(juli 2018)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.logo EKGaryp

Van de bestuurstafel
Wij proberen in iedere editie van de Rabbelskûte jullie op de hoogte te houden van de recente plannen en projecten van de EK Garyp en Stichting de Griene Greide. Wilt u meedoen of heeft u vragen of goede ideeën, dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. (zie website: www.ekgaryp.nl)

Sinnepark de “Griene Greide”
De vele zonneschijn de afgelopen maand(en) heeft ondanks de droogte ook een pluspunt: De productie is boven verwachting en vanaf het begin van dit jaar t/m juni is er al weer 3.580.000 kWh geproduceerd. Ter vergelijking een gemiddeld huishouden gebruikt op jaarbasis ongeveer 3.500 kWh. Dat betekent dat we nu al zo’n 1000 huishoudens van donkergroene stroom hebben kunnen voorzien.
We hebben uiteraard meer ambities en dromen! Stel je nou eens voor dat Garyp het eerste dorp in Nederland is wat energie neutraal is! In de media en op social media heeft u er inmiddels genoeg over gehoord en gelezen:

Proeftuin aardgasvrij Garyp.
In de Rabbelskûte van juni 2018 beschrijft Gjalt Faber de gevolgen van gaswinning bij diverse boorlocaties in de omgeving van Garyp. Daarnaast zien we door de extreme weersomstandigheden de laatste tijd dat klimaatverandering echt aan de orde is en dat er actie moet komen. Een manier is om van het aardgas af te gaan. Het bestuur zou het liefste gaan voor eenenergieneutraal Garyp. Hoe moet dat dan? Dat weten we nog niet. Juist daarom is het zo belangrijk om dit te gaan onderzoeken en proberen!
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft daar financiële middelen voor om een proeftuin te realiseren. Indien het ingediende plan van “Proeftuin aardgasloos Garyp” wordt gehonoreerd dan geeft die proeftuin (financiële) ruimte aan inwoners om hieraan mee te doen. Er is geen enkele verplichting als iemand niet mee wil doen. Maar... als het Ministerie van Binnenlandse Zaken instemt dan roepen wij een ieder op om deze (financiële) buitenkans met beide handen aan te grijpen. Immers, dat we op termijn van het gas af moeten wordt een verplichting. De uitkomsten van de proeftuin zullen voor de minister richtinggevend zijn voor de toekomstige plannen om Nederland op termijn aardgasloos te maken.
Zodra ermeer bekend is, brengen we u uiteraard op de hoogte.

Dorpsmolen én opslag van opgewekte energie
Binnenkort zal een kleine werkgroep aan de slag om de eerste contouren van dit plan vorm te geven. Een lastige maar zeer uitdagende klus waar we de medewerking van inwoners van Garyp en omstreken zeker nodig zullen hebben. De gemeente staat er zeer positief in en wil waar wenselijk en mogelijk volledig meewerken.

Buurkracht: Daar krijg je energie van
BuurkrachtIedereen kan energie besparen,maar het komt er vaak niet van.Te druk, te veel gedoe of geen idee wat de investering oplevert.
Buurkracht helpt jou en je buren grip te krijgen op je energieverbruik en ondersteunt buurten bij besparingsmaatregelen.

Wat doet Buurkracht?
Buurkracht brengt inwoners van buurten bij elkaar om samen aan de slag te gaan met energiebesparing. Want samen is dat een stuk makkelijker. En leuker. Bovendien kun je samen vaak inkoopvoordeel krijgen, waardoor je goedkoper uit bent. Buurkracht helpt daarbij.

Buurtteam Garyp
In Garyp is er een buurtteam wat zich actief wil inzetten om Garyp duurzamer te maken. Ze hebben al diverse activiteiten in voorbereiding, zoals een duurzame burendag, maar ook een buurtbijeenkomst, waarin iedereen wijzer wordt over de aanpak van de eigen woning.
Het buurtteam van Buurkracht bestaat op dit moment uit de volgende personen:
- Tjerk Buma, t.m.buma@@gmail.com
- Eelke Hoekstra, e.hoekstra@hetnet.nl
- Gjalt Benedictus, gjbenedictus@msn.com namens EKGaryp
- Gosse Koopmans, gossekoopmans@gmail.com
- Charlie Kock (adviseur)

Vanuit buurkracht heeft het buurtteam de beschikking over een stekkerset om energieslurpers op te speuren. In de koude wintermaanden is er een warmtecamera beschikbaar en kunnen ze warmtebeelden maken in het dorp...dus ben jij nieuwsgierig naar waar jouw woning energie lekt? Welke apparatuur energie verspilt, meld je dan aan bij www.buurkracht.nl/garyp. Via de site word je op de hoogte gehouden van de acties in de buurt.

Klant- en ledenwerving EKGaryp en Energie VanOns
Inmiddels staat de teller op ruim 160 leden van de coöperatie en hebben we 120 leden die ook Gariperstroom via Energie VanOns afnemen. De komende jaren zullen wij alle Garipers benaderen om lid en klant te worden van ons eigen dorpsinitiatief. Met ongeveer 700 gezinnen moet dit wel veel meer kunnen worden. Meldt u aan bij de bestuursleden van EKGaryp. Daarnaast zoeken wij antwoord op de volgende vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat nieuwe inwoners van Garyp ook op de hoogte zijn van de mogelijkheid om lid/klant te worden van EnergieVanOns voordat ze een energiecontract afsluiten bij een andere partij?

Electronisch informatiebord bij Sinnepark (EPKE)
Zoals wellicht bekend staat er bij het Sinnepark een groot informatiepaneel. Voor bedrijven die lid zijn van onze coöperatie EKG, is er de mogelijkheid om als partner van onze coöperatie een continue naamsvermelding te krijgen tegen geringe vergoeding. Reclame is niet toegestaan. Ook kunnen verenigingen en instellingen tegen geringe kosten activiteiten en/of evenementen in ons dorp en/of regio aankondigen. (via bestuurslid Jelle Stoffelsmajstoffelsma@gmail.com)

Als EKGaryp zijn we altijd op zoek naar mensen die met ons mee willen denken, helpen of ideeën aandragen. We hebben inmiddels een aspirantbestuurslid gevonden die graag zit wil nemen in het bestuur van de EKGaryp. De algemene ledenvergadering benoemt uiteindelijk:
Richt Sterk is 35 jaar en sinds een half jaar inwoner van Garyp. Richt over haar motivatie om mee deel te nemen aan het bestuur: “Ik werk bij Doarpswurk in Raerd waar het Netwerk Duurzame Dorpen, de Energiewerkplaats en Us Koöperaasje ook onderdeel van is. De EKGaryp zie ik als een groot voorbeeld voor de rest van Fryslân en Nederland; het doorzettingsvermogen, de ondernemingskracht, de ambitie en uiteindelijk de realisatie van het grootste coöperatieve zonnepark in Nederland vind ik een prestatie van formaat. Daarnaast stopt de ambitie niet, maar wil de EKGaryp kijken naar hoe ze nog meer kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving. Dat dit niet door een grote projectontwikkelaar wordt gedaan, maar dat het dorp (leden) zelf eigenaar is van de coöperatie maakt het extra bijzonder en getuigt daarnaast van visie. Je gaat namelijk uit van je eigen kracht en doet dingen voordat een ander voor je beslist. Wie wil daar nou niet aanbijdragen?”

Het bestuur EK Garyp


'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk