(dec 2018)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.logo EKGaryp


Al 1850 huishoudens ontvangen groene stroom uit Garyp
Mede dankzij de vele zonne-uren in 2018 heeft ons zonnepark “de Griene Greide” tot en met november een hoeveelheid van ruim 6,6 miljoen kWh’s geleverd. Ter vergelijking in 2017 was dit: 6 miljoen kWh’s. “Fansels kinne we dêr grutsk op wêze”.

“Energie VanOns” scoort een 10! Dy stroom wolle jo dochs ek?
De consumentenbond onderzocht en constateert: Energie VanOns krijgt een dikke 10 en staat daarmee bovenaan in de groene stroom ranking. De stroom die in Garyp wordt  opgewekt gaat naar Energie VanOns. Wie dus klant is bij Energie VanOns krijgt 100% duurzaam opgewekte donkergroene stroom uit ons eigen dorp. Ter vergelijking: Energieleverancier Essent scoorde slechts een 5,6.

Bent u al lid van Enerzjy Koöperaasje Garyp? Samen sterker!
Lid worden van de energiecoöperatie is het eerste jaar gratis en kost u daarna €7,50 per jaar. Aanmelden kan via www.ekgaryp.nl, Het voordeel van het lidmaatschap van Enerzy Koöperaasje Garyp (EKGaryp) én tegelijk klant zijn van Energie VanOns, is het gebruik maken van donkergroen geproduceerde voor leden goedkopere Gariperstroom. Stroom dat daarnaast ook nog een bijdrage levert aan ons gezamenlijk Fûns (Sosjale) Duorsumens Garyp. Kortom: Samen werken aan een betere en vooral duurzame wereld voor ons én onze (klein)kinderen.

Fûns Sosjale Duorsemens (FSD)
Het openluchtzwembad in Garyp, de vlinder- en bijenweide in Sumar maar ook de kinderkerk in Garyp gingen u reeds voor met het indienen van een aanvraag bij het FSD. Dit fûns heeft jaarlijks een budget van minimaal € 4.000,00 beschikbaar voor duurzame initiatieven in Garyp en directe omgeving.

De subsidiepot is nog niet leeg!
Voor het jaar 2018 zijn er in het FSD nog gelden beschikbaar. Aanvragen kunnen ook nu nog worden  ingediend bij info@ekgaryp.nl. In aanmerking komen alle projecten/initiatieven die de (sociale) duurzaamheid centraal stellen en groepen van mensen duurzaam in staat stellen mee te doen aan de samenleving van Garyp en directe omgeving. Bij de aanvraag moet een projectplan en een begroting worden overlegd. Voorwaarde is dat er meerdere bronnen van financiering zijn. Een aanvraag moet vóór het eind van dit jaar ntvangen zijn. Uiteraard kunnen er in 2019 ook weer nieuwe aanvragen worden ingediend.

Pilot “Aardgasvrij Garyp”
Het lijkt wel of het een tijdje stil is gebleven rond dit mooie uitdagende project. Maar schijn bedriegt. Het bestuur is samen met de gemeente achter de schermen heel druk bezig om de pilot “Aardgasvrij Garyp” op te zetten en tot uitvoering te brengen. Vele zaken dienen vooraf geregeld te zijn willen we “beslagen ten ijs” komen! Zowel nationaal als regionaal zijn de ogen op Garyp gericht.

Projectorganisatie - rol EKGaryp
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het opzetten van een projectorganisatie. Hierin worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden op de juiste plaatsen en bij de juiste personen neergelegd. Ook het bestuur van EKGaryp krijgt een grote verantwoordelijkheid hierin en de uitvoering komt geheel voor rekening van EKGaryp. Uiteraard kan ook op hulp van de gemeente worden gerekend.

Projectleider
De uitvoering van de projectorganisatie wordt gelegd bij een projectleider. Deze zal uit eigen EKGaryp-kring worden benoemd. Deze persoon zal het geheel aan projectmanagement gaan aansturen en uitwerken met secretariële ondersteuning, ook grotendeels uit de EKGaryp-gelederen. Ingeschreven voor een energiescan en dan? Ruim 180 huishoudens/bewoners hebben zich tot nu toe ingeschreven voor het
laten uitvoeren van een energiescan. Inmiddels hebben 12 huizen een proefscan gehad. Medio december wordt gestart met het uitvoeren van de eerste reguliere energiescans. Heeft u zich ingeschreven? Dan wordt er binnenkort contact met u opgenomen door één van de energie-adviseurs. Een scan aanvragen kan nog steeds Een energiescan is een absolute voorwaarde voor het aanvragen én verkrijgen
van subsidie vanuit de pilot. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de bewoner aantonen dat de gasmeter wordt verwijderd! Schrijf u daarom nu nog in voor een scanaanvraag. Dit kan via de website van www.ekgaryp.nl . Alle aanvragen worden op datum van ontvangst in behandeling genomen. Soms moet u even geduld hebben, maar uw aanvraag komt zeker aan de beurt!

Wordt vervolgd!
Binnenkort zullen we u via de nieuwsflits uitgebreid informeren hoe alles verder in zijn werk gaat. We houden u dus op de hoogte.

It bestjoer fan de EKGaryp winsket jo Noflike Krystdagen en in Enerzjyk en
Duorsum 2019!

 

Het bestuur EK Garyp


'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk