Skip to main content

Actueel 2021

Kijk ook even bij Dorpsbelang voor nieuws vanuit die hoe

Chr. Muziekvereniging “Looft den Heer” Garyp

looftdenheer icon1897 - 2022

Op 7 oktober 1897 werd onze muziekvereniging “Looft den Heer” opgericht.
Dat betekent dat er in oktober 2022 een uniek 125 jarig jubileum is te vieren waar we op passende wijze aandacht aan willen geven.
De eerste plannen zijn ondertussen gemaakt en de festiviteiten staan gepland voor het weekend van 8 en 9 oktober 2022.
Voor zaterdag 8 oktober 2022 staat er een reünie voor leden en oud leden met een afsluitend concert op het programma. Bij voldoende deelname zal er tijdens dit concert ook een speciaal optreden zijn van een te vormen reünie-orkest, bestaand uit huidige leden en oud leden. Alle bij ons bekend zijnde oud leden, waarvan wij de NAW-gegevens hebben c.q. hebben kunnen achterhalen, worden binnenkort uitgenodigd voor deelname aan de reünie en/of voor deelname aan het reünie orkest. Kunt u niet wachten op de uitnodiging, dan kunt u alvast uw NAW-gegevens doorgeven via ldhg01@gmail.com en bent u nagenoeg verzekerd van een uitnodiging.

Op zondag 9 oktober 2022 zal er een speciale ”jubileum kerkdienst” worden gehouden in de Andreastsjerke.
Noteer deze data alvast in uw agenda. In de komende “Rabbelskûtes” informeren wij u verder.

De jubileum commissie “Looft den Heer Garyp 125 jaar”

Zie ook: www.aldgaryp.nl


(Bron: Rabbelskûte, september 2021)

Zonnepont Garyp - Suwâld

Het is onderhand al 26 jaar geleden dat Rintsje Ritsma de Zonnepont tussen ons beide dorpen met een overtocht over het Margrietkanaal opende. Op 3 maart 1995 - zo staat in de statuten - is de Stichting Zonnepont formeel opgericht.
De Zonnepont is voortgekomen uit initiatieven vanuit Garyp en Suwâld. Dat blijkt ook uit de statuten waarin staat dat van de 8 bestuursleden er 4 uit Garyp kwamen (Jan Bijlsma, Cees Blom, Gerrit Kuperus en Jan Timmermans). In de statuten staat ook vermeld dat het bestuur uit zowel Suwâldsters al Garipers zou moeten bestaan.

De oprichting van de Zonnepont bleek een schot in de roos. Elk jaar worden er maar liefs zo’n 14.000 fietsers overgezet. Niet alleen uit Nederland maar ook veel buitenlanders die de weg van of naar Earnewâld of Garyp via de pont wisten te vinden.

En wat is er in de jaren veel veranderd. Ondertussen hebben we al een nieuwe en grotere pont waarbij rekening is gehouden met de steeds grotere E-bikes. Het houten keetje aan de Suwâldster kant heeft ruimte gemaakt voor een prachtige kiosk met een heel ruim en omheind terras. Duizenden toeristen hebben onder het genot van een kop koffie genoten van het prachtige uitzicht precies op de plek waar de aftakking van het Prinses Margrietkanaal naar het van Haringsmakanaal is gesitueerd. Die plek - waar het in het verleden soms ruig aan toe ging - werd destijds Schalkediep genoemd en die unieke naam is door de stichting met graagte overgenomen.

Ook aan de Gariper kant is een slechtweer voorziening gemaakt zodat je kunt schuilen als de fietstocht geplaagd wordt door een regenbui. De koperen bel heeft plaats gemaakt voor een elektronische verbinding zodat de schipper u veel eerder kan waarnemen en u niet onnodig lang hoeft te wachten. In de komende winterperiode zal de walbeschoeiing aan de Gariper kant door Rijkswaterstaat worden vervangen. Kortom we mogen met z’n allen trots zijn op onze Zonnepont. En dat blijkt ook uit de vele positieve reacties die we elke dag van de toeristen mogen horen.
Men staat vaak verbaast als verteld wordt dat de hele organisatie door ruim 60 vrijwilligers wordt gerund. Zo’n 20 schippers en 35 kiosk medewerkers runnen de pont en de kiosk.

In de afgelopen jaren leek het wel dat de Zonnepont wat uit het zicht van de Garipers verdween. Uiteraard staat de kiosk aan de Suwâldster kant van het kanaal en dan kan het gevoel bestaan dat de pont alleen Suwâld toekomt. Maar dat is een misverstand.
We zijn ook erg blij dat in het huidige bestuur twee Garipers plaats hebben genomen; Nynke Houwink en Willem Doppenberg. Daarnaast zijn er een aantal Gariper dames die de bediening in de kiosk voor hun rekening nemen. En ook zijn er Gariper heren die als schipper aan de slag zijn.
Het bijzondere is dat je bij de pont altijd plezierige gasten tegenkomt. Want iemand die een slecht humeur heeft gaat veelal niet te fietsen.

Wat ook opvalt is dat veel vrijwilligers jaren achtereen hun bijdrage leveren. Het bestuur is dan ook erg ingenomen met alle vrijwilligers en heeft daar grote waardering voor.
Deze waardering wordt ook zichtbaar als er in het voorjaar een gezellige bijeenkomst is georganiseerd waarbij elke keer weer iets anders wordt bedacht om de vrijwilligers een plezier mee te doen. En uiteraard altijd gecombineerd met een royale maaltijd of buffet.
En ook tegen het eind van het jaar worden de vrijwilligers niet vergeten.
Als je heel wat jaren vrijwilliger bij de pont bent geweest dan komt het moment waarop je plaats gaat maken voor een ander. Tegen deze achtergrond zouden we graag in contact willen komen met nieuwe vrijwilligers die òf in de kiosk òf als schipper ook willen meewerken bij de pont.
De regeling is dat je in het voorjaar aan kunt geven wanneer het jou het beste uitkomt. De tijden zijn ’s ochtends van 10:00 - 14:00 of ‘s middags van 14:00 - 18:00 uur.
Het werk van de kiosk medewerkers bestaat globaal uit het schenken van koffie/thee of frisdranken. Daarnaast is er een beperkt assortiment aan koeken, ijs en warme hapjes.
Voor de schippers geldt dat ze over een vaarbewijs en marifooncertificaat moeten beschikken of bereid zijn deze alsnog te verkrijgen.
Spreekt het je aan om ook mee te doen bel dan even met de voorzitter Jan van der Wal (06-12238522) of schrijf een mailtje naar info@zonnepont.nl.

Tenslotte: wist u dat wanneer Garipers die vanaf Garyp even willen oversteken om alleen op het terras te zitten, de terugvaart dan niet hoeven te betalen? Maar geef het wel even vooraf aan bij de schipper!

Met vriendelijke groet,

Bestuur stichting Zonnepont Schalkediep


 

(Bron: Rabbelskûte, september 2021)wandelnetwerk paaltje

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

Bezoek bestuur EKG aan Eneco en Dreamhûs
Op 15 september jl. heeft het voltallige bestuur een bezoek gebracht aan energie-partner ENECO in Rotterdam. Zoals wellicht bekend wordt de opgewekte stroom van de Griene Greide aan Eneco geleverd. Daarom is het goed om elkaar zo nu en dan te ontmoeten en over zaken te spreken die spelen in de onderlinge relatie en om ons te oriënteren op en in de gehele energiemarkt. Gezamenlijk zoeken naar manieren om het rendement van het zonnepark zo optimaal mogelijk te maken.
Een ander belangrijk onderdeel van het bezoek was de ondertekening van een intentieverklaring tussen EKGaryp en ENECO voor het gezamenlijke project Zon, Wind, Opslag. Deze ondertekening was de officiële aftrap van het project. Aansluitend zijn we naar het Dreamhûs bij de technische Universiteit van Delft gegaan. Een bijna volledig Fries initiatief van Bouwgroep Dijkstra Draisma en WoonFriesland. Duurzaam: betaalbaar én comfortabel wonen, dat is het idee achter Dreamhûs. Het bestuur heeft zich goed kunnen oriënteren en veel kennis opgedaan over innovaties tijdens dit bezoek, die wij weer kunnen inzetten in ons dorp Garyp.

Open dag 11 september
Op zaterdag 11 september heeft Enerzjy Kooperaasje Garyp (EKG) samen met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) een open dag georganiseerd in het kader van de campagne: Daar krijg je energie van. De open dag vond plaats op de Griene Griede, een voormalige vuilstort, waar nu een groot zonnepark is gevestigd.
Voor de bezoekers was het een mooie gelegenheid om, middels een rondleiding, een kijkje te nemen op dit zonnepark. Naast de rondleiding werd er ook informatiegegeven over collectieve en duurzame opwekking van energie en over de laatste lokale ontwikkelingen, zoals uitbreiding van het zonnepark (SCE) en de mogelijkheden voor wind en opslag (ZWO).
Tijdens de open dag was er ook aandacht voor het project aardgasvrije wijken (PAW) en was het mogelijk was om in Garyp een aardgasvrije demowoning te bezoeken. Onder de aanwezige (ingeschreven) bezoekers vond een gratis verloting plaats van leuke prijzen.

Klant- en ledenwerving
We zijn erg verheugd een nieuw lid aan onze klant- en ledenwerving toe te voegen: Nynke van Ens komt ons team versterken.
In het najaar vinden er vaak veel contract wisselingen plaats en wij vragen u te overwegen de overstap naar ENERGIE VANONS te maken. Voor meer informatie zie ekgaryp.nl of bel met 06-22201490 voor een vrijblijvende offerte.

Er zijn 3 redenen om energie af te nemen van Energie VanOns:

 1. de laagste Gariper stroomprijs en met de gasprijs kunnen we goed meekomen t.o.v. andere leveranciers
 2. het meest duurzaam
 3. De winst blijft in Garyp. Uit ons Mienskipfuns hebben we verschillende verenigingen kunnen sponsoren

Noot: Om lid te worden van de EKG of klant te worden van Energie Van Ons betekent NIET dat u ook van het aardgas af moet.

Project “Aardgasvrij Garyp”
De vakantie zit er weer op. Het Enerzyhus is halverwege augustus weer geopend en we zijn druk bezig met de voorbereiding van spoor 2. Momenteel wordt de verordening hierop aangepast.  Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u.
Voor het najaar staan er 3 webinars op het programma: 1: over isolatie; 2: over infrarood oplossingen en 3: over Spoor 2.
Gemeente Tytsjerksteradiel wil de verduurzaming opschalen naar de overige dorpen. In Burgum is de aftrap van een eerste bijenkomst van de Energietafel. Hierna volgt evaluatie. Er wordt gedacht om vervolgens in Sumar en Earnewâld een e-tafel te houden, waarbij projectleiding Garyp betrokken wordt.
Binnenkort krijgen alle inwoners in Garyp een brochure in de bus, waarin Garipers praktijkvoorbeelden laten zien, hoe hun woning aardgasvrij is gemaakt.
Laat u ook inspireren om uw woning aardgasvrij of aardgas ready te maken en vraag naar de subsidiemogelijkheden in ons Enerzjyhus of bel met 06-22201490 of mail naar aardgasvrij@ekgaryp.nl.

Het bestuur


 

Wandelnetwerk Fryslân

wandelnetwerk paaltjePlotsklaps stonden ze er, de bruine paaltjes van het Wandelnetwerk Fryslân. In Garyp staan de paaltjes met de nummers 31, 37 en 14.
Op zoek naar hoe en wat, kwam ik terecht bij Recreatieschap Marrekrite. Deze beheert en onderhoudt sinds 2012 de bewegwijzering van het wandel- en fietsknooppuntnetwerk in de provincie Fryslân.
In 2019 is het wandelnetwerk provincie-dekkend gemaakt en verder verbeterd. Het onderhoud aan de wandel- en fietspaden zelf is een taak van de provincie of de gemeenten. Inmiddels bedraagt het wandelnetwerk 4.120 km en zijn er 2.200 knooppunten in Fryslân. En vanaf vorig jaar staan die paaltjes er dus ook in en rond Garyp.
Maar hoe weet je nou waar je naar toe loopt en vooral hoe lang zo'n wandeling duurt. Niet iedereen loopt gemakkelijk 20 of 30 kilometer. Bij mij moet het bij een rondje van 7 á 8 km wel ophouden en het gemiddelde van 4 á 5 km per uur haal ik echt niet.In tegenstelling tot het fietsknooppuntennetwerk, is er helaas niet bij ieder knooppunt een informatiepaneel met de knooppunten erop, waarop je ook de tussenliggende afstanden kunt zien. Dus moest ik me oriënteren op de website van Marrekrite: www.marrekrite.frl. Daarop kun je in de linkerbovenhoek de kaart aanklikken en vervolgens onderaan kiezen voor varen, fietsen of wandelen. Toen ik koos voor wandelen, zag ik dus alle wandelknooppunten, maar tot mijn teleurstelling géén vermelding van de tussenliggende afstanden. Wat nu? Gelukkig staat er op de website ook informatie over papieren wandelkaarten. Marrekrite heeft een set kaarten van het Wandelnetwerk Fryslân uitgebracht. De set bestaat uit drie deelkaarten: Zuidwest/Meren, Noord/Wadden en Zuidoost/Wouden; Garyp staat op deelkaart 3 met de naam Stappenplan. En op de kaart staan ook de (schaarse) informatiepanelen vermeld (o.a. in Oudega en Earnewâld). De kaarten zijn voor € 3,00 te koop bij de VVV's. Ik heb toen meteen contact opgenomen met de VVV in Earnewâld. En ondanks dat deze in de winter gesloten is, kon ik de set van drie kaarten (voor € 7,50) op afspraak ophalen.
Liever digitaal je route uitstippelen? Dat kan via: https://wandelnet.planner.routemaker.nl/planner

Trudi

(Bron: Rabbelskûte, december 2020)


 

(Bron: Rabbelskûte, juli 2021)

 Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.wandelnetwerk paaltje

Algemene Leden Vergadering
Maandag 15 maart 2021 vond de ALV plaats via teams. Er werd niet op grote schaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met het bestuur mee te praten over alles wat ons als coöperatie zoal bezighoudt. Wij zien ernaar uit om in het najaar weer fysieke bijeenkomsten in It Geahûs of het Enerzjyhûs te gaan organiseren.

It Enerzjyhûs
Na een lange tijd van coronaperikelen is ons Enerzjyhûs weer op de gebruikelijke tijden voor u geopend. U kunt hier terecht met al uw vragen op het gebied van duurzaamheid.

Zonnepark de “Griene Greide”
Tot en met eind juni zijn er weer ruim 3,4 miljoen donkergroene kWh’s geproduceerd. Vorig jaar 2020 is er ruim 6,4 miljoen kWh geproduceerd. Er werd gerekend op een prima financieel resultaat. Achteraf viel dat flink tegen en maakten we zelfs geen winst omdat de energieprijzen volledig onderuit zijn gegaan. Dit had twee oorzaken. In de eerste plaats de teruglopende vraag i.v.m. corona en in de tweede plaats de onbalans in Nederland van vraag en aanbod op hetzelfde moment. Voor dit lopende jaar verwachten we betere resultaten, mede omdat de stroomprijzen weer in de lift zitten.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking
Sinds 1 april 2021 is de fiscale regeling verlaagd tarief, beter bekend als postcoderoosregeling, beëindigd. Per 1 april is er echter een nieuwe regeling: Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).
Vanuit de SCE-regeling wordt subsidie verstrekt voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van duurzame energie. Enerzjy Koöperatie Garyp (EKG) wil u hierover informeren, want wellicht wilt of kunt u geen zonnepanelen op uw dak plaatsen, maar wilt u wel bijdragen aan duurzaamheid.
De EKG wil ruim 500 extra zonnepanelen plaatsen op de Griene Greide (voormalige vuilstort). De elektriciteit die hiermee wordt opgewekt, wordt verkocht tegen een marktconforme prijs. Naast de verkoop van elektriciteit verstrekt de overheid (RVO), SCE-subsidie aan de energiecoöperatie. Deze subsidie beweegt mee met de elektriciteitsprijs. Mede doordat de overheid 15 jaar subsidie verstrekt, per geproduceerde kWh, is deelname erg gunstig. Door het kopen van een certificaat kunt u niet alleen uw steentje bijdragen aan duurzaamheid, maar ook meeprofiteren.
Naast de opbrengsten zijn er echter ook kosten. Eenmalige kosten voor de aanleg van het park, maar ook periodieke kosten zoals onderhoud, beveiliging, verzekering, etc. De opbrengsten minus de kosten is de winst. Deze winst wordt periodiek aan de deelnemers uitgekeerd. Het wordt dus niet, zoals bij de oude regeling, via een belastingvoordeel verrekend.
De EKG plaatst de panelen echter alleen als er voldoende deelnemers zijn en er voldaan is aan de overheidsvoorwaarden (o.a. vergunningen).

Voorwaarden deelnemers:

 1. Deelname is per adres (ook bedrijven) met een kleinverbruikersaansluiting (< 3 x 80 ampère).
 2. Het adres ligt in postcode 9263 of in een aangrenzende postcode. (Postcoderoos: 9265, 9251, 9262, 9219, 9217, 9216, 9264, 9003).

Project ZonWindOpslag
Binnen de EKG zijn we bezig met een onderzoek naar verdere verduurzaming op energiegebied. Daarvoor is o.a. het ZonWindOpslag-project opgestart. Doordat er landelijk steeds meer zonne-energie wordt geproduceerd is er grote onbalans op het elektriciteitsnetwerk. Het gevolg is dat de prijs voor geleverde stroom daalt. Voor EKG betekent dit minder rendement op de stroomproductie. Er wordt nu onderzocht met welke mogelijkheden we dit rendement wel op peil kunnen houden. Bijvoorbeeld door de stroom op bepaalde momenten eerst lokaal op te slaan en later op een gunstiger moment aan te bieden. Voor het doorrekenen van de verschillende mogelijkheden is een externe deskundige ingeschakeld. Het resultaat van dit onderzoek zou ons kunnen helpen om het rendement op peil te houden en verdere verduurzamingsplannen te ontwikkelen. Uiteraard kijken we hierbij ook naar de ervaringen van andere coöperaties en pilotprojecten. We verwachten het komende halfjaar mogelijke scenario's die toepasbaar zijn in onze situatie met u te kunnen delen.

Project “Aardgasvrij Garyp”
Inmiddels zijn we twee jaar actief met het project “Aardgasvrij Garyp” en worden de contouren en de toekomstperspectieven voor “all electric” steeds duidelijker zichtbaar. Een analyse over de afgelopen twee jaar leert ons dat het “laaghangend fruit” het eerst is geplukt. Het overgrote deel van de woningen die nu aardgasvrij zijn, zijn huizen met energielabel A t/m B-C. Dit zijn woningen waarbij er aan de schil (isoleren) weinig hoeft te worden gedaan om aardgasvrij te kunnen wonen. Van de gerealiseerde 70 aardgasvrije woningen zijn er ca. 17 woningen met energielabel D t/m G.
Vanuit alle ervaringen is er inmiddels behoorlijk zicht op de werkelijke investeringen. De inschatting vooraf - voor de situatie in Garyp - was dat het gemiddelde energielabel C zou zijn en dat er een gemiddelde investering van € 40.000,00 (excl. subsidie) nodig zou zijn om de woning aardgasvrij te maken. De ervaringen tot nu toe laten zien dat deze inschatting juist is geweest. Het laaghangende fruit - tot en met label C - vraagt daarbij een kleinere investering (gemiddeld € 22.000,00 excl. subsidie). Terwijl de investering voor de groep daaronder oploopt tot (veel) hogere bedragen. Er moeten nog veel woningen met een energielabel D of hoger de komende jaren aangepakt worden. Met de huidige inzichten en technieken vraagt dit een financieel te groot offer van de eigenaar-bewoners. Bij deze groep is alleen geïnvesteerd bij aankoop van de woning of bij bestaande plannen voor een ingrijpende verbouwing: “natuurlijke momenten” om aardgasvrij te gaan wonen. De hoge investering gecombineerd met de ingrijpendheid en tijdspanne van de verbouwing maakt dat eigenaar-bewoners terugschrikken voor deze stap.
Deze groep zou graag zien dat de termijn van het gereed maken voor “Aardgasvrij” opgerekt zou worden waarbij zij zelf het tempo mogen bepalen.
Om de voortgang in het project te houden, kijken we binnen de Proeftuin naar een specifiek spoor voor deze groep woningen (minder goede energetische toestand, energielabel D t/m G). Zodat deze groep wel degelijk naar aardgasvrij toe kan werken, maar dan meer geleidelijk, waardoor de investeringen uit te smeren zijn en de ingrepen in de woning verspreid kunnen worden.
De verschillende subsidiemaatregelen vanuit het rijk en de provincie Fryslân maken het zeer aantrekkelijk om de woning alvast te gaan isoleren om klaar te maken voor “Aardgasvrij Ready”.
Zodra er meer bekend is over dit tweede spoor dan komen we bij u terug. Wij willen u er nogmaals op wijzen dat voor eenieder een gratis energiescan beschikbaar is. (Er gingen u al meer dan 335 bewoners voor).

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.aardgasvrijgaryp.nl/nieuws/

Bij vragen en voor opgave kunt u op donderdag en vrijdag langskomen in het Energiehûs tussen 09:00 uur - 17:00 uur, bellen met tel.nr. 06-22201490 of mailen naar: info@ekgaryp.nl

Vakantieperiode
Tot slot wenst het bestuur u een hele mooie vakantieperiode toe met mooi zonnig weer. In verband met deze vakantieperiode zal It Enerzjyhûs gesloten zijn van 26 juli tot 13 augustus.
Uiteraard kunt u bij vragen altijd een bestuurslid aan zijn of haar “jas trekken”.

Het bestuur


 

(Bron: Rabbelskûte, mei 2021)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.wandelnetwerk paaltje

Nadat wij op 15 april jl. een Algemene Leden
Vergadering (ALV) over het boekjaar 2019 hebben gehouden zal nu op woensdag 19 mei a.s. om 19:30 uur een tweede ALV worden gehouden waar het
 bestuur verantwoording zal afleggen over zaken die 
speelden in 2020. Omdat de coronamaatregelen nog steeds gelden zullen wij deze vergadering wederom via de livestream/zoom gaan verzorgen. De leden krijgen de agenda en alle andere benodigde gegevens via de 
mail thuisgestuurd. Indien u denkt geen uitnodiging ontvangen te hebben, kijk dan ook even in uw spam/junkmail.

Nieuw onderzoeksproject

Klimaatakkoord
Er gaat geen dag voorbij of je vindt in de media wel een verhaal of reportage over de energie-transitie en de klimaat-perikelen. Uiteraard ontgaan ook ons deze signalen niet. Zoals bekend heeft Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG) al een flinke steen bijgedragen aan het duurzaam maken van Garyp. Op ons zonnepark de Griene Greide aan de Easterein wekken we elk jaar maar liefst ruim 6 miljoen Kilowattuur aan donkergroene elektriciteit op! De opbrengsten van het zonnepark en onze andere activiteiten komen terecht in ons Mienskipsfûns. Hieruit worden verschillende doelen en acties binnen Garyp gesponsord. Een goed voorbeeld is onze kerst/corona sponsoractie voor alle verenigingen in Garyp rond de kerst van 2020.

Project “Aardgasvrij Garyp"
Daarnaast hebben we samen met de gemeente Tytsjerksteradiel deelname aan het Project Aardgasvrije Wijken binnengehaald. Via dit project hebben we het Enerzjyhûs kunnen realiseren en zijn we erin geslaagd al een flink aantal woningen in Garyp met een forse subsidie van het gas af te koppelen.

Onbalans

Ons zonnepark produceert elektriciteit op het moment dat de zon schijnt en levert dit dan direct aan het openbare stroomnet. Het is duidelijk dat deze productie alleen overdag plaatsvindt en dat onze productie vooral in de zomermaanden het grootst is. En dat geldt dus ook voor alle andere producenten van zonne-energie. Op donkere (winter-) dagen en ’s nachts wordt er juist heel weinig zonnestroom aangeleverd. In energie-land noemt men dit onevenwichtige aanbod en afname van stroom de ‘onbalans’.

Overbelasting stroomnetwerk 
Op momenten dat er volop stroom wordt aangeboden dreigt het netwerk nu op sommige plaatsen al overbelast te worden. Het aansluiten van nieuwe aanbieders van zonne-energie wordt dan soms ook al tegengehouden, wat nu al het geval is in Garyp. Daarnaast zorgt het grote aanbod op die momenten er ook voor dat de prijs die we voor de geleverde stroom ontvangen daalt.

Onderzoek om onbalans op te heffen
Om verdere verduurzaming te realiseren en onze opbrengsten op peil te houden zullen we voor onze ‘onbalans’ een oplossing moeten vinden. Dat is dan ook de reden dat EKG een onderzoek start om te komen tot de beste oplossing(en) voor de toekomst. In dit onderzoek zullen we samenwerken met de Gemeente Tytsjerksteradiel en onze energie-partner Eneco. Jan Bijlsma zal namens het bestuur van EKG als projectleider gaan optreden.

Wat ons betreft zijn er verschillende mogelijkheden, zoals:


 • opslag van energie in de vorm van waterstof of batterijen om balans te vinden op momenten van onrendabele productie
 • toepassen van biogas of waterstof als mogelijke toevoeging/vervanging in ons lokale gas netwerk
 • uitbreiding met windenergie om meer balans te vinden in combinatie met de productie op ons zonnepark.

Overleg en inspraak

Uiteraard zullen we contact leggen met de inwoners van Garyp en onze leden om wensen en mogelijkheden te bespreken.
De overheid heeft onlangs de landelijke opgave voor de verduurzaming weer flink aangescherpt: men wil voor 2030 ongeveer 55% reductie op CO2-uitstoot. Dat lijkt nu nog een luchtkasteel, maar laten wij maar het initiatief nemen om een goede oplossing en werkend scenario voor ons in Garyp te onderzoeken en uit te voeren.

Daarnaast hebben we samen met de gemeente Tytsjerksteradiel deelname aan het Project Aardgasvrije Wijken binnengehaald. Via dit project hebben we het Enerzjyhûs kunnen realiseren en zijn we erin geslaagd al een flink aantal woningen in Garyp met een forse subsidie van het gas af te koppelen.

Postcoderoos
De werkgroep, onder leiding van bestuurslid Oebele Hedzer van der Woude is druk bezig met de voorbereiding van de postcoderoos. Binnenkort komt de werkgroep met nadere informatie waarna u de afweging kunt maken om mee te doen. We hopen dit najaar daadwerkelijk op te kunnen starten. Wel dient hiervoor nog rijkssubsidie te worden aangevraagd. Na toekenning van de subsidie kunt u zich definitief aanmelden. Om na te gaan hoeveel huishoudens én bedrijven mee willen doen is het noodzakelijk dat u zich nu alvast voorlopig gaat aanmelden. De werkgroep zal binnenkort via een Webinar of indien mogelijk via een bijeenkomst in It Geahûs u op de hoogte brengen van de inhoud en uitgangspunten van de postcoderoos.

Project “Aardgasvrij Garyp”
De werkgroep heeft voor een nieuwe vorm van communicatie gekozen om de dorpsgenoten te informeren over actuele zaken van het project “Aardgasvrij”. Doormiddel van Webinars willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen over het project maar ook over verschillende vormen van verduurzamen. Het eerste Webinar gaat over warmtepompen en staat inmiddels online en deze is te bereiken via onze website “Aardgasvrij Garyp” onder de rode button WEBINARS.
Het volgende Webinar (begin juni) zal gaan over verschillende vormen van isolatie en de subsidiemogelijkheden hiervan.

Nu we inmiddels twee jaar onderweg zijn met het project “Aardgasvrij” blijkt dat er voor het aardgasvrij maken van de oudere woningen een behoorlijk grote investering noodzakelijk is. Inmiddels zijn er over dit probleem meerdere gesprekken geweest met zowel het ministerie als de gemeente over een eventuele “tussenstap” naar uiteindelijk aardgasvrij. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden die op dit moment onderzocht worden. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat voor een ieder een gratis energiescan beschikbaar is. (er gingen u al meer dan 320 bewoners voor)

Welke stappen kun jij zetten om je woning te verduurzamen? En wat levert je dat op? Denk je aan dak- of spouwmuurisolatie of is de aanschaf van zonnepanelen toch een betere optie? En hoe zit het met de aanschaf van een warmtepomp? Onze Energiescan geeft snel een duidelijk overzicht.

Hoe vraag ik de gratis Energiescan aan?
Dat is heel eenvoudig.
-via email: aardgasvrij@ekgaryp.nl
-via tel.nr. 06-22201490
-of via het Enerzjyhus (donderdag en vrijdag van 09:00 - 17:00 uur.

Het bestuur

(Bron: Rabbelskûte, mei 2021)


 

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.wandelnetwerk paaltje

In december 2020 lieten we al weten dat we op eenandere wijze (voorlichtings-)bijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering gaan organiseren.Inmiddels is het digitaal systeem aangeschaft en operationeel en kunnen we op een professionele wijzedigitale bijeenkomsten via livestream organiseren. De komende maanden gaat het om Webinars en andereuitzendingen vanuit It Enerzjyhûs voor de pilot Aardgasvrij Garyp, maar ook andere activiteiten. Deeerste uitzending/vergadering is voor de Algemene Leden Vergadering EKG.

Algemene Ledenvergadering
Eindelijk zullen we dan onze ALV 2019 gaan houden. Omdat de coronamaatregelen nog steeds gelden, wordt deze vergadering via de livestream/zoom georganiseerd.
Noteert u alvast de datum: Maandag 15 maart 2021. “Inloop” vanaf 19:00 uur, start om 19:30 uur. Ruim van tevoren krijgt u de agenda en benodigde gegevens via de mail thuisgestuurd. Hierbij zit ook een korte instructie hoe het in zijn werk gaat.

Duurzaamheidsagenda gemeente Tytsjerksteradiel
De gemeenteraad heeft op 18 februari 2021 na enkele kleine aanpassingen in grote meerderheid ingestemd met de duurzaamheidsagenda. Deze kunt u downloaden via de website van de gemeente. Zowaar een grote opgave, maar wij prijzen ons gelukkig dat wij als dorp al een heel eind op weg zijn naar de daarin opgenomen uitgangspunten en beoogd eindresultaat.

Kerstactie € 1000,00 cheques
Na een geslaagde actie van de “kerstmannen” Henk en Jacob hebben zich inmiddels al vele besturen van verenigingen gemeld. Toch heeft een deel de cheques nog niet verzilverd. Wilt u hier alsnog gebruik van maken, dan moet u zich zo spoedig mogelijk melden bij de penningmeester van onze coöperatie Henk van de Meer via telefoon 521593 of 06-22907935 of e-mail info@ekgaryp.nl.

Postcoderoossubsidie-regeling
Vanaf 1 april heet deze regeling: Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE-regeling). Als bestuur zijn we druk met de voorbereidingen. Binnenkort komt de nodige informatie beschikbaar en op grond hiervan kunt u definitief besluiten om mee te gaan doen. Bij voldoende deelname beginnen we de nodige werkzaamheden op te starten.

Project “Aardgasvrij Garyp”

 • Het EKG-bestuur en de projectleider Aardgastvrij Garyp gaan de komende tijd aan de slag om voor ons dorp op een zo adequaat mogelijke manier te anticiperen op huidige maar vooral toekomstige ontwikkelingen. Binnenkort kunt u hierover de nodige informatie tegemoetzien.
 • U kunt nog steeds gebruik maken van de gratis energiescan voor uw woning. Meldt u hiervoor aan. De uitvoering hiervan zal plaatsvinden als de coronamaatregelen het toelaten.
 • It Enerzjyhûs is tot nader order gesloten, uiteraard zijn we wel telefonisch en via de mail bereikbaar.
 • Vanaf april kunt u de eerste Webinars verwachten met betrekking tot allerlei zaken gerelateerd aan onze proeftuin. Bijvoorbeeld uitleg over verschillenden producten zoals isolatie, installaties, financiering maar ook zullen ervaringen van onze inwoners nu ze van het gas zijn worden gedeeld.
 • De afgelopen weken met echt winterweer - en dus redelijk lage temperaturen - waren een mooie proef of de woningen wel warm gestookt kunnen worden door de in Garyp geplaatste warmtepompen. Op een bij ons bekend drietal warmtepompen na (die door een technische fout nauwelijks of niets deden) was het voor de rest geen enkel probleem. Ook de warmtepompen die door “normale” radiatoren (hoog temperatuur) de woning verwarmen hadden geen moeite om de woningen op temperatuur te krijgen.
 • Zet je verwarmingsthermostaat op 60oC. De meeste cv-ketels staan op de fabrieksinstelling van 80oC, maar werken efficiënter op 60oC. Deze snelle besparing scheelt veel gas, dus CO2. En dit zonder verlies van comfort en geen risico op een koude douche. Mocht het zelf niet lukken, dan kunnen installateurs u helpen.
 • Binnenkort verschijnt er weer een nieuwsbrief met de meest actuele zaken vanuit de Pilot Aardgasvrij Garyp.

(Bron: Rabbelskûte, maart 2021)