(februari 2020)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

Algemene LedenvergaderingLogo EKG 2019
Maandag 23 maart a.s. is de jaarlijkse ALV van EKGaryp. Noteert u deze datum alvast in uw agenda. Dit is hét moment dat het bestuur verantwoording aflegt over de vele zaken waar de coöperatie mee bezig is. Ook willen wij de toekomstplannen bespreken. Het belooft een interessante avond te worden. U krijgt nog nader bericht.

Jubileum-cadeau
EKG had in 2019 het 1e lustrum en daarom was er voor alle leden in de maand december een mooi en nuttig jubileum-cadeau op te halen bij it Enerzjyhûs. Velen van u hebben hier gebruik van gemaakt, maar er ligt voor de overige leden nog steeds een ledlampen-pakket. Tijdens de openingstijden bent u van harte welkom. Laat dit waardevolle cadeau niet liggen.

Zonnepark de “Griene Greide”
In 2019 is er op de “Griene Greide” ruim 5,7 miljoen kWh’s geproduceerd. De stroomproductie was lager dan het voorgaande jaar, maar genoeg om de exploitatie rond te zetten. Na uitwerking van de cijfers zal er ook nog wel wat voor onze gemeenschap overblijven. Het park heeft in 2019 een grote technische update ondergaan om de toekomstbestendigheid te vergroten. We zien de toekomst dat ook “zon”nig in!

Project “Aardgasvrij Garyp"
Op 31 december waren er 52 subsidieaanvragen ingediend én gehonoreerd. Deze adressen gaan allemaal van het aardgas af. Een geweldig mooi resultaat van het projectteam Jacob Miedema en Henk van der Meer. Ze zijn in 2020 alweer druk bezig en ook voor de smalle beurs zijn er intussen heel veel mogelijkheden. In april is een bijeenkomst gepland waar ervaringsdeskundigen vertellen over de verschillende isolatiemaatregelen en installatie-toepassingen. Eenieder die nog geen energie-scan heeft laten uitvoeren kan alsnog een gratis energiescan aanvragen. Deze gratis en vrijblijvende scan geeft een goed inzicht hoe het energetisch is gesteld met uw woning en welke maatregelen u eventueel zou kunnen nemen.
Vanuit de pilot aardgasvrij Garyp is het initiatief gestart om bepaalde toepassingen, zoals een elektrische radiator of climatebooster op voorraad te hebben. Deze kunt u als proef gedurende een korte tijd gebruiken om ervaring op te doen. Voor meer informatie kunt u terecht in it Enerzjyhûs.
Het bestuur wenst u een goed én zonnig 2020 toe.

Mei enerzjyke groetnis,
It bestjoer fan de EKG

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk