom:

 • Een lage prijs
  De afname van stroom kunnen we tegen een prijs aanbieden die veelal lager ligt dan de concurrentie. Onze leden ontvangen op het lage EnergieVanOns tarief een extra korting!
  Omdat klanten vaak zowel stroom als gas bij dezelfde leverancier willen afnemen, bieden we ook de mogelijkheid om gas bij ons af te nemen.
 • We zijn het meest duurzaam
  De stroom wordt volledig duurzaam geproduceerd. Het gas dat wordt geleverd is CO2 gecompenseerd gas en identiek aan dat van al onze groene concurrenten. Door WISE - een organisatie die de duurzaamheid van energieleveranciers beoordeelt - worden we gehonoreerd met een 10 op duurzaamheid, waarmee we de hoogste positie bekleden op een lijst van energieleveranciers in Nederland!
 • En de winst blijft in Garyp en omstreken
  Bijna alle energieleveranciers zijn inmiddels in buitenlandse handen, waardoor de winst op energie naar het buitenland verdwijnt. Bij EKG komt de winst terecht in ons eigen Mienskipsfûns. Lokale “goede” doelen en activiteiten kunnen hieruit op aanvraag worden gesponsord! De winst blijft dus binnen Garyp en omstreken!

Interesse?
Kortom, reden genoeg om ook lid te worden van onze coöperatie en klant te worden van de goedkoopste, duurzaamste en meest regionaal-betrokken energieleverancier: Energie VanOns.
Loopt u energieleveringscontract bijna af of heeft u een energieleverancier nodig?

Neem dan telefonisch of per mail contact met ons op of kijk eens verder op onze website. Wij maken graag een vrijblijvende voorbeeldberekening voor uw situatie.

Jan Bijlsma: info@janbijlsma.nl; 06-46660684
Lourens Hengst: dehysten@chello.nl; 06-28924808
Henk van der Meer: aardgasvrij@ekgaryp.nl; 06-22201490

Web: www.ekgaryp.nl

Het bestuur


(Bron: Rabbelskûte, januari 2022)

Verkiezing ‘Gariper fan it jier 2021’

Amnesty International Garyp “Gariper fan it jier 2021”
De afdeling Amnesty International Garyp is door de redactie van de dorpskrant De Rabbelskûte uitgeroepen tot Gariper fan it jier 2021. Lezers van de Rabbelskûte konden mensen of organisaties nomineren voor de prijs. De redactie kreeg een aantal namen binnen. Vooral de motivatie voor Amnesty International sprong eruit! Met hun tomeloze inzet voor gevangenen en verdrukten overal ter wereld maken ze al 15 jaar veel indruk in het dorp.
In 2006 namen Aafke Koopmans en Ankje Land het voortouw voor deze groep, die officieel is opgericht in januari 2007. Sindsdien staan ze op de Internationale kaart van Amnesty International. Amnesty Garyp bestaat nu uit de volgende vijf dames:

 • Aafke Koopmans-Hoekstra, voorzitter, gastdocent,contactpersoon Amnesty Amsterdam
 • Ankje Land-Hoekstra, penningmeester
 • Etje Toonstra, scholenwerkster en notulist
 • Atsje Algra, webmaster, gastdocent
 • Janke Bosma, coördinator Amnesty schrijftassen

 gariper jier 2022v.l.n.r.: Aafke Koopmans, Ankje Land, Etje Toonstra, Atsje Algra (met trofee) en Janke Bosma

De activiteiten van de groep bestaan uit het geven van voorlichting op scholen, via de dorpskrant, de website en informatiestands. Ze verkopen boeken, houden collectes en organiseren fakkeltochten. Een vaste activiteit is Write for Rights, dat zijn maandelijkse schrijfacties thuis, waar veel dorpsgenoten aan mee doen. Ze schrijven brieven aan autoriteiten overal ter wereld, waar mensen zijn gevangengenomen, gemarteld of ter dood veroordeeld. En dat heeft effect! Mede door hun toedoen worden overal ter wereld gevangenen losgelaten, wordt de doodstraf omgezet en krijgen gevangenen een menselijker behandeling. Amnesty Garyp bereikt zo een breed publiek in en om het dorp, ja overal ter wereld wordt hun geluid al 15 jaar gehoord!
De redactie is van mening dat Amnesty Garyp daarom de terechte winnaar is van de trofee met inscriptie ‘Gariper fan it jier 2021’. Op zaterdag 8 januari heeft Gjalt Faber namens de redactie de ‘Gariper fan it jier 2021’ bekend gemaakt’ De trofee met inscriptie is overhandigd aan voorzitter Aafke Koopmans aan huis. Alle leden kregen een bos bloemen uit handen van Trudi Dorreboom en Anja de Vries. Geanne de Haan bracht met vier familieleden een vrolijke serenade ten gehore. Geen van de vijf dames had iets in de gaten, zodat de prijs een complete verrassing was.
De redactie hoopt dat de prijs ook andere Garipers zal inspireren om voorbeelden als ‘zorg voor elkaar’ waar ook ter wereld in praktijk te brengen. Dat is een goede start in deze donkere dagen van het nieuwe jaar 2022!

Gjalt Faber