Skip to main content

Kerstconcert

Chr. Muziekvereniging Looft den Heer en Chr. Zangvereniging Zingt Gode Lof gaven op zaterdagavond 20 december een Kerstconcert in de Andreastsjerke. Hieronder een paar sfeerbeelden.

IM4 0074 IM4 0077 IM4 0081

IM4 0084 IM4 0085 IM4 0086

 


Eindvisie Kansen in Kernen Garyp

Presentatie op 17 december 2014
Welkom van 18:30 tot 21:30 uur in It Geahûs

Aanleiding
In 2011 is er door de gemeente samen met vertegenwoordigers uit het dorp een Schetsvisie gemaakt voor de herinrichting van de Gravinneloane tussen de Westerein en de Easterein, uit te voeren als de nieuwe rondweg klaar is. Deze Schetsvisie is gepresenteerd aan de dorpsbewoners tijdens een druk bezochte bijeenkomst in It Geahûs op 6 april 2010. Hoewel er zeker ook kritiekpunten waren, werden de voorstellen voor de herinrichting over het algemeen positief ontvangen.KiKernen-nov2014

Eindvisie in samenwerking met het dorp
Op 9 april 2014 is de gemeente samen met een Klankbordgroep uit het dorp gestart met het bij de tijd brengen en verder uitwerken van de Schetsvisie tot een Eindvisie. Op 14 mei 2014 konden de dorpsgenoten suggesties aandragen. Hieruit bleek dat vooral aandacht werd gevraagd voor tegengaan van te snel rijden op de nieuwe straat en het vermijden van geluidsoverlast van het verkeer.

Rekening houdend met de wensen van het dorp
Bij het opstellen van de Eindvisie Kansen in Kernen (KIK) Garyp hebben de gemeente en de Klankbordgroep goed rekening willen houden met de wensen uit het dorp. Ook zijn er zogenaamde 'kansen' benut, die de kwaliteit van de inrichting verhogen. Bijzondere punten zijn de twee dorpsentrees (Easterein en Westerein) en het middengebied ter hoogte van de Eendrachtsweg.

De eindvisie is klaar!
U kunt de Eindvisie bekijken en daarvoor is een zeer fraaie presentatie gemaakt, zodat u bij wijze van spreken 'vanuit de lucht' kunt zien hoe de Gravinneloane een dorpsstraat wordt en bijvoorbeeld hoe de Opfeart weer naar het dorp komt. Het is de bedoeling dat het werk deze winter wordt aanbesteed en dat in het vroege voorjaar de uitvoering start. De nieuwe Gravinneloane is dan hopelijk voor het einde van 2015 helemaal klaar.U bent van harte welkom
Op 17 december 2014 bent u vanaf 18:30 uur (tot 21:30 uur) welkom in It Geahûs om de Eindvisie te bekijken en toelichting te krijgen. Daarna wordt de Eindvisie ook breder bekend gemaakt, via de websites van dorpsbelangen, de gemeente en de provincie (Centrale As).
Ongeveer 19:30 uur zullen wethouder Houkje Rijpstra en gedeputeerde Johannes Kramer een formeel tintje aan het geheel geven door samen de 'Overeenkomst KIK Garyp' te ondertekenen. Zij onderstrepen daarmee ook dat het geld voor de realisering van de Eindvisie KIK Garyp "klaar ligt".

Klaas Boelstra, gemeente Tytsjerksteradiel
namens het Projectteam en de Klankbordgroep KIK Garyp

 


Nieuwbouw Greate Buorren

Maandag 15 december 2014
Op bijgaande foto's is te zien dat er aan de Greate Buorren stevig wordt doorgewerkt.
Traditioneel metselen heeft plaatsgemaakt voor verlijmen van grote blokken. Snel en sterk. Na een half uur krijg je de blokken al niet meer van elkaar.
Tegelijkertijd draait een grote bouwkraan de ijzeren balken naar hun positie. Met enorme bouten worden die aan elkaar gekoppeld.

Foto's Reinder Herder - Garyp

 


Maandag 24 november 2014 - Minister Blok op bezoek

Hieronder de fotoreportage van het bezoek van Minister Stef Blok aan Garyp op maandagmorgen 24 november.
Klik op een kleine foto voor de hele serie op groter formaat.

 


Herfstfair

Vrijdagavond 14 november 2014 werd een herfstfair gehouden in dorpshuis It Geahûs. De gezellige fair werd goed bezocht en er waren veel deelnemrs. De kraampjes waren verdeeld over de Grote Zaal, de bar en de gymzaal. Buiten stond een oliebollenkraam en de hele setting was sfeervol verlicht.

 


Zorgcomplex in fabriek 'hast te moai'

door ANDRÉ HORJUS

GARYP
Aan Froukje Smedes-de Vries (86) en Gerben de Haan (67) de eer om zaterdag het lint door te knippen voor zorgcomplex De Eendracht in Garyp. Nieuw leven voor een oude melkfabriek.

Er wordt nog druk geverfd en geboord bij enkele nieuwe appartementen in de voomalige melk- en kaasfabriek fabriek De Eendracht - de naam prijkt nog steeds op de gevel - aan de Gravinneloane. De laadste loodjes.
De transformatie van fabriek naar zorgcomplex is nagenoeg voltooid. Morgen is er een open dag van 13.30 uur tot 17.00 uur. Hier en daar herinneren overblijfselen aan het werk dat hier tientallen jaren werd verricht: een goederenlift, katrollen, oude muren en raampartijen.
"Sa hawwe de brûkers fuort in ferhaal by de kofje", zegt ontwikkelaar en bouwer Johan Timmermans (32). In het opgeknapte gebouw zijn nu thuiszorg De Friese Wouden, een huisartsenpraktijk, kinderopvang, een praktijk voor fysiotherapie, een pedicure en een peuterspeelzaal ondergebracht. Ook herbergt het pand zes huurappartementen voor senioren.

Argwanend waren de eerste reacties toen Timmermans het gebouw, met de achterliggende directeurswoning, in 2010 kocht van Gerben de Haan, directeur van de gelijknamige appendagefabriek die er de laatste veertig jaar was gevestigd. "Wat moatsto mei dy âlde rommel?'', hoorde Timmermans geregeld. "Komt wol goed", zei Timmermans dan maar. Dank zij een lening van het Restauratiefonds - "de tradisjonele banken seagen it net sitten" - kon de nieuwe eigenaar, bouwer en ontwikkelaar zijn plan uitvoeren. "Ik haw gewoan wat mei âlde gebouwen", zegt Timmermans. De fabriek is van groot belang geweest voor de economische ontwikkeling van het gebied . "It doarp is mei it fabryk meigroeid." Aanvankelijk was er een chichoreifabriek (bruine suikerbrokken) . gevestigd en vanaf juni 1904 was het een melk-en kaasfabriek. Toen die in 1968 stopte, kwam er een appendagefabriek in, voor de fabricage van kleine onderdelen voor machines en installaties. Pas de laatste maanden, nu het praktisch klaar is, zien de dorpelingen wat Timmermans vanaf het begin voor ogen had: "Dat soe wolris wat moais wurde kinne".

LC7nov-fabriekFroukje Smedes-de Vries is apetrots dat haar kleinzoon Johan Timmermans een nieuwe bestemming vond voor de oude melkfabriek van Garyp: "Djip respekt".

foto NIELS WESTRA

De oude fabriekspijp -ruim 21 meter hoog - staat nog fier overeind, naast de voormalige ketelruimte waar ooit grote stoomketels stonden. Dit is het oudste deel uit 1870. Daar zijn nu Kinderopvang Garyp en peuterspeelzaal Lyts Grut gevestigd. De eigenaren van Kinderopvang Garyp, Freerk Reitsma en Lynke Reitsma- de Vries zijn dik tevreden met de ruimte, het vele licht en de speelmogelijkheden buiten. "It is hast net te leauwen", zegt Reitsma, tevens pedadogisch medewerker. "Wy hawwe seis C02-meters, dy't mjitte oft der wol genôch soerstof is. Dat sjochst nergens." Ook huisarts Henk-Jan Veldhuizen is in zijn nopjes . "Ik heb de binding met de fabriek niet, maar geniet er wel van. Het is een uniek gebouw met karakter."

Froukje Smedes-de Vries, beppe van Timmermans, bewoonde als eerste een van de appartementen. Ze moet nog wel wennen. Mist haar man, Teade Smedes, die juni vorig jaar overleed. Maar ze is ook blij en apetrots dat haar kleinzoon aan dit avontuur is begonnen. "Djip respekt." Dat avontuurlijke heeft hij van haar man denkt ze, die ooit een boerderij verruilde voor een doe-het -zelfwinkel in het dorp. "It griisde my oan." Maar Teade Smedes bleef optimistisch: "Do sitst altyd mar te grizen." Ze waren gelukkig samen. "In ryk libben", zegt Froukje Smedes, ook al moest elk dubbeltje worden omgedraaid. Daarom is het nieuwe onderkomen toch een beetje wennen. "Jo binne de ienfâldige kant it neist. It is hast te moai. Der kinne by my no wol fiif minksen tagelyk yn 'e hûs."

Bron: Leeuwarder Courant, vrijdag 7 november 2014


 

bbdh       tdiel

Inloop 30 september It Geahûs
Energiezuinige (starters)woningen Garyp

Samen met het bouwbedrijf G. de Haan & Zn. uit Garyp zal de gemeente de komende jaren uitvoering geven aan de beoogde woningbouw in Garyp.
Hiervoor is een locatie aangewezen bij de sportvelden aan de Ielke Boonstraloane.
De gemeente zal een klein aantal kavels uitgeven waarop particulieren zelf een woning kunnen bouwen.
Bouwbedrijf De Haan richt zich vooral op koopstarters, huurders die te veel huur betalen of mensen die in een (te) duur eigen huis zitten.
Voor veel (jonge) kopers is het alleen mogelijk een eerste woning te kopen wanneer de woonlasten laag zijn. Want anders is de gang naar de bank tegenwoordig heilloos.
De woningen in Garyp zijn niet alleen goedkoop in aanschaf maar vooral ook in de woonlasten omdat ze veel minder energie verbruiken dan een bestaande woning.
De komende jaren zal bouwbedrijf De Haan, in overleg met de kopers, drie rijwoningen en vier halfvrijstaande woningen gaan bouwen.
Al met al mooie kansen voor mensen die graag in Garyp willen (blijven) wonen! Temeer nu de hypotheekrente op een historisch laag peil ligt.

Gemeente en bouwbedrijf De Haan willen iedereen die benieuwd is naar wat er zoal kan of gaat gebeuren daarover graag informeren.
Daarom is er een speciale informatie-inloop op dinsdag 30 september in It Geahûs.
Iedereen is daar tussen 19.00 en 20.30 uur van harte welkom.

starterswon

 


Jubileum 150 jaar Chr. Onderwijs in Garyp

Zaterdag 23 augustus

Hieronder een kleine verzameling foto's van de reünie op zaterdag 23 augustus.
Zaterdag tussen 13.00 en 14.00 was de binnenkomst van de reünisten, waarna voorzitter Hendrik Raap van de reüniecommissie de opening deed.
Karel Pander toonde het nieuw uitgegeven jubileumboek (het oude van het 125-jarig jubileum is ook nog te leveren).
Vervolgens was er gelegenheid de basisschool te bezoeken, waar o.a. een tentoonstelling van diverse oud-leerlingen te bewonderen viel. In de lokalen kon men zien hoe het hedendaags onderwijs eruit ziet, zoals het gebruik van digiborden en computers.
Het weer viel vandaag alleszins mee, het zonnetje kwam er zelfs nog bij, zodat er ook buiten de feesttent en op het schoolplein lekker bijgepraat kon worden.Aansluitend was er een broodmaaltijd waarna omstreeks 20.00 uur de musical van de schoolkinderen kon beginnen.
 

Via Tade Smedes dit beeldmateriaal:

Symposium en resepsje yn it Geahûs, 22 augustus 2014
105 foto's
Reünie yn de feesttinte, 23 augustus 2014
300 foto's


Grote schoonmaak Andreas Kerk

Zaterdagmorgen (21 juni) voor 9 uur werd er een gigantische mobiele kraan van de Fa. L.Kielstra uit Wirdum op het parkeerterrein tussen het dorpshuis en de kerk opgebouwd. Met een hoogte van 30 meter, hoger dan de kerktoren zelf.
Het doel hiervan bleek al snel toen er even later mannen in een bakje rond de kerktoren zweefden, die een grondige schoonmaakbeurt kreeg.
Niet alleen de kerktoren trouwens. Al het schilderwerk van dakgoten, kozijnen en boeidelen (!!!) werd gereinigd. Ramen werden gelapt, en nog veel meer.
Overal waren vrijwilligers aan het werk, in de tuin, bij de heg, op ladders, op steigers, op platte daken, voor, achter, op en naast het kerkgebouw.

 


WapenGaryp-50Nieuws van Dorpsbelang

Rondweg Garyp
Het volgende is ontleend aan de "Meidielings fan de Centrale As". Sinds 10 april kan iedereen weer over de Eendrachtsweg rijden en fietsen. Na een jaar stremming is de weg weer opengesteld. Het afgelopen jaar heeft aannemer Haarsma Infra & Milieu BV uit Tjerkwerd hard gewerkt aan de bouw van de onderdoorgang. De Eendrachtsweg duikt nu onder de nieuwe rondweg van Garyp door. Fietsers zijn in deze onderdoorgang gescheiden van het autoverkeer. Het openstellen van de Eendrachtsweg is een mooie mijlpaal in het deelproject rondweg Garyp. De nieuwe rondweg is volgens de planning eind dit jaar klaar.

Naamgeving viaduct in Centrale As
Het in aanbouw zijnde viaduct bij de aansluiting van de rondweg Garyp op de Centrale As krijgt de naam "Gariperhoeke". Dit is onlangs door B&W besloten, op voorstel van Dorpsbelang en de Ondernemersvereniging Garyp. De Gariperhoeke van nu zal er straks niet meer zijn en op deze manier blijft de naam behouden.

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Op woensdag 14 mei j.l. is er een inloopmoment gehouden in It Geahûs, waar belangstellenden de plannen nog eens konden doornemen met de betrokken mensen van de gemeente en de leden van de klankbordgroep. Daarbij konden eventuele nieuwe ideeën/suggesties worden aangedragen, die zo mogelijk nog in het definitieve ontwerp kunnen worden verwerkt. Van dit inloopmoment werd vooral gebruik gemaakt door aanwonenden, bewoners van de Gravinneloane, Ds. Minnemawei en Master Lubwei. Op dit moment heb ik nog geen beeld van wat er allemaal op de formulieren aan ideeën en suggesties is ingevuld. Wat met name opviel was dat de vraag klinkers of asfalt de gemoederen van de aanwezigen flink bezig hield. Op 20 mei zullen klankbordgroep en gemeente zich buigen over wat er is aangedragen.

Gebiedsontwikkeling - kuierpaden
Op 9 april j.l. hebben we met leden van de Gebiedsontwik-kelings¬¬commissie de diverse opties en alternatieven ter plaatse bekeken. De commissie zal samen met de gemeente onderzoeken welke mogelijkheden er kans van slagen hebben wat betreft grondverwerving, kosten, enz.

Busverbinding vanuit het dorp
Sinds enige tijd hebben we weer een "Opstapperhalte". De Opstapper brengt reizigers voor € 2,50 (enkele reis) vanaf de halte bij het Geahûs naar de bushalte Kwekersstrjitte in Burgum, vanwaar in meerdere richten gereisd kan worden. De Opstapper moet 1½ uur voor de gewenste vertrektijd worden gereserveerd via telefoonnummer 0800 - 2802802. U kunt ook mailen naar opstapper@qbuzz.nl. Meer informatie is te vinden op de volgende link: http://www.qbuzz.nl/Friesland/onderweg/waarmee-reis-ik/de-opstapper

Projecten
Onlangs hebben we een kijkje kunnen nemen in het appartementencomplex c.a. van "De Eendracht", de voormalige melkfabriek. De aanpak van de Timmermantsjoender oogstte veel bewondering, met name ook hoe er wordt omgegaan met bestaande elementen uit de tijd dat het nog een zuivelfabriek was.
De nieuwbouw van het Bureau Benedictus komt ook steeds dichterbij. Op dit moment is men bezig met de sloop van de boerderij. Geert Benedictus heeft laten weten dat de appartementen, die hier komen, als "gewone appartementen" in de markt worden gezet, maar bouwkundig zorgapparte-menten zijn. Mochten bewoners zorg nodig hebben, dan hoeft men niet voor dat doel te verhuizen. Er is een vertrek beschikbaar voor een 24-uursverpleger.

Hendrik Raap

 


Laatste deelnemer Zorgcentrum bekend

Zorgsamenwerking in Garyp krijgt vorm

FrWoudenHet nieuwe Zorgcentrum in Garyp krijgt steeds verder vorm. De oude melkfabriek 'De Eendracht' in het dorp wordt daarvoor op dit moment volledig omgebouwd, zodat jong en oud voor zorg voortaan op één plek terecht kunnen. Afgelopen week werden de laatste deelnemers van het zorgcentrum bekend: Kinderopvang Garyp en peuterspeelzaal Lyts Grut.

Daarmee komt het totaal aantal deelnemers op vijf. Naast de kinderopvang en peuterspeelzaal gaat het om huisarts/apotheker Veldhuizen, fysiotherapiepraktijk Smith en Thuiszorg De Friese Wouden. Gezamenlijk leveren zij zo een wezenlijke bijdrage aan de leefbaarheid in het dorp. Door fysiek bij elkaar te zitten wordt de samenwerking nog intensiever. Dat komt de kwaliteit van zorg ten goede en het maakt voor inwoners van Garyp een stuk makkelijker. Het zorgcentrum behoudt overigens de oude naam van de melkfabriek. De Eendracht nam een centrale plek in het dorp in. Dat geldt ook voor het zorgcentrum, vandaar dat de oude naam wordt behouden. Bouwbedrijf De Timmermanstjoender is momenteel druk bezig. Het gebouw staat volledig in de steigers, en er wordt vooral binnen flink gebouwd. De verwachte oplevering is medio juli 2014.

Bewoners-De-Eendracht

Vrijdag 7 maart 2014 troffen alle betrokken partijen elkaar voor het eerst in de oude melkfabriek, om te kijken naar de vorderingen.

 


Nieuws van Dorpsbelang

Baaiersreed = Baaiereed
Zo wordt hij door de één genoemd en een ander heeft het over Rienke Baaiereedsje. En dan is meteen duidelijk dat het hier niet gaat om een "baaier", iemand die gaat baden of aan het baden is, maar dat het om een persoonsnaam gaat.
Wie waren Rienk en Baaie eigenlijk? Dat waren Rienk Benedictus en zijn vrouw Baukje Jans Kloosterman. Zij woonden aan het begin van de bewuste reed in het huis Easterein 33, waar jarenlang de familie Lycklama à Nijeholt heeft gewoond. In 1925 zijn ze daar komen wonen en al in november 1927 overleed Rienk. Baukje heeft toen het boerenbedrijf daar voortgezet tot haar overlijden in 1947. Zoon Jan Rienks, die tot dan in de Westerein boerde, is toen verder gegaan op de Easterein 33. Het bedrijf in de Westerein (nr. 39) werd overgenomen door omkesizzer Rienk (Geerts) Benedictus, waarvan de zoons Geert en Gjalt nu ook weer, maar op een andere plek, in de Easterein wonen.
Om het verhaal compleet te maken, Rienk en Baaie hebben ook op de boerderij Westerein 39 gewoond. Op 12 mei 1906 zijn ze vanuit Opeinde (Sm.) daar naar toe verhuisd en hebben toen die boerderij laten bouwen. Bij de aanleg van de Wâldwei is de boerderij gesloopt. In de Nederlandse Volksverhalenbank staat nog het volgende verhaal over hen.
It is sawat sechstich jier lyn. Ik wie noch in bern. Myn omke en muoike wennen yn Garyp, op 'e hoeke, dêr't de wegen nei Earnewâld en Warten geane.
Sy hieten Rienk Benedictus en Baukje Kloosterman. Sy fertelden ús in kear dat se timmerjen heard hienen yn 'e Earnewarren. Net ien kear, mar folle faker. "Eigenaardich," hie de iene tsjin 'e oare sein, der is neat en der wurdt doch timmere. Soe dêr skielk boud wurde?"
It hâlde mar in skoftsje oan, doe kamen dêr huzen te stean.

Infotrailer Centrale As
De verplaatsing naar het Unicumplein is goede keus gebleken. Er komen aanmerkelijk meer mensen langs dan in de Westerein. Vrijdag 28 maart a.s. staat hij weer op het Unicumplein van 13.00 tot 14.30 uur.

Rondweg Garyp
Inmiddels is in het terrein al het traject zichtbaar van het gedeelte tussen de Stinswei en de rotonde bij de Wâldpoarte, met daarnaast nog een verbindingsstukje tussen Westerein en Stinswei.
Het asfalteren van de Eendrachtsweg zal deze maand plaatsvinden, mits uiteraard de weersomstandigheden dat toelaten.
Aan de kant van Sumar is begonnen met de bouw van het viaduct en met de aansluiting van de rondweg op de weg Burgum - Nijega.

Kansen in kernen
Kansen in kernen of anders gezegd de ombouw van de Gravinneloane tussen de "hoeke" bij de familie Hennis en de "hoeke" bij de Petrustsjerke. De leden van de eerdere kerngroep zijn door de gemeente aangezocht om zitting te nemen in de klankbordgroep. Dat zijn Sietse Bruinsma, Trudi Dorreboom, Henk de Haan, Martin Kobus, Bareld Kootstra, Peter Sibma en Auke van der Vliet. De door een tragisch verkeersongeval om het leven gekomen Erik Johanns uit de Westerein zat destijds ook in de kerngroep.

Gebiedsontwikkeling - kuierpaden
Begin april gaan we met leden van de Gebiedsontwikkelings-commissie het veld in (o.a. ook naar het Miensker) om te bekijken wat er wel of niet mogelijk is en gaan we ook kijken naar eventuele alternatieven. Zoals bekend zal zijn, kunnen de plannen alleen doorgaan als de grondeigenaar meewerkt. Onteigening is hier niet aan de orde, alles moet op basis van vrijwilligheid.
Het gaat o.a. om 2 historische paden, het pad Miensker - Westerein en de oude Gravinneloane.

Ledenvergadering
Deze is gehouden op maandag 10 maart j.l. Daarbij werd afscheid genomen van de bestuursleden Sjenette van der Velde en Sietse Algra. Als nieuw bestuurslid werd benoemd Fokke Lemstra. Voor Sjenette zoeken we nog een opvolgster. De jaarlijkse contributie werd verhoogd met € 0,50 tot € 5,= .
Na de pauze heeft wethouder Doeke Fokkema uitleg gegeven over de veranderingen op het gebied van de zorg. Er gaat heel veel naar de gemeenten toe. Voor een deel is dat al definitief en voor een ander deel moet de 2e Kamer (en daarna ook de 1e) daar nog een besluit over nemen. Het voordeel is dat nu alles bij één loket is ondergebracht, maar de andere kant is dat er wel tegelijk bezuinigd moet worden. En dat betekent dat de familie en de buren ook verantwoordelijk worden voor de zorgbehoevenden in hun omgeving.
Daarna heeft de commissie DANZ (Diaconale Armoede en Naasten Zorg) van de Protestantse gemeente Garyp, bij monde van Anja Algra en Froukje Wesseling, ons verteld over wat zij kunnen en willen doen in ons dorp.
Vervolgens was het de bedoeling om in een interactief gebeuren met de opbouwwerkers van KeArn te ontdekken hoe we te weten kunnen komen waar behoefte is aan zorg en wie er allemaal beschikbaar zijn om die zorg te verlenen. Maar helaas was er toen nog onvoldoende tijd om dat voldoende tot zijn recht te laten komen. Afgesproken werd om dat buiten deze vergadering verder op te pakken. Er is een aantal namen genoteerd van mensen, die hier verder over mee willen denken. U hoort daar nog verder van.

Himmeldei
Nog even weer voor de volledigheid: coördinator van Dorpsbelang is Rients Turkstra en de himmeldei wordt gehouden op zaterdag 29 maart a.s. De buurtverenigingen worden weer uitgenodigd om hieraan mee te doen.

Projecten
De verbouw van de voormalige melkfabriek is in volle gang en binnenkort begint ook de nieuwbouw van het Bureau Benedictus. In de komende weken zal al de boerderij aan de Greate Buorren worden gesloopt. Opvallend is dat er nu plotseling ook in de omgeving plannen opkomen voor het verbouwen e.d. van plaatselijke voormalige melkfabrieken (Oudega en Burgum).

Voorzitter Dorpsbelang
Hendrik Raap
 


Nieuwbouw aan de Greate Buorren

NieuwbouwBureau Benedictus BV is sinds 2002 gevestigd in het oude Rabobank kantoor aan de Greate Buorren. De laatste jaren heeft het kantoor een flinke groei doorgemaakt en is uit haar jasje gegroeid.
Oplossing hiervoor was een uitbreiding op bestaande locatie. De welstandcommissie Hûs en Hiem heeft hierop in 2009 een negatief advies verstrekt, waarna ter overbrugging een tweetal tijdelijke kantoorcontainers zijn geplaatst.
Bureau Benedictus heeft kantoorlocaties in Leeuwarden en Burgum onderzocht. De gedachte om uit Garyp te verhuizen vanwege een afwijzing door Hûs en Hiem deed ons besluiten in Garyp een alternatief te zoeken. Eind 2011 is de boerderij van familie De Roos aangekocht. Voor het project is een aparte BV opgericht: Buorren Ûnreplik Guod BV. Wietze Haanstra is aangetrokken voor de ontwikkeling van plannen.
Deze plannen zijn uitgekomen op een gebouw waar naast Bureau Benedictus de nieuwe locatie van de peuterspeelplaats en negen appartementen worden gehuisvest.
 


De toekomst van melkfabriek “De Eendracht”

impressiebeeld-zorgapp-fabriekAan de buitenkant is nog niets te zien, maar binnen wordt al sinds oktober 2013 hard gewerkt aan het nieuwe zorgcentrum. Johan Timmermans leidt mij rond in de nu nog kale ruimtes waar straks de huisarts, thuiszorg, fysiotherapie en de zorgwoningen komen. Het is een indrukwekkende combinatie van de bestaande degelijkheid van de vroegere zuivelfabriek met een moderne nieuwe inrichting van het toekomstige zorgcomplex. Allemaal gericht op duurzaamheid. Om een voorbeeld te geven laat Johan me een kozijn zien. Materiaal en vorm van de oorspronkelijke ijzeren kozijnen blijven gehandhaafd, maar er is een geheel nieuwe toepassing ontwikkeld, waarbij een combinatie is gerealiseerd van op maat gemaakte nieuwe ijzeren kozijnen met daartussen dubbel glas. De zorgwoningen zijn naar moderne maatstaven ruim en licht, maar her en der blijven de stoere betonnen balken en steunberen zichtbaar. Op sommige plekken blijven zelfs de oorspronkelijk tegels gehandhaafd en ook de voormalige fabriekstrap blijft, weliswaar buiten gebruik, maar toch zichtbaar ingepast in het ontwerp.

Lees meer …De toekomst van melkfabriek “De Eendracht”

 


Nieuws van Dorpsbelang

Infotrailer Centrale As
Op 31 januari staat de trailer weer in Garyp. Tot nu toe was dat op het voormalige terrein van Transportbedrijf Van der Veen in de Westerein. Op ons verzoek zal de trailer voortaan in het dorp komen te staan en wel op het Unicumplein. Tijd 13:00 tot 14:30 uur.

Rondweg Garyp
Het werk aan het kunstwerk (brug en viaduct) in de Eendrachtsweg is al flink gevorderd. Van de betonconstructie hoeven alleen de voetpaden op het brugdek nog aangebracht te worden. De tijdelijke bekisting van het in het werk gestorte betondek zal inmiddels zijn verwijderd. Het asfalteren van de Eendrachtsweg zal naar verwachting in maart plaatsvinden mits uiteraard de weersomstandigheden dat toelaten.
De veetunnel daar vlakbij is ook al bijna klaar en binnenkort wordt gestart met de bouw van de duikerbrug in/over de Kostersfeart. En verder zal in de komende maanden het laatste gedeelte grondwerk, tussen de Stinswei en de rotonde bij de Wâldpoarte, nog moeten plaats vinden.

Kansen in kernen
Door de aanleg van de rondweg Garyp komt er veel minder verkeer over de Gravinneloane. Het is de bedoeling dat deze weg dan meer een dorpskarakter zal krijgen. Daar kan mee worden begonnen zodra de nieuwe rondweg klaar is, zo rond de volgende jaarwisseling. Op dit moment is het geld er voor al geregeld.
Vrij binnenkort zal men bij de gemeente al beginnen met de voorbereidingen. Als eerste zal een projectgroep worden samengesteld en de inspraak vanuit het dorp wordt vorm gegeven door het instellen van een klankbordgroep en natuurlijk via overleg met Dorpsbelang. De aftrap, of ook wel “kick-off” genoemd, zal waarschijnlijk in maart a.s. plaatsvinden.

Gebiedsontwikkeling - kuierpaden
In het gebied rondom ons dorp zijn door de commissie diverse wandelpaden ingepland. Daar is ook geld voor beschikbaar. Voor een klein deel gaan deze paden langs een bestaande openbare weg of over grond die de commissie nu al in bezit heeft. Maar voor een belangrijk deel moet er nog grond van derden worden verworven. En daar ligt een belangrijk struikelblok voor de realisatie. Want als een eigenaar niet mee wil werken houdt het op. Onteigening is hier niet aan de orde, alles moet op basis van vrijwilligheid.
De aanleg van een wandelpad kan ook voor aanwonenden in zekere mate last veroorzaken. Woonde je tot nu toe ergens rustig achteraf, nu komt er een pad langs je huis zodat er regelmatig mensen voorbij komen. Al dan niet in gezelschap van een hond. Waar dat echt op problemen stuit zal worden geprobeerd om een alternatief te realiseren.
Voor een kort stukje wandelpad vlakbij het dorp is op dit moment alles al rond, het geld en ook de grond. Dat betreft (het verlengde van) de z.g. “Baaiersreed”, die komt te lopen vanaf Koutenbrug naar de Ielke Boonstraloane. Dit pad kan dus op korte termijn worden gerealiseerd.
Nog even voor de duidelijkheid. Het worden geen verharde paden, alles blijft groen. De paden worden wel via sloten afgescheiden van de weilanden. Het gaat voor een deel om nieuwe paden, maar een belangrijke doelstelling is ook het herstel van vroegere paden.

Ledenvergadering
Deze is gepland op maandag 10 maart a.s. Na de pauze gaan we het hebben over de “zorg”, niet specifiek met het oog op ouderen maar meer in het algemeen. Dit onderwerp is overigens wel gekozen naar aanleiding van het onderzoek dat in 2012 is gedaan in ons dorp naar de bereidheid tot ondersteuning van kwetsbare ouderen. De uitkomsten van dit onderzoek komen deze avond ook aan de orde.

Jaarwisseling
De animo om met elkaar iets op touw te zetten ter gelegenheid van de jaarwisseling is kennelijk niet groot meer. De oproep van Dorpsbelang op de OVG-folder om plannen aan te melden voor een “brânbult” of een andere “festiviteit” heeft niks opgeleverd. In georganiseerd verband is er dus in Garyp niks gedaan. Kees de Vries heeft dat gat opgevuld door het open stellen van de Iniabar. En verder, daar kunnen we niet omheen, toch ook nog “brân”. Heel erg jammer dat daarbij de woonboerderij van wijlen Sjoerd Kooistra aan de Mounehoek in vlammen is opgegaan.

Himmeldei
Coördinator van Dorpsbelang, Rients Turkstra, laat weten dat dit jaar de landelijke himmeldei wordt gehouden op zaterdag 29 maart a.s.
De buurtverenigingen worden weer uitgenodigd om hieraan mee te doen. Zij kunnen binnenkort een brief hierover van Dorpsbelang verwachten. De deelnemers krijgen allemaal een consumptie aangeboden in “De Beuk”.
Eigenlijk zouden we met elkaar zo zuinig op onze leefomgeving moeten zijn dat een speciale himmeldei niet nodig is. Maar helaas lukt dat nog steeds niet. En dan is misschien een andere optie om als buurten op eigen initiatief ook tussendoor eens te “himmeljen”. Misschien willen de buurtverenigingen daar eens over nadenken.

Voorzitter Dorpsbelang
Hendrik Raap

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 17e jaargang nr.3, 17 januari 2014)