rotondeWaldwei Informatie over aanleg rotonde bij de Wâldwei

Er komt een in het voorjaar van 2019 een rotonde bij de afrit Garyp vanaf de Wâldwei. De situatie aan het einde van genoemde afrit is nu niet overzichtelijk,
waardoor automobilisten langer moeten uitkijken en stilstaan dan normaal. De files stonden aanvankelijk tot op de Wâldwei, wat natuurlijk gevaarlijk is. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan, ook met drones en verkeersregelaars om te bekijken hoe het verkeer doorstroomt. Daaruit is gebleken dat meer verkeer opstroopt dan aanvankelijk volgens de berekeningen het geval zou moeten zijn.Daarom moet er een rotonde komen.

Tijdelijke stoplichten
Er staan nu stoplichten, die tijdelijk een goede oplossing blijken. Echter, wegens vandalisme moeten ze bijna wekelijks hersteld worden. Onbegrijpelijk dat mensen dit doen. Het repareren kost veel geld.

De planning
Op dit moment loopt de aanbesteding; de publicatie komt begin december; in januari zal duidelijk worden wie het werk gaat uitvoeren. In de planning wordt de nieuwe rotonde in maart-april 2019 opgeleverd. Voor de aanleg van asfalt en het trekken van de belijning mag het niet te koud zijn.

Soort rotonde
De rotonde kan precies op het grondgebied van de provincie aangelegd worden. Het wordt een kleine rotonde, want er is niet veel ruimte beschikbaar. Er komen aan de zuidkant nieuwe taluds, met een duiker voor de sloot. Het midden van de rotonde heeft een doorsnee van ongeveer 10 meter, is verhoogd en krijgt een lamp in het midden. Bovendien komen er verhardingen die opengesteld kunnen worden voor speciaal vervoer.

Planning
Eerst komt de bomenkap en de aanleg van taluds. Daarna komt het asfalt en de belijning en zal het autoverkeer een week of twee afgesloten worden. De fietsers kunnen er waarschijnlijk wel langs. In hetzelfde werk (aanbesteding provincie) wordt ook het wegdek naar Earnewâld vernieuwd (gemeente). Een vergelijkbare, andere rotonde ligt bij Giekerk. Daar kom je uit als je vanaf Tytsjerk langs de wok, het dorp in rijdt.


 

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk