(Bron: Rabbelskûte, juli 2021)

 Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.wandelnetwerk paaltje

Algemene Leden Vergadering
Maandag 15 maart 2021 vond de ALV plaats via teams. Er werd niet op grote schaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met het bestuur mee te praten over alles wat ons als coöperatie zoal bezighoudt. Wij zien ernaar uit om in het najaar weer fysieke bijeenkomsten in It Geahûs of het Enerzjyhûs te gaan organiseren.

It Enerzjyhûs
Na een lange tijd van coronaperikelen is ons Enerzjyhûs weer op de gebruikelijke tijden voor u geopend. U kunt hier terecht met al uw vragen op het gebied van duurzaamheid.

Zonnepark de “Griene Greide”
Tot en met eind juni zijn er weer ruim 3,4 miljoen donkergroene kWh’s geproduceerd. Vorig jaar 2020 is er ruim 6,4 miljoen kWh geproduceerd. Er werd gerekend op een prima financieel resultaat. Achteraf viel dat flink tegen en maakten we zelfs geen winst omdat de energieprijzen volledig onderuit zijn gegaan. Dit had twee oorzaken. In de eerste plaats de teruglopende vraag i.v.m. corona en in de tweede plaats de onbalans in Nederland van vraag en aanbod op hetzelfde moment. Voor dit lopende jaar verwachten we betere resultaten, mede omdat de stroomprijzen weer in de lift zitten.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking
Sinds 1 april 2021 is de fiscale regeling verlaagd tarief, beter bekend als postcoderoosregeling, beëindigd. Per 1 april is er echter een nieuwe regeling: Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).
Vanuit de SCE-regeling wordt subsidie verstrekt voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van duurzame energie. Enerzjy Koöperatie Garyp (EKG) wil u hierover informeren, want wellicht wilt of kunt u geen zonnepanelen op uw dak plaatsen, maar wilt u wel bijdragen aan duurzaamheid.
De EKG wil ruim 500 extra zonnepanelen plaatsen op de Griene Greide (voormalige vuilstort). De elektriciteit die hiermee wordt opgewekt, wordt verkocht tegen een marktconforme prijs. Naast de verkoop van elektriciteit verstrekt de overheid (RVO), SCE-subsidie aan de energiecoöperatie. Deze subsidie beweegt mee met de elektriciteitsprijs. Mede doordat de overheid 15 jaar subsidie verstrekt, per geproduceerde kWh, is deelname erg gunstig. Door het kopen van een certificaat kunt u niet alleen uw steentje bijdragen aan duurzaamheid, maar ook meeprofiteren.
Naast de opbrengsten zijn er echter ook kosten. Eenmalige kosten voor de aanleg van het park, maar ook periodieke kosten zoals onderhoud, beveiliging, verzekering, etc. De opbrengsten minus de kosten is de winst. Deze winst wordt periodiek aan de deelnemers uitgekeerd. Het wordt dus niet, zoals bij de oude regeling, via een belastingvoordeel verrekend.
De EKG plaatst de panelen echter alleen als er voldoende deelnemers zijn en er voldaan is aan de overheidsvoorwaarden (o.a. vergunningen).

Voorwaarden deelnemers:

  1. Deelname is per adres (ook bedrijven) met een kleinverbruikersaansluiting (< 3 x 80 ampère).
  2. Het adres ligt in postcode 9263 of in een aangrenzende postcode. (Postcoderoos: 9265, 9251, 9262, 9219, 9217, 9216, 9264, 9003).

Project ZonWindOpslag
Binnen de EKG zijn we bezig met een onderzoek naar verdere verduurzaming op energiegebied. Daarvoor is o.a. het ZonWindOpslag-project opgestart. Doordat er landelijk steeds meer zonne-energie wordt geproduceerd is er grote onbalans op het elektriciteitsnetwerk. Het gevolg is dat de prijs voor geleverde stroom daalt. Voor EKG betekent dit minder rendement op de stroomproductie. Er wordt nu onderzocht met welke mogelijkheden we dit rendement wel op peil kunnen houden. Bijvoorbeeld door de stroom op bepaalde momenten eerst lokaal op te slaan en later op een gunstiger moment aan te bieden. Voor het doorrekenen van de verschillende mogelijkheden is een externe deskundige ingeschakeld. Het resultaat van dit onderzoek zou ons kunnen helpen om het rendement op peil te houden en verdere verduurzamingsplannen te ontwikkelen. Uiteraard kijken we hierbij ook naar de ervaringen van andere coöperaties en pilotprojecten. We verwachten het komende halfjaar mogelijke scenario's die toepasbaar zijn in onze situatie met u te kunnen delen.

Project “Aardgasvrij Garyp”
Inmiddels zijn we twee jaar actief met het project “Aardgasvrij Garyp” en worden de contouren en de toekomstperspectieven voor “all electric” steeds duidelijker zichtbaar. Een analyse over de afgelopen twee jaar leert ons dat het “laaghangend fruit” het eerst is geplukt. Het overgrote deel van de woningen die nu aardgasvrij zijn, zijn huizen met energielabel A t/m B-C. Dit zijn woningen waarbij er aan de schil (isoleren) weinig hoeft te worden gedaan om aardgasvrij te kunnen wonen. Van de gerealiseerde 70 aardgasvrije woningen zijn er ca. 17 woningen met energielabel D t/m G.
Vanuit alle ervaringen is er inmiddels behoorlijk zicht op de werkelijke investeringen. De inschatting vooraf - voor de situatie in Garyp - was dat het gemiddelde energielabel C zou zijn en dat er een gemiddelde investering van € 40.000,00 (excl. subsidie) nodig zou zijn om de woning aardgasvrij te maken. De ervaringen tot nu toe laten zien dat deze inschatting juist is geweest. Het laaghangende fruit - tot en met label C - vraagt daarbij een kleinere investering (gemiddeld € 22.000,00 excl. subsidie). Terwijl de investering voor de groep daaronder oploopt tot (veel) hogere bedragen. Er moeten nog veel woningen met een energielabel D of hoger de komende jaren aangepakt worden. Met de huidige inzichten en technieken vraagt dit een financieel te groot offer van de eigenaar-bewoners. Bij deze groep is alleen geïnvesteerd bij aankoop van de woning of bij bestaande plannen voor een ingrijpende verbouwing: “natuurlijke momenten” om aardgasvrij te gaan wonen. De hoge investering gecombineerd met de ingrijpendheid en tijdspanne van de verbouwing maakt dat eigenaar-bewoners terugschrikken voor deze stap.
Deze groep zou graag zien dat de termijn van het gereed maken voor “Aardgasvrij” opgerekt zou worden waarbij zij zelf het tempo mogen bepalen.
Om de voortgang in het project te houden, kijken we binnen de Proeftuin naar een specifiek spoor voor deze groep woningen (minder goede energetische toestand, energielabel D t/m G). Zodat deze groep wel degelijk naar aardgasvrij toe kan werken, maar dan meer geleidelijk, waardoor de investeringen uit te smeren zijn en de ingrepen in de woning verspreid kunnen worden.
De verschillende subsidiemaatregelen vanuit het rijk en de provincie Fryslân maken het zeer aantrekkelijk om de woning alvast te gaan isoleren om klaar te maken voor “Aardgasvrij Ready”.
Zodra er meer bekend is over dit tweede spoor dan komen we bij u terug. Wij willen u er nogmaals op wijzen dat voor eenieder een gratis energiescan beschikbaar is. (Er gingen u al meer dan 335 bewoners voor).

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.aardgasvrijgaryp.nl/nieuws/

Bij vragen en voor opgave kunt u op donderdag en vrijdag langskomen in het Energiehûs tussen 09:00 uur - 17:00 uur, bellen met tel.nr. 06-22201490 of mailen naar: info@ekgaryp.nl

Vakantieperiode
Tot slot wenst het bestuur u een hele mooie vakantieperiode toe met mooi zonnig weer. In verband met deze vakantieperiode zal It Enerzjyhûs gesloten zijn van 26 juli tot 13 augustus.
Uiteraard kunt u bij vragen altijd een bestuurslid aan zijn of haar “jas trekken”.

Het bestuur

 

© 1997 - www.garyp.nl
website door IT-wurk