(april 2020)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

Wat kan er in een korte tijd veel veranderen. De afgelopen tijd heeft de lentezon heerlijk geschenen, maar tegelijkertijd waart er een onheilspellend virus rond over de hele wereld en ook in Garyp. Het zet ons allen weer met beide benen op de grond en des te meer groeit het besef dat we heel zorgzaam met elkaar en onze aarde moeten omgaan. Onze boodschap is dan ook: ‘Pas goed op elkaar en heb zorg voor de toekomst van onze mooie aarde.’
Leden- en klantenwerving
Toch willen wij de voortgang van enkele zaken met u delen, want de ontwikkelingen gaan wel verder.

Algemene Ledenvergadering 23 maartLogo EKG 2019
Uiteraard is onze Algemene Ledenvergadering van 23 maart niet doorgegaan. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet is het gezegde en dat geldt ook voor tal van interessante onderwerpen die wij met u willen bespreken. Wij komen hier zo spoedig mogelijk op terug.

Project ‘AARDGASVRIJ’
De teller van subsidieaanvragen stond 31 december 2019 op 52! En meteen zijn in 2020 de eerste aanvragen alweer bij het Enerzjyhûs binnengekomen. Ook nieuwe inwoners van ons dorp weten het Enerzjyhûs goed te vinden.
We merken ook dat meerdere dorpsbewoners - zonder dat hun woning nu gasloos wordt - al actief bezig zijn met het verduurzamen van hun woning. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van zonnepanelen, HR++ glas, isolatie, warmtepompboilers etc. Deze ontwikkeling juicht de gemeente Tytsjerksteradiel en het bestuur van Enerzjy Koöperaasje Garyp toe, want ook op die manier draag je een steentje bij tot het verminderen van CO2-uitstoot en dus een beter klimaat.
Op dit moment zijn er twee modelwoningen gereed en zal er binnenkort begonnen worden met de derde modelwoning van de fam. J. Timmermans (Greate Buorren 20). Bent u nieuwsgierig met betrekking tot de maatregelen die hier zijn genomen en wilt u eens een kijkje nemen? Laat het ons weten en wij maken voor u t.z.t. een afspraak. Tevens weten wij van meerdere inwoners die gasloos wonen, dat ook hun deur voor u openstaat. Aanmelden kan via email: aardgasvrij@ekgaryp.nl of 06 22201490.
We roepen iedereen hierbij nogmaals op die nog geen scan heeft aangevraagd om deze kosteloos aan te vragen. Of je nou wel of niet overweegt om gasloos te gaan wonen. Dit kan via email: aardgasvrij@ekgaryp.nl.
Als u een scan aanvraagt is het meedoen aan de pilot ‘Aardgasvrij Garyp’ uiteraard niet verplicht, maar het geeft je wel inzicht hoe je woning er “voor staat”.
Indien u overweegt om mee te doen, dan kunt u onder voorwaarden in 2020 een maximum subsidiebedrag van € 9.000,00 ontvangen. Zeer zeker de moeite waard.

Leden- en klantenwerving
Ook in deze moeilijke tijd heeft u thuis energie nodig. Indien uw contract bij uw huidige leverancier binnenkort afloopt kunnen wij u een goed aanbod doen voor de levering van donkergroene stroom van ons eigen zonnepark de “Griene Greide”.
Meldt u aan via www.ekgaryp.nl bij onze eigen coöperatieve energieleverancier Energie VanOns. Wij helpen u daarbij graag.

It Enerzjyhûs 
Conform de landelijke richtlijnen is het Enerzjyhûs tijdelijk gesloten. Voor vragen over het project Aardgasvrij, subsidiemogelijkheden e.d. blijven wij bereikbaar via ons telefoonnummer 06-22201490 of mailadres: aardgasvrij@ekgaryp.nl. Uiteraard kunt u ook onze algemene website www.ekgaryp.nl raadplegen voor alle van belang zijnde zaken.

LET OP:
Vanaf 1 april 2020 hanteren wij nieuwe openingstijden van het Enerzjyhûs en wel als volgt:
Donderdagmiddag van 13:00 - 17:00 uur
Vrijdag van 09:00 - 17:00 uur

(Bovenstaande is uiteraard afhankelijk van de gebezigde overheidsmaatregelen)

Het bestuur wenst een ieder gezondheid en een zonnige toekomst toe.

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk