(februari 2020)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

Logo EKG 2019Zoals bij alle Garipers inmiddels bekend zal zijn, levert de EKG voordelige, duurzame stroom en gas aan haar leden. Wat wellicht minder bekend is dat de winst die we hiermee genereren binnen het dorp Garyp wordt besteed aan diverse "goede doelen".
We bestaan inmiddels 5 jaar en hebben ongeveer 200 leden en 170 afnemers. Om onze bijdrage aan de Gariper mienskip verder te kunnen uitbreiden is onze doelstelling om op korte termijn te groeien naar 250 afnemers. Hiervoor zijn we een nieuwe ledenwerfactie gestart en brengen we ons product nogmaals onder de aandacht.

Waarom zou je stroom en/of gas bij ons willen afnemen:

Reden 1: De laagste prijs
De stroom produceren we zelf op onze eigen zonneweide Griene Greide, en leveren we tegen het laagste groene stroom tarief van Nederland!
Het gas betrekken we van de goedkoopste aanbieder en deze leveren we voor het zelfde, lage tarief door.

Reden 2: Het meest duurzaam
Onze stroom en gas wordt zeer duurzaam geproduceerd. We worden gehonoreerd met een 10 op duurzaamheid, waarmee we de hoogste positie bekleden op een lijst van alle 44 energie leveranciers in Nederland!

Reden 3: De winst blijft in Garyp
Bijna alle energieleveranciers zijn inmiddels in buitenlandse handen, waardoor de winst op energie naar het buitenland verdwijnt. Bij EKG komt de winst terecht in ons eigen Mienskipsfûns. Uit dit fonds worden jaarlijks diverse “goede” doelen en activiteiten binnen het dorp gefinancierd (in 2018 ruim 4.000 euro voor o.a. zwembad, dorpshuis etc.).
De winst blijft dus binnen Garyp!!

Daarom, reden genoeg om ook klant bij ons te worden.
Overstappen naar EKG is eenvoudig.

Doe het zelf via de website: www.energie.vanons.org/cooperaties/ekgaryp/

Of laat ons het regelen: bel ons of loop binnen bij het Enerzjyhûs en wij regelen een probleemloze overstap voor je.

Contact: Enerzjy Koöperaasje Garyp
Adres: Enerzjyhûs, Greate Buorren 13b
Openingstijden: woensdag 13.00-17.00 uur, vrijdag 09.00-17.00 uur
Telefoon: 06-22201490
e-Mail: info@ekgaryp.nl

Fig.1 Waar gaat de winst op energie naar toe ..

winst energie

Mei enerzjyke groetnis,
It bestjoer fan de EKG

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk