(juni 2020)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

 

CoronaLogo EKG 2019
Het coronavirus waart nog steeds rond in de wereld, waarschijnlijk ook nog wel in Garyp. Toch zijn we blij en dankbaar dat onze dorpsgemeenschap tot nu toe gespaard is gebleven voor grote uitbraken en slachtoffers. Langzaam maar zeker worden de maatregelen verruimd en kunnen we, ook als EKGaryp, weer zaken oppakken. Het bestuur heeft haar eerste vergadering op 4 juni jl. gehouden. Het was even wennen, maar met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen was het een geslaagde vergadering. We hebben diverse onderwerpen besproken en nieuwe plannen in de tijd uitgezet. Want plannen zijn er! Wij hopen in het najaar onze reguliere Algemene Vergadering te houden waar we deze plannen met u willen delen en bespreken.

Leden- en klantenwerving
Loopt uw contract bij uw huidige leverancier binnenkort af? Wij kunnen u een goed aanbod doen voor de levering van donkergroene stroom van ons eigen zonnepark de “Griene Greide”. Het is nu tijd om actie te ondernemen want de tarieven zijn laag en de groen geproduceerde stroom van ons eigen park is zeer concurrerend!
Meldt u nu aan via www.ekgaryp.nl bij onze eigen coöperatieve energieleverancier Energie VanOns of benader een van onze bestuursleden. Vraag naar een vrijblijvende offerte. Als u lid en klant wordt steunt u direct uw eigen dorp, want de coöperatie ontvangt voor elke klant een vergoeding die direct ten goede komt aan de dorpsgemeenschap. Daarvoor hebben wij al enkele jaren het Mienskipsfûns. Wij nodigen groepen mensen uit hiervan gebruik te maken. Zie voor meer informatie op onze website www.ekgaryp.nl. Wij helpen u daarbij graag.

It Enerzjyhûs
Vanaf 1 juni is ons kantoor weer geopend. U kunt hier terecht voor info over de pilot aardgasvrij, maar ook voor al uw vragen op het gebied van (sociale-) duurzaamheid. De openingsuren zijn gewijzigd: U kunt in It Enerzjyhûs terecht op donderdagmiddag vanaf 13:00 tot 17:00 uur. Op vrijdag bent u vanaf 9 tot 17 uur welkom. Uiteraard kunt u ook onze algemene website www.ekgaryp.nl raadplegen voor alle van belang zijnde zaken.

Sinnepark de “Griene Greide”
De opbrengst van het zonnepark ligt op schema. Eind mei hebben we ruim 2,7 miljoen kWh’s geproduceerd. Het jaartotaal moet ongeveer 6 miljoen kWh’s bedragen. Het zou prachtig zijn dat al deze kWh’s door de inwoners en bedrijven van Garyp worden afgenomen. Wij dagen u uit... Om de opbrengst te optimaliseren heeft het bestuur een schoonmaakmachine aangeschaft. Eens in de 3 á 4 jaar moeten de panelen (27.000 !!!!) worden schoongemaakt.

EKG juni2020 zonnepanelenBestuurslid Henk van der Meer wordt geholpen door medewerkers van It Griene Nêst in Sumar. Een win-win situatie want dit zijn mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het project gaat in twee dagen per week ongeveer vier maanden in beslag nemen.

Subsidie op zonnepanelen niet op eigen dak
Er zijn veel inwoners die geen zonnepanelen op eigen dak kunnen of willen plaatsen. Sinds 2014 is hiervoor een fiscale regeling (korting op energiebelasting) door de minister in het leven geroepen: de Postcoderegeling. Dit is administratief een draak van een regeling. De minister heeft eind mei aangekondigd dat deze regeling vervalt en dat er een nieuwe subsidieregeling komt die via de plaatselijke energiecoöperatie loopt. Heel eenvoudig voor u als lid en klant van onze coöperatie. Hoeveel de subsidie precies bedraagt is nog niet bekend, maar dit kan voor u best interessant zijn.
Onze coöperatie heeft een locatie waar zonnepanelen - waar u een aandeel inkoopt - kunnen worden geplaatst. Om de boot niet te missen in 2021 (wie het eerst komt etc.) willen wij mogelijke gegadigden oproepen zich bij het bestuur of via mail te melden. Na inventarisatie maken wij een plan en wanneer dit positief uitpakt komen we zo spoedig mogelijk met alle benodigde informatie. U hoeft dan pas een definitief weloverwogen besluit te nemen. Belangstelling? Meld u zo spoedig mogelijk aan.

Het bestuur

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk