Meiinoar us doarp better meitsje? Dat jout enerzjy!

Beste buurtgenoot,

Energie besparen is goed voor onze portemonnee, voor het milieu, voor de toekomst van onze planeet en dus voor onze kinderen. Dat willen we allemaal en toch komt het er vaak niet van. Als we er met het hele dorp de schouders onder zetten, dan lukt het wel.
In Garyp willen wij, Gosse Koopmans, Tjerk Buma, Charlie Kock, Eelke Hoekstra en Gjalt Benedictus, daar onze bijdrage aan leveren als buurkracht-buurtteam.

Duorsume buorlju op 22 september
Op 22 september is het nationale burendag. Wij willen die dag graag inzetten om eens te buurten.
In ons dorp hebben we een aantal buren bereid gevonden om hun huis deze dag van 10.00 tot 12.00 uur open te stellen. Zij delen hun verduurzaming graag met je. Heb jij belangstelling kom dan naar "it enerzjyhus" (het voormalig Rabobankkantoor). Om 9.30 uur starten we met de koffie en de bekendmaking van de diverse locaties. Kom op tijd, want per locatie zijn er een beperkt aantal bezoekers mogelijk.

Buurtbijeenkomst op maandag 12 november 19.30 uur in It Geahus
Reserveer deze datum alvast in je agenda. We organiseren een buurtbijeenkomst die volledig in het teken staat van energie besparen en verduurzamen van je woning. Een aantal woningen uit Garyp hebben een energiescan gehad. De resultaten uit deze energiescans gaan we presenteren en we zullen mogelijkheden bespreken wat er te doen staat om goed de toekomst in te kunnen. Oak zal er deze avond een aanbod zijn gericht op isolatie en zonneenergie, speciaal voor aile inwoners van Garyp. Meer informatie volgt eind oktober.

Enthousiast?
Meld je dan aan op buurkracht.nl/garyp. Daar lees je meer over onze acties.
Wij zoeken nog versterking (m/V) voor ons buurtteam voor o.a. bezorging en enthousiasmeren van onze beweging. Heb je verder nog vragen, opmerkingen of ideeën, spreek ons aan of mail ons gerust via info@ekgaryp.nl
We zijn benieuwd waar jij mee aan de slag wilt.
Foar no in moaie nei-simmer en sjogge we jim op 22 septimber yn "it enerzjyhus"? It startpunt fan ús duorsume burendag!

Mei energieke groetnis,
Eelke Hoekstra, Tjerk Buma, Gosse Koopmans, Gjalt Benedictus en Charlie Kock

buurkracht      EKGaryp


 

© 1997 - www.garyp.nl
website door IT-wurk